Līgumu slēgšana par E-veselības izmantošanu

13.11.2017.  |   Drukas versija

NVD aicina ārstniecības iestādes un aptiekas slēgt līgumu par sadarbību vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas (E-veselības) izmantošanā. Līgums saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumiem paredz izmantot E-veselības sistēmu pacientu datu ievadei.

Pēc līguma noslēgšanas un attiecīgo pieeju piešķiršanas, ārsti un aptiekas var uzsākt darbu E-veselības sistēmā.

Šobrīd E-veselības sistēmas lietošana ārstniecības iestādēm un aptiekām ir vēl brīvprātīga. Zāļu receptes un darbnespējas lapas var izrakstīt gan elektroniski, gan uz papīra veidlapām. Saskaņā ar MK šā gada 22. augustā lēmto - obligāta datu ievade E-veselības sistēmā ārstniecības personām un farmaceitiem jāuzsāk ar 2018. gada 1. janvāri.Pirmais līguma noslēgšanas veids
 

Lejupielādēt pieteikuma formu, to aizpildīt un nosūtīt uz e-pasta adresi eveseliba@eveseliba.gov.lv.

 

Otrais līguma noslēgšanas veids

1. solis

Lejupielādēt līgumu (vai jaunā parauga līgumu) un veikt šādas darbības:

  • Aizpildīt līgumu elektroniski (aizpildāmā informācija atzīmēta ar dzeltenu krāsu);
  • Pārliecināties par ārstniecības iestādes nosaukuma atbilstību ārstniecības iestāžu reģistrā norādītajam nosaukumam (pārbaudi iespējams veikt Veselības inspekcijas vietnē;
  • Elektroniski nosūtīt līgumu saskaņošanai uz Dienesta e-pasta adresi eveseliba@eveseliba.gov.lv, kā e-pasta tēmu norādot "E-veselības izmantošanas līgums saskaņošanai" un norādīt vēlamo līguma saņemšanas veidu:

- klātienē Dienesta centrālajā birojā (Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja, 4. stāvs);

- klātienē jebkurā Dienesta teritoriālajā nodaļā (teritoriālo nodaļu kontaktinformāciju var uzzināt mājaslapas sadaļā "Kontakti");

- pa pastu uz ārstniecības iestādes/aptiekas norādīto pasta adresi (ierakstītā vēstulē);

- elektroniski uz ārstniecības iestādes/aptiekas norādīto e-pasta adresi, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Līgums tiek slēgts tikai ar ārstniecības iestāžu reģistrā reģistrētām un sertificētām ārstniecības iestādēm, kuru darbība nav apturēta vai Latvijas Zāļu valsts aģentūras reģistrā reģistrētajām aptiekām, kuru licence nav anulēta, atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajam.

2. solis

Pēc līguma elektroniskas saskaņošanas un vienošanās par līguma saņemšanas veidu, Dienesta speciālisti to izdrukā divos eksemplāros un tas tiek parakstīts. Ārstniecības iestāde/aptieka līgumu saņem atbilstoši izvēlētajam saņemšanas veidam šādos termiņos:

  • klātienē Dienesta centrālajā birojā – nākamajā darba dienā;
  • pa pastu uz ārstniecības iestādes/aptiekas norādīto pasta adresi ierakstītā vēstulē – līdz trīs darba dienām;
  • klātienē jebkurā Dienesta teritoriālajā nodaļā – līdz trīs darba dienām;
  • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu – nākamajā darba dienā uz norādīto e-pasta adresi.

3. solis

Saņemot abus līguma eksemplārus, ārstniecības iestāde/aptieka tos paraksta. Vienu eksemplāru ārstniecības iestāde/aptieka patur sev, bet Dienesta līguma eksemplāru iesniedz klātienē jebkurā Dienesta teritoriālajā nodaļā vai nosūta uz Dienesta centrālo biroju pa pastu (ierakstītā vēstulē).

Kopā ar parakstīto līguma eksemplāru ir jānosūta arī aizpildīta veidlapa par pieslēguma veidu.

Līgums ir uzskatāms par noslēgtu, kad līgums ir abpusēji parakstīts un Dienests ir saņēmis savu līguma eksemplāru. Piekļuve E-veselības sistēmas produkcijas videi tiek nodrošināta pēc Dienesta līguma eksemplāra saņemšanas un atbilstoši noslēgtā līguma 3. un 4. sadaļā noteiktajai kārtībai.


Svarīgi!

  • Līgums tiek slēgts neatkarīgi no tā, kādā veidā E-veselības sistēmai iestāde/aptieka pieslēgsies – izmantojot E-veselības portālu www.eveseliba.gov.lv vai savu informācijas sistēmu.
  • Ja ir neskaidrības par līguma saturu vai līguma noslēgšanas kārtību, aicinām sazināties ar Dienesta speciālistiem, rakstot uz e-pastu eveseliba@eveseliba.gov.lv vai zvanot 67501593.