Veselības ministrijas komentārs pēc Valsts kontroles paziņojuma

20.07.2020.  |   Drukas versija

Saistībā ar Valsts kontroles veikto revīziju par individuālo aizsardzības līdzekļu (aizsargmasku un respiratoru) piegādes procesu veselības sektorā, Veselības ministrija vērš uzmanību uz vairākiem apstākļiem, kas ietekmēja lēmumu pieņemšanu.

Nacionālā veselības dienesta (NVD) veiktais individuālo aizsardzības līdzekļu iepirkums tika veikts ārkārtējos apstākļos, kad izšķiroša loma bija spējai pieņemt lēmumus un panākt ātru rezultātu. Rezultātā īstenotais iepirkums ļāva nodrošināt ārstniecības iestādes ar nepieciešamajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un tiešā veidā pasargāt ārstus, māsas un citas ārstniecības personas viņu darbā.

2020. gada sākumā nekas neliecināja par pandēmijas riskiem un bezprecedenta individuālo aizsardzības līdzekļu apjoma palielinājumu pasaulē. Līdz ar to, sākot ar februāri, kad sāka pieaugt saslimstība ar Covid-19, masku, respiratoru u.c. individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde kļuva apgrūtināta. Uzskatāms piemērs ir Eiropas Komisijas 28. februārī izsludinātais kopējais iepirkums visu dalībvalstu apgādei ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem - tas beidzās bez rezultāta. Savukārt otrs EK izsludinātais iepirkums 25. martā ļāva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (NMPD) slēgt līgumu par masku iegādi tikai 6. maijā.

Visi piegādātāji, ar kuriem bija noslēgti līgumi ar NMPD un slimnīcām, nevarēja nodrošināt līgumos paredzētās piegādes. Pēc Pasaules veselības organizācijas izsludinātās pandēmijas tika pieņemts lēmums par ārkārtējo situāciju Latvijā. Jau no 17. marta līdz 2. aprīlim NVD varēja nodrošināt nepieciešamos individuālos aizsardzības līdzekļus, nepiemērojot Publisko iepirkumu likumu. Pēc minētā datuma centralizētos iepirkumus visu valsts institūciju vajadzībām sāka veikt Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

Jānorāda, ka NVD mājaslapā ir pieejami šī laika posmā noslēgtie līgumi un darījumi, ko apstiprina preču pavadzīmes, par medicīnas preču, ierīču iegādi un piegādi, kā arī informācija par to izlietojumu.

 

VM Komunikācijas nodaļas vadītājs

Oskars Šneiders

tālrunis: 67876008; 26378959;

e-pasts: oskars.sneiders@vm.gov.lv