Apdrošināšanas iemaksu veikšana

20.02.2019.  |   Drukas versija

2019. gada 17. janvārī Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Veselības aprūpes finansēšanas likumā, kas paredz līdz 2019. gada 1. jūlijam atlikt valsts apmaksātu medicīnas pakalpojumu dalīšanu divos "grozos".

Tas nozīmē, ka līdz minētajam termiņam ārstniecības iestādes nepārbaudīs pacientu apdrošināšanas statusus un turpinās sniegt veselības aprūpes pakalpojumus līdzšinējā kārtībā. Tādējādi jāņem vērā, ka iedzīvotājam, lai viņš no 1. jūlija varētu saņemt pilno medicīnas pakalpojumu apjomu, būs jābūt apdrošinātam – atbilstoši šobrīd spēkā esošajam likumam brīvprātīgās veselības apdrošināšanas iemaksas jāveic par 2018. gadu 51,60 eiro apmērā un par 2019. gadu 154,80 eiro apmērā. 

Aktuālo informāciju par iespējamām izmaiņām Veselības aprūpes finansēšanas likumā skatīt Veselības ministrijas mājaslapā.

Veikto iemaksu atgriešana

Ja ir veikta brīvprātīgā veselības apdrošināšanas iemaksa un vēlaties to atgūt, Jums ar iesniegumu jāvēršas Nacionālajā veselības dienestā. Aicinām izmantot šo iesnieguma veidlapu. 


Kāds ir veselības apdrošināšanas iemaksu apmērs?

Ja iedzīvotājs nav legālais darba ņēmējs, kurš veic sociālās apdrošināšanas iemaksas vispārējā nodokļu režīmā, un neatbilst kādai no valsts apdrošinātām iedzīvotāju grupām, lai saņemtu pilnā "groza" medicīnas pakalpojumus, nepieciešams veikt apdrošināšanas iemaksas:

  • 2018. gadā – 51,60 eiro /gadā (1 % no minimālās mēnešalgas gada apmēra)
  • 2019. gadā – 154,80 eiro /gadā (3 % no minimālās mēnešalgas gada apmēra)
  • 2020. gadā – 258,00 eiro /gadā (5 % no minimālās mēnešalgas gada apmēra)

Svarīgi!

  • Veselības apdrošināšanas iemaksu par 2019. gadu var veikt vienlaicīgi ar maksājumu par 2018. gadu vai arī atsevišķi. Veicot abas apdrošināšanas iemaksas vienlaicīgi, kopā ir jāmaksā 206,40 eiro.
  • Veselības apdrošināšanas iemaksu par 2020. gadu var veikt 2019. gadā.
  • Veselības apdrošināšanas iemaksu par konkrēto gadu nevar veikt pa daļām.

Kā veikt apdrošināšanas iemaksu?

Veicot pārskaitījumu internetbankā, bankā vai pasta nodaļā, vai arī norēķinoties ar bankas maksājuma karti klātienē kādā no Nacionālā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām.

Valsts kases bankas konts

LV19TREL1060001239600 (Reģ. Nr.: 90000050138, BIC kods: TRELLV22)


Ko noradīt maksājuma mērķī? 

Veicot iemaksu par sevi:

1) savu personas kodu;

2) gadus, par kuriem tiek veikta apdrošināšanas iemaksa;

3) kodu "VAI" (saīsinājums no "Veselības apdrošināšanas iemaksa").

Piemērs, maksājot par 2 gadiem:  123456-78901, 2018, 2019, VAI


Veicot iemaksu par citu cilvēku:

1) tā cilvēka vārdu, uzvārdu un personas kodu, par kuru tiek veiktas iemaksas;

2) gadus, par kuriem tiek veikta apdrošināšanas iemaksa;

3) kodu "VAI" (saīsinājums no "Veselības apdrošināšanas iemaksa").

Piemērs, maksājot par 2 gadiem: Jānis Bērziņš, 112233-44556, 2018, 2019, VAI


Vai valsts veselības apdrošināšanai var pievienoties pēc gada vai vēlāk?

Valsts veselības apdrošināšanai ir izdevīgi pievienoties uzreiz! Pievienojoties vēlāk, iedzīvotājam būs jāveic veselības apdrošināšanas iemaksas arī par iepriekšējiem 2 gadiem, ja šajā periodā viņš nebūs veicis sociālās apdrošināšanas iemaksas vispārējā nodokļu režīmā. Piemēram, pievienojoties tikai 2020. gadā, iedzīvotājam būs jāveic apdrošināšanas iemaksas par konkrēto gadu un 2 iepriekšējiem gadiem, ja šajā periodā sociālās iemaksas nebūs veiktas (t.i. 258 eiro par 2020. gadu un 206,40 eiro par iepriekšējiem 2 gadiem).


Pēc apdrošināšanas iemaksu veikšanas aicinām nosūtīt mums savu kontaktinformāciju, aizpildot zemāk redzamo kontaktformu!

Nacionālajam veselības dienestam (NVD) nosūtītie dati tiks izmantoti vienīgi gadījumā, ja NVD speciālistiem radīsies nepieciešamība sazināties ar iedzīvotāju, lai precizētu informāciju, kas ir saistīta ar veselības apdrošināšanas iemaksu veikšanu valsts veselības apdrošināšanas ietvaros (piemēram, ja rodas grūtības maksājuma mērķī norādītās informācijas identificēšanas procesā).