Sociālā drošība ES

09.08.2017.  |   Drukas versija

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem tiesības uz sociālo drošību - sociālajiem pabalstiem un valsts apmaksāto veselības aprūpi - pārceļoties uz dzīvi citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Šveicē, atrodoties tur sakarā ar nodarbinātību vai ceļojot, ir izstrādāta Eiropas Savienības tiesību akti, kas koordinē visu Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu (ietilpst Norvēģija, Islande un Lihtenšteina) un Šveices dažādās sociālās drošības sistēmas.

 


ES dalībvalstis izmanto šādus dokumentus, kas apliecina tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus citā dalībvalstī (vienota parauga dokumenti, kas tiek atpazīti ikvienā Eiropas Savienības dalībvalstī un kurus nav jātulko):

 • Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK)
  EVAK apliecina tiesības saņemt nepieciešamo vai neatliekamo medicīnisko veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kāda tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem. 
 • S1 veidlapa "Apliecinājums tiesībām saņemt veselības aprūpi"
  Veidlapa aizstāj šādas veidlapas: E 106 veidlapu "Apliecība par tādu personu tiesībām uz slimības un maternitātes pabalstiem pakalpojumu veidā, kuras dzīvo valstī, kas nav kompetentā valsts"; E 109 veidlapu "Apliecība apdrošinātās personas ģimenes locekļu reģistrēšanai un uzskaitījumu atjaunināšanai"; E 120 veidlapu "Apliecība par tiesībām saņemt pabalstus pakalpojumu veidā pensionāriem un viņu ģimenes locekļiem"; E 121 veidlapu "Izziņa par pensionāru un viņu ģimenes locekļu reģistrāciju un sarakstu atjaunināšanu".
 • S2 veidlapa "Apliecinājums tiesībām uz plānveida veselības aprūpi"
  Veidlapa aizstāj E 112 veidlapu "Apliecība par tiesību saglabāšanu attiecībā uz slimības un maternitātes pabalstiem, kurus patlaban piešķir". Šī veidlapa dod tiesības saņemt veidlapā norādīto veselības aprūpes pakalpojumu konkrētā ārstniecības iestādē citā dalībvalstī.
 • S3 veidlapa "Apliecinājums tiesībām uz veselības aprūpi pensionētam pierobežu darbiniekam valstī, kurā iepriekš bija nodarbināts"
  Veidlapa nodrošina personai valstī, kurā pēdējo reizi veikta darbība nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas statusā, tiesības saņemt tādus veselības aprūpes pakalpojumus, kas ir nepieciešami tādas ārstēšanas turpināšanai, kas uzsākta minētajā dalībvalstī (iepriekš tiesības pabeigt ārstēšanos, kas tiesiski uzsākta vienā dalībvalstī, nebija paredzēta gadījumā, ja mainās dalībvalsts, kas ir atbildīga par izdevumu segšanu par veselības aprūpes pakalpojumiem).