Vidzemes nodaļas aktualitātes

02.02.2018.  |   Drukas versija

Informācija pacientiem par ģimenes ārstu jaunu prakšu atvēršanu, prakšu slēgšanu,
atrašanās vietas izmaiņām un cita aktuāla informācija

 

 • Ar 2018.gada 1.janvāri pārtrauc darbu „Ezergaile Gunta - ģimenes ārsta prakse”- Upes iela 1, Gulbene, Gulbenes novads, LV - 4401. Atreģistrētie pacienti, kuru dzīvesvieta ir ārstes darbības pamatteritorijā - Gulbenes A daļa (uz austrumiem no Rīgas ielas), Stradu un Daukstu pagasti tiks piereģistrēti pie ģimenes ārstes Lindas Ūdres, kas ir prakses darbības pamatteritorijas pārņēmēja. Ģimenes ārstes Lindas Ūdres tālrunis 26201617. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.

 • Ar 2018.gada 1.janvāri pārtrauc darbu „Kokneviča Meta - ģimenes ārsta prakse”- Dārza iela 3-3, Viļķenes pagasts , Limbažu novads, LV-4050. Atreģistrētie pacienti, kuru dzīvesvieta ir ārstes darbības pamatteritorijā - Viļķenes pagastā tiks piereģistrēti pie ģimenes ārstes Maritas Kreituses, kas ir prakses darbības pamatteritorijas pārņēmēja. Ģimenes ārstes Maritas Kreituses tālrunis 64071316. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.

 • Ar 2018.gada 1.janvāri pārtrauc darbu „Mininga Ausma - ģimenes ārsta, pneimonologa un arodveselības un arodslimību ārsta prakse”- Vidus iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV4301. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacientiem ir jāizvēlas cits ģimenes ārsts no Nacionālā veselības dienesta piedāvātā ģimenes ārstu saraksta un jāreģistrējas. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.

 • Ar 2018.gada 1.janvāri pārtrauc darbu „Krustiņš Mārtiņš - ģimenes ārsta prakse”- Bastiona iela 24, Valmiera, LV - 4201. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacientiem ir jāizvēlas cits ģimenes ārsts no Nacionālā veselības dienesta piedāvātā ģimenes ārstu saraksta un jāreģistrējas. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.

 • Ar 2017. gada 1. decembri uzsākusi darbu „Ditas Pīlātes ģimenes ārsta prakse, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību” - Pulkveža Zemitāna iela 4, Strenči, Strenču novads, LV - 4730. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta pacients un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.

 • Ar 2017. gada 13. maiju pārtraukusi darbu „Iraida Gunta - ģimenes ārsta prakse” - A.Saulieša iela 12, Cesvaine, Cesvaines novads, LV - 4871. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacientiem ir jāizvēlas cits ģimenes ārsts no Nacionālā veselības dienesta piedāvātā ģimenes ārstu saraksta un jāreģistrējas. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Detalizētāku informāciju var uzzināt Nacionālā veselības dienesta  Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.

 • Ar 2017. gada 15. februāri uzsākusi darbu „Stramkale Anita - ģimenes ārsta prakse” - Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta pacients un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301. 
 • Ar 2017. gada 1. janvāri pārtraukusi darbu „Bērziņa Teika - ģimenes ārsta prakse” - Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacientiem ir jāizvēlas cits ģimenes ārsts no Nacionālā veselības dienesta piedāvātā ģimenes ārstu saraksta un jāreģistrējas. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.
 • Ar 2016.gada 31.decembri ir pārtrauktas līgumattiecības ar "Jermaks Jurijs - ģimenes ārsta prakse"- Jumaras iela 195, Valmiera, LV - 4202. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacientiem ir jāizvēlas cits ģimenes ārsts no Nacionālā veselības dienesta piedāvātā ģimenes ārstu saraksta un jāreģistrējas. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.
 • No 2016.gada 1.decembra uzsākusi darbu "Grunte Inga - ģimenes ārsta prakse" –Valmiera, Stacijas iela, 11, LV4201, 20154420 (ģimenes ārsts – Inga Grunte). Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr.64772301. 
 • No 2016.gada 1.decembra uzsākusi darbu ģimenes ārste Linda Ūdre, kas pieņem Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību – Upes ielā 1, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV - 4401, tālr. 26201617. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta pacients un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr.64772301. 
 • No 2016.gada 15.decembra uzsākusi darbu "Bogdanova Inga – ģimenes ārsta prakse " – Avotu iela 3, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, LV 4862, tālr. 68622775 (ģimenes ārste – Inga Bogdanova). Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta pacients un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr.64772301.
 • Ar 2016.gada 9.decembri ir pārtraukusi darbu „Grīnberga Alla - ģimenes ārsta prakse” - "Ambulance", Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV - 4724. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacientiem ir jāizvēlas cits ģimenes ārsts no Nacionālā veselības dienesta piedāvātā ģimenes ārstu saraksta un jāreģistrējas. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.
 • Ar 2016.gada 1.decembri pārtrauc darbu „Verovkina Iveta - ģimenes ārsta un pediatra prakse”- Ausekļa iela 25-29, Valmiera, LV - 4201. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacientiem ir jāizvēlas cits ģimenes ārsts no Nacionālā veselības dienesta piedāvātā ģimenes ārstu saraksta un jāreģistrējas. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.
 • No 2016.gada 17.novembra uzsāk darbu "A.Ādamsona ģimenes ārsta prakse" - Vidus iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV- 4301, tālr. 28785868. Ģimenes ārsta Alvja Ādamsona darbības pamatteritorija - Alūksnes ZA daļa (uz ZA no Helēnas ielas) un Malienas, Mālupes, Annas un Jaunannas pagasti. Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr.64772301.
 • No 2016.gada 1.novembra uzsāk darbu "Jermaks Jurijs - ģimenes ārsta prakse" - Jumaras iela 195, Valmiera, LV - 4202, tālr. 27445137. Ģimenes ārsta Jurija Jermaka darbības pamatteritorija - Valmiera (Jāņparks – Rīgas iela līdz Matīšu šoseja). Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr.64772301.

Vidzemes nodaļā bērnus var piereģistrēt pie pediatriem:

 • Blūma Inta -ārsta prakse pediatrijā - Bērzaines iela16/8, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālr.64122711;
 • Gārša Inese - ārsta prakse pediatrijā – Jumaras iela 195, Valmierā, LV-4201, mob.tel 26490025, Nākotnes ielā10-22, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā, LV-4136, tālr.64122100.


Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā - Pils ielā 6, Smiltenē, tālr.64772301, e-pasts: vidzeme@vmnvd.gov.lv

Ar 2017.gada 15.februāri uzsākusi darbu „Stramkale Anita - ģimenes ārsta prakse”- Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101.

Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta pacients un ģimenes ārsts.  Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr.64772301.

Ar 2017.gada 1.janvāri pārtrauc darbu „Bērziņa Teika - ģimenes ārsta prakse”- Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101.

Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacientiem ir jāizvēlas cits ģimenes ārsts no Nacionālā veselības dienesta piedāvātā ģimenes ārstu saraksta un jāreģistrējas. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts.

Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta  Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.

Centrālais birojs

Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja

Rīga, Latvija, LV-1012

Sekretariāts: 67043700

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234

Fakss: 67043701

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv