Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana 2019. gadā

30.11.2018.  |   Drukas versija

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē līgumpartnerus, ka medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlases komisija ir pieņēmusi lēmumu pagarināt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlases termiņu līdz 2019. gada 1. aprīlim, jo šobrīd nav iespējams veikt 3. kārtas pretendentu vērtēšanu atbilstoši atlases Nolikumā noteiktajam.

Lēmums pieņemts, ņemot vērā to, ka valsts apmaksātu medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlases pretendentu 3. kārtas vērtēšana tiek veikta, ievērojot medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai piešķirto valsts budžeta līdzekļu apmēru, savukārt šobrīd vēl norit darbs pie Ministru kabineta izveides un valsts budžets 2019. gadam nav apstiprināts, kā arī ņemot vērā Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu.

Līdz ar to NVD atsauc līgumpartneriem šī gada 18. septembrī izsūtītās vēstules par līguma izbeigšanu sakarā ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasi, un līgumi par rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu netiek izbeigti ar 2018. gada 31. decembri.

Ņemot vērā pagarināto medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlases termiņu, līdz 2019. gada 31. martam no jauna tiks atlasīti medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēji visā Latvijas teritorijā, vienlaikus NVD izbeigs visus šobrīd spēkā esošos līgumus par minēto pakalpojumu sniegšanu un apmaksu no valsts budžeta līdzekļiem un noslēgs tos no jauna ar tiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri tiks izraudzīti atlases rezultātā.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, NVD vērš uzmanību, ka līgumi ar esošajiem līgumpartneriem daļā par medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu un apmaksu tiks izbeigti 2019. gada 31. martā. Vismaz mēnesi pirms minētā termiņa beigām valsts apmaksātu medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlases pretendentu vērtēšana tiks pabeigta, informējot par tās rezultātiem rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējus. No 2019. gada 1. aprīļa ārstniecības iestādes būs tiesīgas sniegt valsts apmaksātus medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus pēc pozitīva NVD lēmuma par medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlases rezultātiem saņemšanas un jauna līguma noslēgšanas ar NVD.