Starptautiskās sadarbības nodaļa

06.09.2017.  |   Drukas versija

Starptautiskās sadarbības nodaļas kompetences un atbildība:

  • nodrošināt Nacionālajam veselības dienestam kā Latvijas kompetentajai/sadarbības iestādei noteikto pienākumu izpildi atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu;
  • informēt sabiedrību par iespējām saņemt no Latvijas Republikas valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus citā Eiropas Savienības, Eiropas ekonomikas zonas dalībvalstī vai Šveices Konfederācijā;
  • Nacionālā veselības dienesta kompetences ietvaros organizēt un nodrošināt sadarbību veselības aprūpes pakalpojumu jomā ar citu Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu, Šveices Konfederācijas vai citu valstu kompetentajām institūcijām.