Par pusotru gadu mazinājies gaidīšanas laiks uz valsts apmaksātu medicīnisko apaugļošanu

19.12.2018.
Par pusotru gadu mazinājies gaidīšanas laiks uz valsts apmaksātu  medicīnisko apaugļošanu

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka, pateicoties valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas rindas centralizēšanai, gaidīšanas rindā esošo sieviešu skaits uz medicīniskās apaugļošanas procedūru šobrīd ir samazinājies par 66 %.

E-nosūtījumā iestrādāti speciālistu ieteiktie uzlabojumi

14.12.2018.
E-nosūtījumā iestrādāti speciālistu ieteiktie uzlabojumi

Nacionālais veselības dienests informē, ka tiek turpināts darbs pie e-nosūtījuma funkcionalitātes uzlabošanas un šobrīd tajā jau iestrādāta daļa uzlabojumu, kurus novembrī identificējuši ārējo sistēmu izstrādātāji, integratori un ārstniecības speciālisti. Tā piemēram, E-veselībā ir uzlabots un drīzumā tiks publicēts jaunais medicīnisko pakalpojumu saraksts.

Šorīt E-veselībā notikušie darbības traucējumi ir novērsti

13.12.2018.
Šorīt E-veselībā notikušie darbības traucējumi ir novērsti

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka 13. decembra rītā no plkst. 08.28 līdz 09.10 E-veselības sistēmā bija darbības traucējumi, kas ietekmēja ārstniecības iestāžu un aptieku darbu. Traucējumi tika operatīvi novērsti, un E-veselības sistēmas pilnvērtīga darbība šobrīd ir atjaunota.

No 2019. gada Ārstniecības riska fonda darbību nodrošinās Veselības inspekcija

12.12.2018.
No 2019. gada Ārstniecības riska fonda darbību nodrošinās Veselības inspekcija

Nacionālais veselības dienests informē, ka sākot no 2019. gada 1. janvāra atlīdzības pieprasījumu izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu par atlīdzības izmaksām no Ārstniecības riska fonda veiks Veselības inspekcija. Atlīdzības izmaksu uz iesniedzēja bankas kontu atbilstoši Veselības inspekcijas lēmumam turpinās nodrošināt Nacionālais veselības dienests.

Medicīnas sabiedrībā "ARS" uzsāk valsts apmaksātu PET/CT veikšanu

11.12.2018.
Medicīnas sabiedrībā

Nacionālais veselības dienests informē, ka no 2018. gada 10.decembra valsts apmaksātu pozitronu emisijas tomogrāfijas ar datortomogrāfiju (PET/CT) izmeklējumu veikšanu uzsāk SIA "Medicīnas sabiedrība "ARS"" J. Asara ielā 3. Reģistratūras tālr. - 67201007, 66929750.

Iespējams veikt valsts apmaksātu pretgripas vakcināciju

11.12.2018.
Iespējams veikt valsts apmaksātu pretgripas vakcināciju

Nacionālais veselības dienests atgādina, ka noteiktām iedzīvotāju grupām valsts apmaksā vakcināciju pret gripu. Lai veiktu vakcināciju, iedzīvotājam jāvēršas sava ģimenes ārsta praksē.

Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana 2019. gadā

30.11.2018.
Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana 2019. gadā

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē līgumpartnerus, ka medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlases komisija ir pieņēmusi lēmumu pagarināt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlases termiņu līdz 2019. gada 1. aprīlim, jo šobrīd nav iespējams veikt 3. kārtas pretendentu vērtēšanu atbilstoši atlases Nolikumā noteiktajam.

Veselības apdrošināšanas iemaksu veikšana

22.11.2018.
Veselības apdrošināšanas iemaksu veikšana

Sākot no 1. septembra, iedzīvotāji, kuri nav legālie darba ņēmēji (un neveic sociālās apdrošināšanas iemaksas vispārējā nodokļu režīmā) vai neatbilst kādai no valsts apdrošinātajām iedzīvotāju grupām, var veikt veselības apdrošināšanas iemaksas, lai saņemtu valsts apmaksāto medicīnas pakalpojumu pilno "grozu". Valsts kases norēķinu konts: LV19TREL1060001239600 (Reģ. Nr.: 90000050138, BIC kods: TRELLV22).

Izmaiņas recepšu veidlapu izsniegšanas punkta Rīgā darba laikā

15.11.2018.
Izmaiņas recepšu veidlapu izsniegšanas punkta Rīgā darba laikā

Piektdien, 16. novembrī, Nacionālā veselības dienesta Centrālajā birojā (Cēsu ielā 31, k-3, 3.stāva 304. kabinetā) recepšu veidlapas tiks izsniegtas līdz plkst. 12.00. Laipni aicinām recepšu veidlapu iegādi plānot un veikt savlaicīgi.

Izsludina medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlasi 2019. gadam

31.10.2018.
Izsludina medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlasi 2019. gadam

Ar mērķi veicināt efektīvāku un uz rezultātu orientētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu NVD izsludina atlases procedūru "Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlases procedūra pakalpojumu sniegšanai no 2019. gada". Pirms pieteikuma iesniegšanas veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasei pretendentam jāiepazīstas ar atlases procedūras nolikumu.

Izsludina sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasi 2019. gadam

31.10.2018.
Izsludina sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasi 2019. gadam

Nacionālais veselības dienests (NVD) saskaņā ar Ministru kabineta* (MK) noteikumiem izsludina atlases procedūru par sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasi pakalpojumu sniegšanai no 2019. gada.

 

Izmaiņas veselības aprūpes organizēšanas un samaksas kārtībā

11.10.2018.
 Izmaiņas veselības aprūpes organizēšanas un samaksas kārtībā

Nacionālais veselības dienests ir apkopojis izmaiņas veselības aprūpes organizēšanas un samaksas kārtībā atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība". Apkopojums ietver informāciju par izmaiņām primārajā un sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē, stacionārajā veselības aprūpē, pakalpojumu apmaksas nosacījumos, kā arī informāciju par nosacījumiem, kas vairs nav iekļauti noteikumos, un citu informāciju.

Veselības ministrija, kardiologi un ģimenes ārsti aicina iedzīvotājus pārbaudīt savu sirds veselību

28.09.2018.
Veselības ministrija, kardiologi un ģimenes ārsti aicina iedzīvotājus pārbaudīt savu sirds veselību

Lai pēc iespējas ātrāk konstatētu sirds un asinsvadu saslimšanas risku, iedzīvotājiem no 40 līdz 65 gadu vecumam ir iespēja pie ģimenes ārsta bez maksas pārbaudīt sirds veselību pēc SCORE metodes, tādējādi nepieciešamības gadījumā uzsākot ātrāku un efektīvāku ārstēšanu, kas ļauj uzlabot dzīves kvalitāti un dzīvildzi.

Informācija zāļu ražotājem

21.09.2018.
Informācija zāļu ražotājem

Ministru kabineta noteikumu Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" 1. pielikums ir papildināts ar šādām jaunām diagnozēm, kas stājas spēkā no 2019. gada 1. janvāra: D82 Imūndeficīts ar citām būtiskām anomālijām; D83 Parasts mainīgs imūndeficīts; D84 Citi imūndeficīti; L50.8 Citi nātrenes veidi; B67 Ehinokokoze; B69 Cisticerkoze.

No 1. oktobra 83 medikamentiem cena samazināta vidēji par 20 %

18.09.2018.
No 1. oktobra 83 medikamentiem cena samazināta vidēji par 20 %

Vairāki zāļu ražotāji pēc ilgām sarunām, reaģējot uz veiktajiem izmaksu aprēķiniem Ministru kabineta noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība", samazināja zāļu cenas 83 medikamentiem, kas neiekļaujas valstī noteiktajā 100 % cenu "koridorā" līdzvērtīgām efektivitātes zālēm.