Zāļu analīzes un plānošanas nodaļa

06.09.2017.  |   Drukas versija

Zāļu analīzes un plānošanas nodaļas kompetence un atbildība:

  • analizēt veselības aprūpes pakalpojumu līgumu izpildes datus un ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijai izlietoto valsts budžeta līdzekļu apjomu;
  • pārraudzīt Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas "Vadības informācijas sistēma" kompensējamo medikamentu apmaksas sistēmas (BMANS) darbības procesus un nodrošināt sistēmas funkcionalitātes atbilstību normatīvo aktu prasībām;
  • izskatīt individuālo personu iesniegumus par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensāciju un sagatavot lēmumu projektus par zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensāciju individuālai personai;
  • nodrošināt ambulatorajai ārstēšanai paredzēto kompensējamo zāļu saraksta C sarakstā iekļauto zāļu iegādes izdevumu kompensāciju;
  • gatavot pārskatus un atskaites par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijai izlietotajiem līdzekļiem;
  • noteikt zāļu vai medicīnisko ierīču reģistrācijas apliecības turētāja (īpašnieka) vai viņa pilnvarotā pārstāvja vai zāļu vai medicīnisko ierīču vairumtirgotāja vai viņa pilnvarotā pārstāvja (turpmāk – iesniedzējs) kompensācijai piešķirto līdzekļu deficīta maksājamo daļu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību, nodrošināt līgumu slēgšanu ar iesniedzēju, sagatavot paziņojumu un rēķinu atbilstoši līgumam starp Nacionālo veselības dienestu un iesniedzēju;
  • gatavot priekšlikumus izmaiņām līgumos starp Nacionālo veselības dienestu un aptiekām par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču nodrošināšanu.