2020. gada decembra beigās pirmie Covid-19 vakcīnas sāka saņemt veselības aprūpes darbinieki, kuri ārstē pacientus ar Covid-19 un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki. Pēc tam tika uzsākta ne tikai slimnīcu, bet arī citās ārstniecības iestādēs strādājošo ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu un citu darbinieku vakcinācija.

Pakāpeniski tiek plānots uzsākt arī aptiekās strādājošo farmaceitu, farmaceitu asistentu, pārējo darbinieku arī lieltirgotavās nodarbināto darbinieku, kas nodrošina zāļu, tajā skaitā vakcīnu izplatīšanu, loģistiku un pieejamības nepārtrauktību, vakcināciju.

Lai uzsāktu minēto personu vakcināciju, tiek uzsākta gaidīšanas rindu veidošana noteiktās vakcinācijas iestādēs un pēctecīgi plānots nepieciešamo vakcīnu skaits konkrētā ārstniecības iestādē.

Nacionālais veselības dienests (NVD) sadarbībā ar Slimības profilakses un kontroles centru (SPKC) un Zāļu valsts aģentūru (ZVA) izveidojis karti ar Covid-19 vakcinācijas kabinetu adresēm un kontaktinformāciju, kurās tiek veikta vakcinācija.

Vakcinācijas kabinetu kontaktinformācija var tikt izmantota, lai ārstniecības iestādes, aptiekas un lieltirgotavas pieteiktu strādājošās personas gaidīšanas rindā vai, lai veiktu individuālu pierakstu. Lai atvieglotu vakcinācijas iestāžu, kas veiks citu prioritāro grupu vakcināciju, darbu, aicinām ārstniecības iestādes, aptiekas un lieltirgotavas vakcinācijai pieteikt savu personāla kolektīvu, nevis pieteikties individuāli.

Ārstniecības iestādei, uzņēmumam jāaizpilda izziņa un jāiesniedz to vakcinācijas iestādei, apliecinot, ka ārstniecības iestādē, aptiekā vai lieltirgotavā tiek nodarbinātas personas, kurām nepieciešams nodrošināt Covid-19 vakcīnu.

Izziņu var izmantot gan piesakot savu darbinieku kolektīvu vakcinācijai, gan, lai apliecinātu, ka persona strādā aptiekā vai lieltirgotavā, kā arī, lai apliecinātu, ka darbinieks. t.sk. ārstniecības persona piedalās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā.

Iepriekš izslimota Covid-19 slimība nav iemesls neveikt personas vakcināciju! Kamēr pastāv ierobežota pieejamība vakcīnām pret Covid-19, priekšroka vakcinācijai dodama personām, kurām nav datu par SARS-CoV-2 infekciju anamnēzē vai COVID-19 izslimots vairāk kā 90 dienas atpakaļ.

Gadījumā, ja nav iespējams sazināties ar vakcinācijas kabinetu – lūgums sazināties ar Nacionālo veselības dienestu pa bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 un ziņot, lai operatīvi risinātu problēmu.


Mācību materiāls ārstiem un ārstniecības atbalsta personām:


9. februāra Ministru kabineta sēdē tika apstiprinātas tās iedzīvotāju grupas, kuras vakcīnu pret Covid-19 saņems prioritārā kārtībāMinistru kabinets ir pieņēmis Informatīvo ziņojumu “Par prioritāri vakcinējamām personu grupām”.

Informējam, ka ārstniecības iestāde var organizēt šādu personu grupu vakcināciju pret Covid-19. Vēršam uzmanību, ka iekļauta jauna vakcinējamo personu mērķa grupa pēc medicīniskām indikācijām.

Informējam, ka SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, pamatojoties uz Eiropas Medicīnisko Onkologu Apvienības (European Society of Medical Oncology, ESMO) un Eiropas Asins un Kaulu Smadzeņu Transplantācijas Biedrības ( European Society for Blood and Marrow Transplantation, EBMT) rekomendācijām un citām zinātniskajām publikācijām, ir apkopojusi nosacījumus un sagatavojusi rīcības plānu un instrukciju onkoloģisko un hematoloģisko pacientu vakcinēšanai pret Covid-19, kā arī ir sagatavoti informatīvie materiāli pacientiem un ģimenes ārstiem.

Ir noteiktas prioritārās pacientu grupas, kuru vakcinēšanu varētu veikt Austrumu slimnīcā, pārējiem onkoloģiskajiem pacientiem vakcinācija pret Covid-19 būtu jāsaņem pie ģimenes ārsta, pēc dzīves vietas.

 1. Pacienti pirms un pēc lielām, augstas sarežģītības pakāpes ķirurģiskām operācijām.
 2. Pacienti pirms un pēc augstas sarežģītības pakāpes invazīvām medicīniskām manipulācijām.
 3. Pacienti pirms un pēc implantētām medicīniskām ierīcēm.
 4. Pacienti, kas pirms un ārstēšanas laikā saņem medikamentus dzīvības nodrošināšanai un prognozējamās invaliditātes samazināšanai, ar iespējamām smagām blaknēm.
 5. Pacienti ar imūndeficītu stāvokli, t. sk. medikamentozu imūnsupresiju, augstu devu medikamentu izraisīta imūnsupresija.
 6. Pacienti, kam pirmo reizi diagnosticēta onkoloģiska slimība un nepieciešams tūlītēji uzsākt ķīmijterapiju, pirms, pēc vai ķīmijterapijas laikā un pirms, pēc vai staru terapijas laikā.
 7. Recipienti un dzīvie donori pirms orgānu, audu vai cilmes šūnu transplantācijas un pēc transplantācijas, kā arī pacienti, kas saņem orgānu aizstājterapiju.
 8. Hroniskas slimības, kuru gadījumā var būt paredzama ilgstoša un/vai atkārtota uzturēšanās stacionārā ārstniecības iestādē.
 9. Pēc individuālas izvērtēšanas vakcinācija apsverama tuberkulozes pacientiem pēc intensīvās ārstēšanas fāzes pabeigšanas.

Pacienti, kas nav saņēmuši informāciju par vakcināciju stacionārā, vakcināciju pret Covid-19 saņem pie sava ģimenes ārsta pēc dzīves vietas.

Onkoloģiskiem pacientiem pacientu prioritāti ģimenes ārsts nosaka sekojoši:

 • Onkoloģiskie pacienti, kuriem ir aktīvs audzējs un kuri šobrīd saņem ķīmijterapiju.
 • Onkoloģiskie slimnieki, kuri ir saņēmuši terapiju onkoloģiskas slimības dēļ, un ir sasniegta remisija/ izārstēšana, bet nav pagājis vairāk par 5 gadiem.

Pārējie onkoloģiskie slimnieki, kuri ir saņēmuši terapiju onkoloģiskas slimības dēļ, ir sasniegta remisija/izārstēšana, bet ir pagājis vairāk par 5 gadiem ir jāiekļauj vakcinācijas plānā atbilstoši vecumam. Šī grupa netiek definēta kā prioritāra onkoloģiskās slimības dēļ.

Vienlaikus, saskaņā ar Imunizācijas valsts padomes viedokli, nav pamatota un nebūtu indicēta antivielu titru noteikšana pirms un pēc vakcinācijas, kā arī, cik vien tas ir konkrētajā gadījumā iespējams, pirmo vakcīnas devu rekomendē ievadīt pirms plānotās medicīniskās iejaukšanās. 

Atbilstoši Imunizācijas valsts padomes sniegtajai informācijai, vakcinācija jebkuram indivīdam, t.sk. ar nopietnām blakussaslimšanām vai imūnsupresiju, ir veicama ar jebkuru no Covid-19 vakcīnām, kas pieejama iestādē. Pagaidām nav zinātnisku un pētnieciski pamatotu pierādījumu kāda konkrēta ražotāja Covid-19 vakcīnas priekšrocībām pār citu ražotāju vakcīnām. 

Covid-19 slimībai turpinoties vai pastiprinoties, rodas ļoti nozīmīga ekonomiskā ietekme, kuru var novērst, ja ir pieejama efektīva vakcinācijas stratēģija. Imunizācijas valsts padomes, Veselības ministrijas, Zāļu valsts aģentūras, Nacionālā veselības dienesta un Slimību profilakses un kontroles centra sadarbības rezultātā ir izstrādāts detalizēts vakcinācijas plāns, tostarp Covid-19 vakcinācijas rokasgrāmata (turpmāk – Rokasgrāmata).

Nacionālais veselības dienests aicina ārstniecības iestādes iepazīties ar Rokasgrāmatu, kurā iekļautā informācija papildina spēkā esošos normatīvos aktus un sniegs plašāku informāciju par Covid-19 vakcinācijas plānoto procesu. Nacionālais veselības dienests aicina ārstniecības iestādes nodrošināt Covid-19 vakcinācijas pakalpojumu pieejamību un iesaistīties plaša mēroga iedzīvotāju vakcinācijā, kas ļautu ierobežot Covid-19 izplatību valstī.

Ārstniecības iestādēm, izņemot slimnīcām un ģimenes ārstu praksēm, ir jāiesniedz PIETEIKUMS valsts apmaksāto Covid-19 vakcinācijas pakalpojumu sniegšanai Nacionālam veselības dienestam, to nosūtot elektronisko adresi nvd@vmnvd.gov.lv ar drošu elektronisko parakstu līdz 2021. gada 29. janvāra plkst. 16:00. Pamatojoties uz pieteikumu Nacionālais veselības dienests slēgs līgumu par valsts apmaksātu Covid-19 vakcinācijas pakalpojumu nodrošināšanu.

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par vakcīnām un vakcinācijas procesa norisi Latvijā
Atbildes uz jautājumiem par Manavakcina.lv
Atbildes uz jautājumiem par Moderna ražoto vakcīnu
Atbildes uz jautājumiem par Pfizer-BioNTech ražoto vakcīnu Comirnaty
Atbildes uz jautājumiem par AstraZeneca un Oksfordas universitātes izstrādāto vakcīnu
Dati par vakcināciju pret Covid-19 pieejami Atvērto datu portālā