NVD ar Rīgas reģiona ārstiem pārrunā E-veselības sistēmas uzlabojumus

23.03.2017.
NVD ar Rīgas reģiona ārstiem pārrunā E-veselības sistēmas uzlabojumus

Ceturtdien, 16. martā Nacionālā veselības dienesta (NVD) speciālisti tikās ar Rīgas reģiona ārstiem, lai pārrunātu dažādas veselības nozares aktualitātes, tostarp E-veselības ieviešanas gaitu, kā arī sistēmā veiktos uzlabojumus ārstiem. "Jo aktīvāka būs visu iesaistīto pušu iesaiste un E-veselības sistēmas izmantošana ikdienā, jo daudz pilnvērtīgāk spēsim sistēmā iedzīvināt lietotāju praktisko pieredzi," sanāksmē uzsvēra NVD direktores vietniece informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos Linda Freimane.

Atkārtoti informē par E-veselības ieviešanas progresu

23.03.2017.
Atkārtoti informē par E-veselības ieviešanas progresu

Otrdien, 14. martā Veselības ministrijas un Nacionālā veselības dienesta pārstāvji atkārtoti piedalīsies Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē, lai ziņotu par E-veselības ieviešanas progresu kopš iepriekšējās sēdes janvāra beigās. "E-veselībā ir pieejama visa iecerētā funkcionalitāte, tās pakalpojumi ir pieejami lietotājiem, un arī sistēmas lietotāju skaits stabili pieaug," uzsver ministres padomniece e-veselības projekta jautājumos I.Āboliņa.

Pakāpeniski pieaug E-veselības sistēmas lietotāju skaits

14.03.2017.
Pakāpeniski pieaug E-veselības sistēmas lietotāju skaits

Pakāpeniski pieaug ārstniecības iestāžu, ģimenes ārstu un aptieku skaits, kas ir noslēgušas līgumu ar valsti par E-veselības sistēmas lietošanu. Līdz martam līgumus par E-veselības sistēmas lietošanu ir noslēguši jau vairāk nekā 1000 veselības nozares profesionāļu, tajā skaitā 825 ārstniecības iestādes (iesk. 190 ģimenes ārstu prakses) un ap 200 aptieku juridiskie īpašnieki.

E-veselības sistēmas funkcionalitātes izstrādātas atbilstoši plānotajam

23.03.2017.
E-veselības sistēmas funkcionalitātes izstrādātas  atbilstoši plānotajam

Atsaucoties uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izplatīto paziņojumu par neatbilstoši veiktiem maksājumiem E-veselības projektos, Veselības ministrija un Nacionālais veselības dienests norāda, ka E-veselības sistēmas funkcionalitātes jeb pakalpojumi ir izstrādāti atbilstoši projekta tehniskās specifikācijas prasībām un ir pieejami lietotājiem. E-veselības sistēma ir funkcionējoša un nodrošina iecerēto funkcionālo darbību. 

Pabeigta līgumu slēgšana par valsts apmaksātiem medicīnas pakalpojumiem

28.02.2017.
Pabeigta līgumu slēgšana par valsts apmaksātiem medicīnas pakalpojumiem

Nacionālais veselības dienests ir pabeidzis līgumu slēgšanu ar ārstniecības iestādēm par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem 2017. gadā. Kopumā valsts apmaksātu ambulatoro un stacionāro pakalpojumu sniegšanai šogad novirzīti vairāk nekā 558 miljoni eiro, kas ir par 34 miljoniem eiro vairāk nekā pērn.

Līgumus par ambulatoro un stacionāro pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem ir noslēgušas visas 40 slimnīcas. To skaitā ir universitāšu, reģionālās, aprūpes un specializētās slimnīcas.

Iedzīvotājiem pieejami jauni veselības nozares e-pakalpojumi

15.02.2017.
Iedzīvotājiem pieejami jauni veselības nozares e-pakalpojumi

No šā gada februāra papildus valsts E-veselības portālam www.eveseliba.gov.lv arī valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv iedzīvotajiem ir pieejams daudzveidīgs veselības nozares e pakalpojumu klāsts, kas nodrošina iespēju ātri un ērti noskaidrot ar savu veselību saistītu informāciju. Iedzīvotājiem šobrīd ir pieejami trīspadsmit dažādi e-pakalpojumi.

Saņemts gala vērtējums par E-veselības atbilstību plānotajam

14.02.2017.
Saņemts gala vērtējums par E-veselības atbilstību plānotajam

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas veiktajā E-veselības projekta funkcionalitātes pārbaudes gala ziņojumā apstiprināta E-veselības sistēmas un e-pakalpojumu izstrāde atbilstoši E-veselības projektos paredzētajam, to pieejamība lietotājiem, kā arī nepieciešamo sistēmas drošības auditu veikšana.

Medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējas

10.02.2017.
Medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējas

Ārpus ģimenes ārsta darba laika medicīniskus padomus var saņemt, zvanot uz Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001 vai vēršoties pie dežūrārstiem. Traumas vai pēkšņas, veselību apdraudošas saslimšanas gadījumā palīdzību sniedz steidzamās medicīniskās palīdzības punkti un slimnīcu uzņemšanas nodaļas. Gadījumos, kad dzīvībai draud briesmas, jāizsauc Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, zvanot 113.

Informē par E-veselības ieviešanas progresu

10.02.2017.
Informē par E-veselības ieviešanas progresu

Otrdien, 31. janvārī veselības ministres padomniece e-veselības projekta jautājumos Ilze Āboliņa piedalās Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē, lai ziņotu par E-veselības ieviešanas progresu kopš 2016. gada decembra sākuma. “E-veselības sistēmas funkcionalitāte ir izstrādāta. Šobrīd būtiska loma ir visu E-veselības sistēmā iesaistīto pušu aktīvai iesaistei un E-veselības sistēmas izmantošanai ikdienā. Vienlaikus tiek strādāts pie sistēmas attīstības un jaunu E-veselības pakalpojumu ieviešanas,” norāda ministres padomniece.

Informācija pacientiem par "Rakstnieku poliklīnika" ģimenes ārstu darbavietas maiņu

30.01.2017.
Informācija pacientiem par

Ņemot vērā iedzīvotāju interesi, Nacionālais veselības dienests informē, ka no 2016. gada 1. decembra divas līdzšinējās SIA "Rakstnieku poliklīnika" (Rīgā, Raiņa bulvārī 27) ģimenes ārstes – Baiba Mitule un Barba Tuzika – ir mainījušas darbavietu, līdz ar to ir mainījusies pacientu pieņemšanas adrese. Šobrīd abas ģimenes ārstes valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus saviem pacientiem sniedz veselības centrā "Možums-1" (Rīgā, Bruņinieku ielā 8).

Gripas slimniekiem apmaksā ģimenes ārsta mājas vizītes

17.01.2017.
Gripas slimniekiem apmaksā ģimenes ārsta  mājas vizītes

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka gripas epidēmijas laikā no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksātas ģimenes ārstu mājas vizītes pie gripas slimniekiem. Par katru vizīti ģimenes ārsta prakse saņem maksājumu no valsts, savukārt pacientam par vizīti ir jāveic pacienta iemaksa 2,85 eiro apmērā. Šāds maksājuma nosacījums attiecas uz visiem ģimenes ārstiem un dežūrārstiem, kuriem ir noslēgts līgums ar NVD par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Informācija zāļu ražotāju pārstāvjiem

09.01.2017.
Informācija zāļu ražotāju pārstāvjiem

No 2017. gada 1. aprīļa stājas spēkā grozījumi 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība". Tie attiecas uz zāļu vispārīgajiem nosaukumiem, kuriem viena stipruma un zāļu formas ietvaros ir vairāki iepakojuma lielumi.

Kā noslēgt līgumu par E-veselības sistēmas lietošanu?

02.01.2017.
Kā noslēgt līgumu par E-veselības sistēmas lietošanu?

Nacionālais veselības dienests turpina līgumu slēgšanu ar ārstniecības iestādēm un aptiekām par E-veselības sistēmas lietošanu. Jau šobrīd norit brīvprātīga E-veselības sistēmas lietošana, savukārt obligāta sistēmas lietošana ārstniecības iestādēm un aptiekām būs jāuzsāk no 2017. gada 1. septembra.

Infografika. Valsts apmaksāta ārstniecība citā ES dalībvalstī

28.12.2016.
Infografika. Valsts apmaksāta ārstniecība citā ES dalībvalstī

Gadījumos, kad valsts apmaksāta veselības aprūpes pakalpojuma saņemšana ir nepieciešama, lai novērstu pacienta dzīvības funkciju vai veselības stāvokļa neatgriezenisku pasliktināšanos, bet nepieciešamo pakalpojumu nav iespējams veikt Latvijā, no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksāta tā saņemšana citā Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Šveicē.

Pirms pakalpojuma saņemšanas pacientam ir jānoformē speciālia atļauja - S2 veidlapa. Aicinām iepazīties ar infografiku, kurā atspoguļota svarīgākā informācija par S2 veidlapas izsniegšanas un darbības nosacījumiem.