Izsludina sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasi 2019. gadam

31.10.2018.  |   Drukas versija

Nacionālais veselības dienests (NVD) saskaņā ar Ministru kabineta* (MK) noteikumiem izsludina atlases procedūru "Sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases procedūra pakalpojumu sniegšanai no 2019. gada".

Pirms pieteikuma iesniegšanas valsts apmaksāto sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasei pakalpojumu sniegšanai no 2019. gada pretendentam jāiepazīstas ar atlases procedūras nolikumu, ko izveidojusi NVD sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases komisija.

Ar atlases procedūras nolikumu var iepazīties un tā kopiju saņemt NVD darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00, sākot ar dienu, kad uzaicinājums piedalīties atlases procedūrā ir publicēts NVD mājaslapā www.vmnvd.gov.lv sadaļā "Aktualitātes" līdz 2018. gada 12. novembrim:

  • Rīgas nodaļā, Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV-1012, 2.stāvā, tālrunis 67201282;
  • Kurzemes nodaļā, Pilsētas laukums 4, Kuldīgā, LV-3301, tālrunis 63323471;
  • Latgales nodaļā, Saules ielā 5, Daugavpilī, LV-5407, tālrunis 65422236;
  • Vidzemes nodaļā, Pils ielā 6, Smiltenē, LV-4729, tālrunis 64772301;
  • Zemgales nodaļā, Zemgales prospektā 3, Jelgavā, LV-3001, tālrunis 63027249.

Pieteikumu valsts apmaksāto sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasei pakalpojumu sniegšanai no 2019. gada pretendenti var iesniegt 20 (divdesmit) dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas – līdz 2018. gada 12. novembrim plkst. 17:00 personīgi vai iesūtīt pa pastu NVD Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV-1012. Izmantojot pasta pakalpojumus, jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas saņemti līdz 2018. gada 12. novembra plkst. 17:00 NVD Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV-1012.

* MK 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 850 "Nacionālā veselības dienesta nolikums" 4.1.1. apakšpunkts un MK 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" 5.2. apakšpunkts.