Normatīvie akti

23.01.2017.  |   Drukas versija
1. pielikums "Profilaktiskās apskates un izmeklējumi"
2. pielikums "Apmaksājamo ambulatoro laboratorisko un histoloģisko izmeklējumu saraksts"
3. pielikums "Stacionārā veiktā darba samaksas nosacījumi"
4. pielikums "Pacienta iemaksas apmērs"
5. pielikums "Manipulāciju saraksts pacienta iemaksas noteikšanai"
6. pielikums "Infekcijas slimību saraksts"
7. pielikums "Valsts organizētais vēža skrīnings"
8. pielikums "Vienošanās par reģistrāciju vai pārreģistrāciju ģimenes ārsta pacientu sarakstā"
9. pielikums "Primārās veselības aprūpes finanšu līdzekļu sadale"
10. pielikums "Fiksētās piemaksas un maksājumi ģimenes ārstam un feldšerpunktam"
11. pielikums "Ģimenes ārsta praksei apmaksājamās manipulācijas"
12. pielikums "Ģimenes ārsta māsas(-u) un ārsta palīga(-u) (feldšera(-u)) darba apjoms
un darbības nodrošināšanas maksājuma aprēķināšanas kārtība"
13. pielikums "Aprūpes epizodes un to tarifi"
14. pielikums "Ģimenes ārsta gada darbības novērtēšanas un maksājuma sadales metodika"
15. pielikums "Fiksētā ikmēneša maksājuma (piemaksas) aprēķins ārstu speciālistu kabinetiem
un struktūrvienībām"
16. pielikums "Veselības aprūpes pakalpojumu tarifi par profilakses, diagnostikas, ārstēšanas
un rehabilitācijas pakalpojumiem"
17. pielikums "Stacionārās ārstniecības iestādes un steidzamās palīdzības punkti"
18. pielikums "Medicīniskās indikācijas lielo locītavu endoprotezēšanai steidzamības kārtā
un bezcementa endoprotezēšanas komponenta izvēlei"
19. pielikums "Dienas stacionāru veidi"
20. pielikums "Ambulatori veiktie izmeklējumi, kurus apmaksā ar sekundārās ambulatorās
veselības aprūpes speciālistu nosūtījumu"
21. pielikums "Diagnostisko izmeklējumu apmaksas nosacījumi"
22. pielikums
"Atbilstoši ārstniecības iestāžu iesniegtajiem rēķiniem apmaksājamie
veselības aprūpes pakalpojumi"
23. pielikums "Pacientu neatliekamo medicīnisko stāvokļu līmeņi un palīdzības sniegšanas principi slimnīcās"
24. pielikums "Nacionālās mikrobioloģijas references un 3.bioloģiskās drošības līmeņa
laboratorijas funkcijas"
25. pielikums "Sekundāro veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienības un veselības
aprūpes pakalpojumu veidu minimālais nodrošinājums veselības aprūpes
pakalpojumu plānošanas vienībā"
26. pielikums "Izziņa par cietušā veselībai nodarīto kaitējumu organizācijas vai personas vainas dēļ"
27. pielikums "Ziņojums par konstatētajiem trūkumiem pacienta izmeklēšanā vai ārstēšanā
iepriekšējos posmos"
28. pielikums "Pārskats par strādājošo faktisko vidējo atlīdzību, vidējo atalgojumu un vidējo
mēneša amatalgu"
29. pielikums "Pārskats par līdzekļu izlietojumu ārstniecības iestādē"
30. pielikums "Pārskats par nodarbināto un slodžu skaitu ārstniecības iestādē"
31. pielikums "Pārskats par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu ārstu praksēs"
32. pielikums "Centralizēti iepērkamo ārstniecības līdzekļu saraksts"
33. pielikums  Svītrots
34. pielikums "Ļaundabīgo audzēju primārā diagnozstika noteiktām lokalizācijām"
35. pielikums "Zobārstniecības pakalpojumu apmaksas nosacījumi"
36. pielikums "Ļaundabīgo audzēju sekundārā diagnostika noteiktām lokalizācijām"
37. pielikums "Finanšu līdzekļu sadalījums darba samaksas pieauguma nodrošināšanai"

Veselības aprūpe

E-veselība

Medikamenti

Klīniskās vadlīnijas

Medicīniskās tehnoloģijas

Ārstniecības riska fonds

Citi noteikumi