Iedzīvotājiem pieejami jauni veselības nozares e-pakalpojumi

15.02.2017.
Iedzīvotājiem pieejami jauni veselības nozares e-pakalpojumi

No šā gada februāra papildus valsts E-veselības portālam www.eveseliba.gov.lv arī valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv iedzīvotajiem ir pieejams daudzveidīgs veselības nozares e pakalpojumu klāsts, kas nodrošina iespēju ātri un ērti noskaidrot ar savu veselību saistītu informāciju. Iedzīvotājiem šobrīd ir pieejami trīspadsmit dažādi e-pakalpojumi.

Saņemts gala vērtējums par E-veselības atbilstību plānotajam

14.02.2017.
Saņemts gala vērtējums par E-veselības atbilstību plānotajam

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas veiktajā E-veselības projekta funkcionalitātes pārbaudes gala ziņojumā apstiprināta E-veselības sistēmas un e-pakalpojumu izstrāde atbilstoši E-veselības projektos paredzētajam, to pieejamība lietotājiem, kā arī nepieciešamo sistēmas drošības auditu veikšana.

Medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējas

10.02.2017.
Medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējas

Ārpus ģimenes ārsta darba laika medicīniskus padomus var saņemt, zvanot uz Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001 vai vēršoties pie dežūrārstiem. Traumas vai pēkšņas, veselību apdraudošas saslimšanas gadījumā palīdzību sniedz steidzamās medicīniskās palīdzības punkti un slimnīcu uzņemšanas nodaļas. Gadījumos, kad dzīvībai draud briesmas, jāizsauc Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, zvanot 113.

Informē par E-veselības ieviešanas progresu

10.02.2017.
Informē par E-veselības ieviešanas progresu

Otrdien, 31. janvārī veselības ministres padomniece e-veselības projekta jautājumos Ilze Āboliņa piedalās Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē, lai ziņotu par E-veselības ieviešanas progresu kopš 2016. gada decembra sākuma. “E-veselības sistēmas funkcionalitāte ir izstrādāta. Šobrīd būtiska loma ir visu E-veselības sistēmā iesaistīto pušu aktīvai iesaistei un E-veselības sistēmas izmantošanai ikdienā. Vienlaikus tiek strādāts pie sistēmas attīstības un jaunu E-veselības pakalpojumu ieviešanas,” norāda ministres padomniece.

Arvien pieaug E-veselības sistēmas lietotāju skaits

10.02.2017.
Arvien pieaug E-veselības sistēmas lietotāju skaits

Arvien pieaug ārstniecības iestāžu, ģimenes ārstu un aptieku skaits, kas ir noslēgušas līgumu ar valsti par E-veselības sistēmas lietošanu. Līdz janvāra beigām kopumā ir noslēgti gandrīz 1000 līgumu par E-veselības lietošanu, tajā skaitā aptuveni 170 līgumi ar ģimenes ārstu praksēm, ap 200 - ar aptiekām un aptuveni 600 - ar citām ārstniecības iestādēm.

Informācija pacientiem par "Rakstnieku poliklīnika" ģimenes ārstu darbavietas maiņu

30.01.2017.
Informācija pacientiem par

Ņemot vērā iedzīvotāju interesi, Nacionālais veselības dienests informē, ka no 2016. gada 1. decembra divas līdzšinējās SIA "Rakstnieku poliklīnika" (Rīgā, Raiņa bulvārī 27) ģimenes ārstes – Baiba Mitule un Barba Tuzika – ir mainījušas darbavietu, līdz ar to ir mainījusies pacientu pieņemšanas adrese. Šobrīd abas ģimenes ārstes valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus saviem pacientiem sniedz veselības centrā "Možums-1" (Rīgā, Bruņinieku ielā 8).

Stacionāro pakalpojumu līgumu parakstījušas jau 80 % slimnīcu

26.01.2017.
Stacionāro pakalpojumu līgumu  parakstījušas jau 80 % slimnīcu

Nacionālais veselības dienests ir nosūtījis parakstīšanai ārstniecības iestādēm un ārstu praksēm visus plānotos līgumus par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu 2017. gadā. Līgums nosūtīts arī visām slimnīcām. Šobrīd līgumu par stacionāro pakalpojumu sniegšanu ir parakstījušas jau 80 % slimnīcu.

Pakāpeniski tiek parakstīti arī sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu – ārstu-speciālistu konsultāciju, diagnostisko izmeklējumu, dienas stacionāru pakalpojumu u.c. – sniegšanas līgumi. Slimnīcām plānotais finansējums šo pakalpojumu nodrošināšanai vidēji ir par 23 % lielāks nekā pērn, savukārt pārējām ārstniecības iestādēm vidēji par 17 % lielāks nekā pērn.

E-veselības sistēma ir funkcionējoša, saņemtas rekomendācijas sistēmas uzlabošanai

20.01.2017.
E-veselības sistēma ir funkcionējoša, saņemtas rekomendācijas sistēmas uzlabošanai

"E-veselības sistēmas funkcionalitātes un e-pakalpojumi, kas pārbaudes laikā bija pieejami lietotājiem, kopumā ir izstrādāti atbilstoši e-veselības projektos paredzētajam un nodrošina projektos paredzēto funkcionālo darbību, kā arī tiem atbilstoši e-veselības projektos paredzētajam ir veikts drošības audits un drošības auditā konstatētie būtiskie trūkumi ir novērsti," norādīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārbaudes ziņojumā par e-veselības projektu funkcionalitāti.

Gripas slimniekiem apmaksā ģimenes ārsta mājas vizītes

17.01.2017.
Gripas slimniekiem apmaksā ģimenes ārsta  mājas vizītes

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka gripas epidēmijas laikā no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksātas ģimenes ārstu mājas vizītes pie gripas slimniekiem. Par katru vizīti ģimenes ārsta prakse saņem maksājumu no valsts, savukārt pacientam par vizīti ir jāveic pacienta iemaksa 2,85 eiro apmērā. Šāds maksājuma nosacījums attiecas uz visiem ģimenes ārstiem un dežūrārstiem, kuriem ir noslēgts līgums ar NVD par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Informācija zāļu ražotāju pārstāvjiem

09.01.2017.
Informācija zāļu ražotāju pārstāvjiem

No 2017. gada 1. aprīļa stājas spēkā grozījumi 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība". Tie attiecas uz zāļu vispārīgajiem nosaukumiem, kuriem viena stipruma un zāļu formas ietvaros ir vairāki iepakojuma lielumi.

Kā noslēgt līgumu par E-veselības sistēmas lietošanu?

02.01.2017.
Kā noslēgt līgumu par E-veselības sistēmas lietošanu?

Nacionālais veselības dienests turpina līgumu slēgšanu ar ārstniecības iestādēm un aptiekām par E-veselības sistēmas lietošanu. Jau šobrīd norit brīvprātīga E-veselības sistēmas lietošana, savukārt obligāta sistēmas lietošana ārstniecības iestādēm un aptiekām būs jāuzsāk no 2017. gada 1. septembra.

Infografika. Valsts apmaksāta ārstniecība citā ES dalībvalstī

28.12.2016.
Infografika. Valsts apmaksāta ārstniecība citā ES dalībvalstī

Gadījumos, kad valsts apmaksāta veselības aprūpes pakalpojuma saņemšana ir nepieciešama, lai novērstu pacienta dzīvības funkciju vai veselības stāvokļa neatgriezenisku pasliktināšanos, bet nepieciešamo pakalpojumu nav iespējams veikt Latvijā, no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksāta tā saņemšana citā Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Šveicē.

Pirms pakalpojuma saņemšanas pacientam ir jānoformē speciālia atļauja - S2 veidlapa. Aicinām iepazīties ar infografiku, kurā atspoguļota svarīgākā informācija par S2 veidlapas izsniegšanas un darbības nosacījumiem.

E-veselības lietošanas sākumposmā aicina izmantot arī drukātas e-receptes

30.11.2016.
E-veselības lietošanas sākumposmā aicina izmantot arī drukātas e-receptes

Valsts E-veselības sistēmas lietošanas sākumposmā Nacionālais veselības dienests aicina ārstniecības personas, kuras ir noslēgušas E-veselības lietošanas līgumu un uzsākušas sistēmas izmantošanu, pēc e-receptes izrakstīšanas to izdrukāt uz līdz šim izmantotās recepšu veidlapas un izsniegt pacientam. Tādējādi tiks nodrošināts, ka sistēmas lietošanas sākumā, kamēr aptiekas pakāpeniski pievienojas E-veselības sistēmas lietotāju lokam, pacients nepieciešamos e-receptes medikamentus varēs saņemt jebkurā aptiekā – arī aptiekās, kas vēl nav uzsākušas E-veselības sistēmas lietošanu.

Aptiekām dati par e-receptēm būs jāievada E-veselības sistēmā no š. g. 1. decembra

29.11.2016.
Aptiekām dati par e-receptēm būs jāievada E-veselības sistēmā no š. g. 1. decembra

Šodien, 29. novembrī, Ministru kabineta sēdē tika atbalstīti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi noteikumiem, kas paredz, ka aptiekām dati par e-receptēm veselības informācijas sistēmā būs jāievada no 2016. gada 1. decembra. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu e-receptes funkcionalitātes pilotēšanu, aptiekām no 2016. gada 1. decembra saglabāts pienākums tiešsaistē E-veselības sistēmā ievadīt informāciju par aptiekā izsniegtajām zālēm, ja ārsts ir izrakstījis e-recepti. Līdz 2017. gada 31. augustam ārsta izrakstītu papīra recepti (izrakstītu ar roku uz papīra vai izdrukātu no ārstniecības iestādes informācijas sistēmas, kas nav integrēta ar E-veselības sistēmu) farmaceitam nav pienākums ievadīt E-veselības sistēmā.

Pagarina E-veselības sistēmas brīvprātīgas lietošanas termiņu

29.11.2016.
Pagarina E-veselības sistēmas brīvprātīgas lietošanas termiņu

Šodien, 29. novembrī, Ministru kabineta sēdē atbalstīti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi noteikumiem par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu (E-veselību).

Ņemot vērā, ka līdz 2016. gada 1. decembrim visas ārstniecības iestādes un aptiekas nebūs noslēgušas līgumu ar NVD par veselības informācijas sistēmas izmantošanu un pacientiem varētu tikt būtiski ierobežota iespēja saņemt darbnespējas lapu no 2016. gada 1. decembra, termiņš, no kura darbnespējas lapas un receptes ir obligāti jāizraksta E-veselības sistēmā, tiek pagarināts par 9 mēnešiem. Attiecībā uz e-recepti noteikts, ka e-recepšu izrakstīšanas pienākums no 2017. gada 1. septembra attieksies tikai uz gadījumiem, kad tiks izrakstītas zāles, kuru iegādes izdevumus pacientam daļēji vai pilnībā kompensē no valsts budžeta līdzekļiem.