Paliatīvā aprūpe

10.10.2017.  |   Drukas versija

Paliatīvā aprūpe ir aktīva, visaptveroša to pacientu aprūpe, kuru izārstēšana vairs nav iespējama, un kurā prioritāra ir sāpju un citu simptomu, sociālo, psiholoģisko un garīgo problēmu kontrole, ņemot vērā, ka paliatīvā aprūpe savā pieejā ir starpdisciplināra un aptver pacientu, ģimeni un apkārtējo sabiedrību un nodrošina pacientam nepieciešamās vajadzības neatkarīgi no vietas, kur viņš atrodas – gan mājās, gan slimnīcā, ar nolūku saglabāt labāko iespējamo dzīves kvalitāti, līdz iestājas nāve.


Ambulatori paliatīvājā aprūpē no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksātas:
  • ģimenes ārsta mājas vizītes;
  • veselības aprūpes mājas pakalpojumi;
  • medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi mājas aprūpes ietvaros bērniem, kuri atrodas "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē.

Papildus "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" nodrošina iespēju paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē esošajam pacientam un viņa tuviniekiem 24 stundas diennaktī saņemt telefonisku konsultāciju par paliatīvo aprūpi.

Slimnīcas stacionārā valsts apmaksātus paliatīvās aprūpes pakalpojumus sniedz šādas ārstniecības iestādes:

  • Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca;
  • Daugavpils reģionālā slimnīca;
  • Jēkabpils reģionālā slimnīca;
  • Piejūras slimnīcas;
  • Rēzeknes slimnīca;
  • Vidzemes slimnīca;
  • Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca.

Ja stacionāra paliatīvā aprūpe nepieciešama bērnam, tad tā tiek nodrošināta Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā – nodaļā atbilstoši pacientam noteiktajai diagnozei.

Lēmumu par nepieciešamās paliatīvās aprūpes saņemšanas veidu (piemēram, veselības aprūpes mājās ietvaros vai stacionārā) pieņem ārsts, individuāli izvērtējot katra pacienta gadījumu.