Kam nepieciešama izbraukuma vakcinācija? 

Iedzīvotāji, kas nevar atstāt savu gultasvietu jeb guļošu cilvēku (totāli asistējamas personas ar neatgriezeniski smagiem funkcionālajiem traucējumiem) + iedzīvotāji, kas medicīnisku iemeslu dēļ nevar nokļūt ārstniecības iestādē.

Kārtība, kādā saņemt izbraukuma vakcinācijas pakalpojumu:

  1. Iedzīvotājs vai tā aprūpētājs ziņo, ja iedzīvotājam ir nepieciešama izbraukuma vakcinācija pret Covid-19.

  2. Ziņošanu var veikt divos veidos:

  • zvans ģimenes ārstam/ģimenes ārsta proaktīvs zvans pacientam (jau tagad)

  • zvanīt 8989 (papildu esošajiem manavakcina.lv/8989 datiem jānorāda dzīvesvietas adrese, aprūpētāja/kontaktpersona par vakcināciju kontakts – kā sekundārais tālruni)

  1. Ja ģimenes ārsts nodrošina vakcinācijas pakalpojumu, tad visu tālāk organizē ģimenes ārsts.

  2. Ja ģimenes ārsts nevakcinē, tad sagatavo apzināto pacientu sarakstu un sūta to NVD (ligumpartneri@vmnvd.gov.lv) tālākai procesa organizēšanai vai novirza pacientu zvanīt 8989.

Pakalpojumu sniedzēju saraksts, ka atlasīti izbraukuma vakcinācijai atbilstošās teritoriālās plānošanas vienībās Latvijā