Zāļu un medicīnisko ierīču departaments

10.05.2019.  |   Drukas versija

Darbinieku e-pasta adreses - vards.uzvards@vmnvd.gov.lv

Zāļu un medicīnisko ierīču departaments

 Departamenta direktore  Signe Bokta  67043762
 Departamenta direktores vietniece  Antra Fogele  67388198

Kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču nodaļa

 Nodaļas vadītāja  Dagnija Bērziņa  67388195
 Vecākā eksperte  Inese Trofimova  67519977
 Vecākā eksperte  Antra Apine  67387651

Zāļu analīzes un plānošanas nodaļa

 Nodaļas vadītāja  Inese Čudare  67519991
 Nodaļas vadītājas vietniece  Anželika Darapoļska  67043794
 Vecākā eksperte  Romija Ābelīte  67043736
 Vecākā eksperte  Zane Gaboreca  67043710
 Vecākā eksperte  Anita Merca
 67043722
 Vecākā eksperte  Diāna Krikščūna  67043786

Zāļu ārstnieciskās novērtēšanas nodaļa

 Nodaļas vadītāja  Zinta Rugāja  67388197
 Vecākā eksperte  Nadežda Soma  67388192

Zāļu ekonomiskās novērtēšanas nodaļa

 Nodaļas vadītāja  Anita Vīksna  67388189
 Vecākā eksperte  Jana Bauere  67387672
 Vecākā eksperte  Jolanta Jonāne  67387680
 Vecākā eksperte  Zane Kivleniece  67387681
 Vecākā eksperte  Anda Gulbe  67501584