Zāļu un medicīnisko ierīču departaments

21.05.2020.  |   Drukas versija

Darbinieku e-pasta adreses - vards.uzvards@vmnvd.gov.lv

Zāļu un medicīnisko ierīču departaments

 Departamenta direktore  Signe Bokta  67043762
 Departamenta direktores vietniece  Zinta Rugāja  67388198

Kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču nodaļa

 Nodaļas vadītāja  Dagnija Bērziņa  67388195
 Vecākā eksperte  Inese Trofimova  67519977
 Vecākā eksperte  Antra Apine  67387651

Zāļu analīzes un plānošanas nodaļa

 Nodaļas vadītāja  Inese Čudare  67519991
 Nodaļas vadītājas vietniece  Anželika Darapoļska  67043794
 Vecākā eksperte  Iveta Svile  67043736
 Vecākā eksperte  Diāna Krikščūna  67043786

 

Zāļu novērtēšanas nodaļa

 Nodaļas vadītāja  Jana Bauere  67388197
 Vecākā eksperte  Nadežda Soma  67388192
 Vecākā eksperte  Zane Kivleniece  67387681
 Vecākā eksperte  Agnese Pomeranceva  67387680