Krūts rekonstrukcija ar rotētu m.latissimus dorsi (LTD) miokutānu lēveri

08.09.2011.  |   Drukas versija

Krūts rekonstrukcija ar rotētu m.latissimus dorsi (LTD) miokutānu lēveri

 

  • Vadlīniju izstrādātājs: Latvijas Plastisko ķirurgu asociācija
  • Vadlīniju reģistrēšanas datums datu bāzē un numurs: KV 8-2011
  • Vadlīniju kopsavilkums
  • Vadlīniju pilnais teksts
  • Vadlīnijās ietvertā apstiprinātā ārstniecībā izmantojamā medicīniskā tehnoloģija: Vadlīnijās ietvertās krūšu rekonstrukcijas operāciju medicīniskās tehnoloģijas apstiprinātas ar Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras 08.05.2006. rīkojumu Nr.121 ''Par ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu''

Svarīgi!

Izmantojot informāciju, ko satur Klīnisko vadlīniju datu bāzē reģistrētās klīniskās vadlīnijas, lūdzam norādīt atsauci uz Nacionālā veselības dienesta mājaslapu www.vmnvd.gov.lv