E104 veidlapa

18.10.2017.  |   Drukas versija

Kas ir E104 veidlapa?

E104 veidlapa  ir unificēta Eiropas Savienības veidlapa, kas satur informāciju par personas apdrošināšanas periodiem valstī, kura izdod veidlapu.

Latvijā E104 veidlapu izdod Nacionālais veselības dienests par veselības apdrošināšanas risku, kā arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra par sociāliem riskiem (bezdarbs, invaliditāte, slimības lapa u.t.t).

Parasti šo veidlapu izmanto personas, pārceļoties dzīvot no vienas ES dalībvalsts uz citu, pārceļot savu apdrošināšanu uz valsti, kur pastāvīgi dzīvos un/ vai strādās.


Kas var pretendēt E104 veidlapas saņemšanai?

E104 veidlapu var pieprasīt jebkura persona, kas ir/ ir bijusi apdrošināta Latvijā, saskaņā ar Ārstniecības likuma 17. pantu.

Lai saņemtu E104 veidlapu, jāiesniedz pašrocīgi parakstīts vai ar elektroniski drošu parakstu parakstīts iesniegums ar lūgumu izsniegt E104 veidlapu, norādot personas vārdu, uzvārdu, LV personas kodu vai LV nodokļu maksātāju numuru un adresi, uz kurieni nosūtīt veidlapu.

Svarīgākais, kas jānorāda E104 veidlapas saņemšanai:

  • vārds;
  • uzvārds,
  • personas identifikācijas numurs - personas kods vai nodokļu maksātāju numurs. Ja personai ir citas dalībvalsts identifikācijas numurs un personas vēlas to norādīt, tad iesniegumā to var minēt;
  • adrese, uz kuuru nosūtīt sagatavotu veidlapu.

 

Ņemot vērā, ka E104 veidlapa ir unificēta veidlapa, tā nav jātulko.