Kam nepieciešama izbraukuma vakcinācija? 

Iedzīvotāji, kas nevar atstāt savu gultasvietu jeb guļošu cilvēku (totāli asistējamas personas ar neatgriezeniski smagiem funkcionālajiem traucējumiem) + iedzīvotāji, kas medicīnisku iemeslu dēļ nevar nokļūt ārstniecības iestādē.

Kārtība, kādā saņemt izbraukuma vakcinācijas pakalpojumu:

  1. Iedzīvotājs vai tā aprūpētājs ziņo, ja iedzīvotājam ir nepieciešama izbraukuma vakcinācija pret Covid-19.

  2. Ziņošanu var veikt trīs veidos:

  • zvans ģimenes ārstam/ģimenes ārsta proaktīvs zvans pacientam (jau tagad);

  • zvanīt 8989 (papildu esošajiem manavakcina.lv/8989 datiem jānorāda dzīvesvietas adrese, aprūpētāja/kontaktpersona par vakcināciju kontakts – kā sekundārais tālruni);

  • tīmekļvietnē www.manavakcina.lv (ja personai ir iespēja autorizēties manavakcina.lv). 

  1. Ja ģimenes ārsts nodrošina vakcinācijas pakalpojumu, tad visu tālāk organizē ģimenes ārsts.

  2. Ja ģimenes ārsts nevakcinē, tad sagatavo apzināto pacientu sarakstu un sūta to NVD (ligumpartneri@vmnvd.gov.lv) tālākai procesa organizēšanai vai novirza pacientu zvanīt 8989.

Ja persona otro plānoto poti nevar saņemt  vakcinācijas kabinetā medicīnisku iemeslu dēl, bet to var saņemt dzīvesvietā, tad jāinformē vakcinācijas iestāde, kur tika saņemta pirmā pote, informējot par medicīnisko iemeslu vakcinācijas vietas maiņai.

Vakcinācijas iestāde vai ģimenes ārstu prakse  personu vakcinācijai mājās piesaka izbraukumu pakalpojumu sniedzējam , ja persona ir informējusi, ka otro poti medicīnisku iemeslu dēļ nevar saņemt ambulatori.

Pakalpojumu sniedzēju saraksts, ka atlasīti izbraukuma vakcinācijai atbilstošās teritoriālās plānošanas vienībās Latvijā

Gadījumos , ja saziņa ar izbraukumu vakcinācijas pakalpojumu sniedzēju nav iespējams nodrošināt uzreiz,  personai tiek sniegta informācija par saziņas iespējām ar izbraukuma pakalpojumu sniedzēju.

Izbraukuma pakalpojumu sniedzējs ir jāinformē  vakcīnas  1. potes nosaukumu un saņemšanas datumu.

Izbraukuma pakalpojumu sniedzējs pēc informācijas saņemšanas par vakcinācijas nepieciešamību  personas dzīvesvietā  veic saziņu ar vakcinējamo personu un informē par plānoto vakcinācijas laiku.