Kompensējamo zāļu saraksts

19.02.2019.  |   Drukas versija

Kompensējamās zāles

Kompensējamās medicīniskās ierīces

Diagnožu un vispārīgo nosaukumu saraksts

Saņemtie iesniegumi par zāļu un medicīnisko ierīču svītrošanu no Kompensējamo zāļu saraksta


Kompensējamo zāļu A un B sarakstā lietotie apzīmējumi "Medikamenta pazīme": R - references medikaments savstarpēji aizvietojamā grupā; P - paralēli ievests medikaments, "Saraksta kategorija": A vai B saraksts.

Ar ārstu sarakstu, kuri ir tiesīgi izrakstīt kompensējamos medikamentus, var iepazīties sadaļā "Līgumiestāžu saraksts".

Informācija par diagnozēm, atbilstoši kurām pacients var saņemt valsts kompensējamās zāles, pieejama šajā sadaļā, kur diagnozes ir sagrupētas. Piemēram, "Asinsrites sistēmas slimības", "Gremošanas sistēmas slimības" u.c.