Normatīvie akti

13.08.2018.  |   Drukas versija
1.pielikums Profilaktiskās apskates un izmeklējumi
2.pielikums Apmaksājamo ambulatoro laboratorisko un histoloģisko izmeklējumu saraksts
3.pielikums Stacionārā veiktā darba samaksas nosacījumi
4.pielikums Pacienta iemaksas apmērs
5.pielikums Manipulāciju saraksts pacienta iemaksas noteikšanai
6.pielikums Infekcijas slimību saraksts
7.pielikums Valsts organizētais vēža skrīnings
8.pielikums Vienošanās par reģistrāciju vai pārreģistrāciju ģimenes ārsta pacientu sarakstā                                             
9.pielikums Primārās veselības aprūpes finanšu līdzekļu sadale
10.pielikums Fiksētās piemaksas un maksājumi ģimenes ārstam un feldšerpunktam
11.pielikums Ģimenes ārsta praksei apmaksājamās manipulācijas
12.pielikums Ģimenes ārsta māsas(-u) un ārsta palīga(-u) (feldšera(-u)) darba apjoms un darbības nodrošināšanas maksājuma aprēķināšanas kārtība
13.pielikums Aprūpes epizodes un to tarifi
14.pielikums Ģimenes ārsta gada darbības novērtēšanas un maksājuma sadales metodika
15.pielikums Fiksētā ikmēneša maksājuma (piemaksas) aprēķins ārstu speciālistu kabinetiem un struktūrvienībām
16.pielikums Veselības aprūpes pakalpojumu tarifi par profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumiem
17.pielikums Stacionārās ārstniecības iestādes un steidzamās palīdzības punkti
18.pielikums Medicīniskās indikācijas lielo locītavu endoprotezēšanai steidzamības kārtā un bezcementa endoprotezēšanas komponenta izvēlei
19.pielikums Dienas stacionāru veidi
20.pielikums Ambulatori veiktie izmeklējumi, kurus apmaksā ar sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālistu nosūtījumu
21.pielikums Diagnostisko izmeklējumu apmaksas nosacījumi
22.pielikums
Atbilstoši ārstniecības iestāžu iesniegtajiem rēķiniem apmaksājamie veselības aprūpes pakalpojumi
23.pielikums Pacientu neatliekamo medicīnisko stāvokļu līmeņi un palīdzības sniegšanas principi slimnīcās
24.pielikums Nacionālās mikrobioloģijas references un 3.bioloģiskās drošības līmeņa laboratorijas funkcijas
25.pielikums Sekundāro veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienības un veselības aprūpes pakalpojumu veidu minimālais nodrošinājums veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienībā
26.pielikums Izziņa par cietušā veselībai nodarīto kaitējumu organizācijas vai personas vainas dēļ
27.pielikums Ziņojums par konstatētajiem trūkumiem pacienta izmeklēšanā vai ārstēšanā iepriekšējos posmos
28.pielikums Pārskats par strādājošo faktisko vidējo atlīdzību, vidējo atalgojumu un vidējo mēneša amatalgu
29.pielikums Pārskats par līdzekļu izlietojumu ārstniecības iestādē
30.pielikums Pārskats par nodarbināto un slodžu skaitu ārstniecības iestādē
31.pielikums Pārskats par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu ārstu praksēs
32.pielikums Centralizēti iepērkamo ārstniecības līdzekļu saraksts
33.pielikums Svītrots
34.pielikums Ļaundabīgo audzēju primārā diagnozstika noteiktām lokalizācijām
35.pielikums Zobārstniecības pakalpojumu apmaksas nosacījumi
36.pielikums Ļaundabīgo audzēju sekundārā diagnostika noteiktām lokalizācijām
37.pielikums Finanšu līdzekļu sadalījums darba samaksas pieauguma nodrošināšanai

Veselības aprūpe

E-veselība

Medikamenti

Klīniskās vadlīnijas

Medicīniskās tehnoloģijas

Ārstniecības riska fonds

Nacionālā veselības dienesta darbība

Citi noteikumi