Paliatīvā aprūpe

03.10.2018.  |   Drukas versija

Paliatīvā aprūpe ir aktīva un visaptveroša to pacientu aprūpe, kuru izārstēšana vairs nav iespējama. Tās ietvaros prioritāra ir sāpju un citu simptomu, kā arī sociālo, psiholoģisko un garīgo problēmu kontrole, ņemot vērā, ka paliatīvā aprūpe savā pieejā ir starpdisciplināra un aptver pacientu, ģimeni un apkārtējo sabiedrību, nodrošinot pacientam nepieciešamās vajadzības neatkarīgi no vietas, kur viņš atrodas (gan mājās, gan slimnīcā), ar nolūku saglabāt labāko iespējamo dzīves kvalitāti, līdz iestājas nāve.


Lēmumu par nepieciešamās paliatīvās aprūpes saņemšanas veidu (piemēram, veselības aprūpes mājās ietvaros vai stacionārā) pieņem ārsts, individuāli izvērtējot katra pacienta gadījumu. Pacienta iespējas saņemt valsts apmaksātus pakalpojumus ir atkarīgas no pacienta statusa.

 

Pakalpojums*

Iespēja saņemt valsts apmaksātu pakalpojumu atbilstoši personas statusam Pacienta līdzmaksājums
Personai ar tiesībām saņemt pamata “groza” pakalpojumus Persona ar tiesībām saņemt pilnā “groza” pakalpojumus
Ģimenes ārsta mājas vizīte X X Nav jāveic līdzmaksājums
Veselības aprūpes pakalpojumi mājās**, tajā skaitā bērniem, kuri atrodas VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” (BKUS) paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē, mājās nodrošināmi rehabilitācijas pakalpojumi un parenterāla barošana - X Nav jāveic līdzmaksājums
24 stundas diennaktī pieejama telefoniska konsultācija par paliatīvo aprūpi bērnam un viņa tuviniekiem, ja bērns ir BKUS paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē - X Nav jāveic līdzmaksājums
Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta, kā arī paliatīvās aprūpes kabineta speciālista mājas vizītes pie bērniem, kuri atrodas BKUS paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē un saņem veselības aprūpi mājās - X Nav jāveic līdzmaksājums
Paliatīvā aprūpe stacionārā*** - X Nav jāveic līdzmaksājums

* Valsts apmaksāta paliatīvā aprūpe tiek nodrošināta pacientiem, kuru pamata diagnozes kods ir B20–B24, C00–C97, D37–D48, G05, G12, G13, G35, G54.6, G55.0, G60.0, G61.0, G63.1, G70, G95.1, G95.2, G99.2, I50, I69, K22.2, L89 vai T91.3 un blakus diagnozes kods – Z51.5.

** Ar informāciju par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem mājās var iepazīties sadaļā “Veselības aprūpe mājās”.

*** Stacionārā valsts apmaksātus paliatīvās aprūpes pakalpojumus sniedz SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”, SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”, SIA “Vidzemes slimnīca”, SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, SIA “Rēzeknes slimnīca” un VSIA “Piejūras slimnīca”. Zāļu rezistenta tuberkulozes pacienta paliatīvo aprūpi nodrošina VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” pacientiem ar pamata diagnozes kodu A15–A19 un blakus diagnozes kodu Z51.5.