Kam veic izbraukuma vakcināciju dzīvesvietā? 

  • Cilvēkiem ar kustību un neatgriezeniski smagiem kustību traucējumiem;
  • personām, kas vecākas par 80 gadiem;
  • personām, kas vecākas par 70 gadiem, ja ir apgrūtināta nokļūšana līdz vakcinācijas iestādei, medicīnisku iemeslu dēļ.

 

Kārtība, kā izbraukuma vakcinācijas pakalpojumu pieteikt dzīvesvietā:

Iedzīvotājs vai tā aprūpētājs ziņo, ja iedzīvotājam ir nepieciešama izbraukuma vakcinācija pret Covid-19 dzīvesvietā:

  • zvans ģimenes ārstam praksei;

  • tīmekļvietnē www.manavakcina.lv no 70 gadu vecuma (ja personai ir iespēja autorizēties manavakcina.lv). 

Ģimenes ārsta prakse var proaktīvi zvanīt pacientam un vienoties par vakcināciju dzīvesvietā.

Vakcinācijas iestāde vai ģimenes ārstu prakse  personu vakcinācijai mājās piesaka izbraukumu pakalpojumu sniedzējam , ja persona ir informējusi, ka otro poti medicīnisku iemeslu dēļ nevar saņemt ambulatori.

 

Kā tiek nodrošināta vakcinācija mājās

  • Ja ģimenes ārsta prakse nodrošina vakcinācijas pakalpojumu, tad visu tālāk organizē ģimenes ārsta prakse.
  • Ja ģimenes ārsta prakse nevakcinē, tad sagatavo apzināto pacientu sarakstu tālākai procesa organizēšanai novirza ģimenes ārsta prakses vakcinācijas sadarbības iestādei, kas nodrošina izbraukuma vakcināciju uz personas dzīvesvietu.
  • Izbraukuma pakalpojumu sniedzējs pēc informācijas saņemšanas par vakcinācijas nepieciešamību personas dzīvesvietā veic saziņu ar vakcinējamo personu un informē par plānoto vakcinācijas laiku.

Pakalpojumu sniedzēju saraksts, ka atlasīti izbraukuma vakcinācijai atbilstošās teritoriālās plānošanas vienībās Latvijā

Izbraukuma pakalpojumu sniedzējs pēc informācijas saņemšanas par vakcinācijas nepieciešamību  personas dzīvesvietā  veic saziņu ar vakcinējamo personu un informē par plānoto vakcinācijas laiku.