Ārstniecības iestādēs strādājošo ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu vakcinācija pret Covid-19

Nacionālais veselības dienests (NVD) sadarbībā ar Slimības profilakses un kontroles centru (SPKC) un Zāļu valsts aģentūru (ZVA) izveidojis karti ar Covid-19 vakcinācijas kabinetu adresēm un kontaktinformāciju, kurās tiek vakcinētas ārstniecības personas, ārstniecības atbalsta personas un darbinieki: https://bit.ly/3scBKNE. Karte tiks regulāri atjaunota ar aktuālajiem vakcinācijas kabinetiem.

Vakcinācijas kabinetu kontaktinformācija var tikt izmantota, lai pieteiktu ārstniecības iestādēs strādājošās ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas vakcinācijas gaidīšanas rindā vai, lai veiktu pierakstu. Lai atvieglotu vakcinācijas iestāžu, kas veiks citu prioritāro grupu vakcināciju, darbu, aicinām ārstniecības iestādes vakcinācijai pieteikt savu darbinieku kolektīvu, nevis individuāli.

Pakāpeniski tiek uzsākta ne tikai slimnīcu, bet arī citās ārstniecības iestādēs strādājošo ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu un citu darbinieku vakcinācija.

Lai uzsāktu citās ārstniecības iestādēs strādājošo ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu vakcināciju, tiek uzsākta gaidīšanas rindu veidošana noteiktās vakcinācijas iestādēs un pēctecīgi plānots nepieciešamo vakcīnu skaits konkrētā ārstniecības iestādē.

Ārstniecības iestādei jāaizpilda izziņa* un jāiesniedz to vakcinācijas iestādei, apliecinot, ka ārstniecības iestādē veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai tiek nodarbinātas personas, kurām nepieciešams nodrošināt Covid-19 vakcīnu.

Izziņu* var izmantot gan piesakot savu darbinieku kolektīvu vakcinācijai, gan, lai apliecinātu, ka darbinieks. t.sk. ārstniecības persona piedalās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā.

Iepriekš izslimota Covid-19 slimība nav iemesls neveikt personas vakcināciju! Kamēr pastāv ierobežota pieejamība vakcīnām pret Covid-19, priekšroka vakcinācijai dodama personām, kurām nav datu par SARS-CoV-2 infekciju anamnēzē vai COVID-19 izslimots vairāk kā 90 dienas atpakaļ.

Gadījumā, ja nav iespējams sazināties ar vakcinācijas kabinetu – lūgums sazināties ar Nacionālo veselības dienestu pa bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 un ziņot, lai operatīvi risinātu problēmu.

* Par izziņas iesniegšanas procesu informē ārstniecības iestādes, kas ir noslēgušas līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par vakcinācijas pret Covid-19 pakalpojumu sniegšanu, nodrošinot ārstniecības iestādēm un ārstniecības iestādēs nodarbinātajiem pieejamu informāciju par pieteikšanās iespējām un kārtību uz vakcināciju (gaidīšanas rindas un pieraksta veidošanas principi, prioritāri vakcinējamo personu loks, pieteikšanās kārtība gaidīšanas rindā, pieraksta veidošana un uzaicināšana uz pirmās devas un balstvakcinācijas saņemšanu, informācija par kontaktpersonu).


Mācību materiāls ārstiem un ārstniecības atbalsta personām:


Iedzīvotājiem

Covid-19 slimībai turpinoties vai pastiprinoties, rodas ļoti nozīmīga ekonomiskā ietekme, kuru var novērst, ja ir pieejama efektīva vakcinācijas stratēģija. Imunizācijas valsts padomes, Veselības ministrijas, Zāļu valsts aģentūras, Nacionālā veselības dienesta un Slimību profilakses un kontroles centra sadarbības rezultātā ir izstrādāts detalizēts vakcinācijas plāns un iedzīvotāju vakcinēšana tiks īstenota pakāpeniski, vairākos posmos.

Pirmajā posmā vakcīnas tiks nodrošināta medicīnas darbiniekiem – ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām un personām, kam ir tiešs kontakts ar Covid-19 pacientiem, un Neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta darbiniekiem.

Plašāka informācija par vakcīnām pret Covid-19 pieejama Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) mājaslapā.


Plānotā mērķa grupu vakcinācijas secība:

Plānotā mērķa grupu vakcinācijas secība

Pieteikšanās kārtība valsts apmaksātu Covid-19 vakcinācijas pakalpojumu nodrošināšanai 

Covid-19 slimībai turpinoties vai pastiprinoties, rodas ļoti nozīmīga ekonomiskā ietekme, kuru var novērst, ja ir pieejama efektīva vakcinācijas stratēģija. Imunizācijas valsts padomes, Veselības ministrijas, Zāļu valsts aģentūras, Nacionālā veselības dienesta un Slimību profilakses un kontroles centra sadarbības rezultātā ir izstrādāts detalizēts vakcinācijas plāns, tostarp Covid-19 vakcinācijas rokasgrāmata (turpmāk – Rokasgrāmata).

Nacionālais veselības dienests aicina ārstniecības iestādes iepazīties ar Rokasgrāmatu, kurā iekļautā informācija papildina spēkā esošos normatīvos aktus un sniegs plašāku informāciju par Covid-19 vakcinācijas plānoto procesu. Nacionālais veselības dienests aicina ārstniecības iestādes nodrošināt Covid-19 vakcinācijas pakalpojumu pieejamību un iesaistīties plaša mēroga iedzīvotāju vakcinācijā, kas ļautu ierobežot Covid-19 izplatību valstī.

Ārstniecības iestādēm, izņemot slimnīcām un ģimenes ārstu praksēm, ir jāiesniedz PIETEIKUMS valsts apmaksāto Covid-19 vakcinācijas pakalpojumu sniegšanai Nacionālam veselības dienestam, to nosūtot elektronisko adresi nvd@vmnvd.gov.lv ar drošu elektronisko parakstu līdz 2021. gada 29. janvāra plkst. 16:00. Pamatojoties uz pieteikumu Nacionālais veselības dienests slēgs līgumu par valsts apmaksātu Covid-19 vakcinācijas pakalpojumu nodrošināšanu.