Finanšu vadības departaments

02.09.2019.  |   Drukas versija

Darbinieku e-pasta adreses - vards.uzvards@vmnvd.gov.lv

Finanšu vadības departaments

 Departamenta direktore  Zita Altenburga  67045003

Grāmatvedības nodaļa

 Nodaļas vadītāja - galvenā grāmatvede  Baiba Stepanova  67043730
 Nodaļas vadītājas vietniece  Ilze Vītoliņa  67045027
 Vecākā grāmatvede  Ina Vaivode  67043741
 Vecākā grāmatvede  Gaļina Kivlāne  67043728
 Vecākā grāmatvede  Dace Gīle  67045001
 Vecākā grāmatvede  Inese Mauriņa  67043756
 Vecākā grāmatvede  Ramona Boitmane  67043792
 Vecākā grāmatvede  Silva Lejiņa  67043770
 Vecākā grāmatvede  Mārīte Lovčinovska  67045028
 Vecākā grāmatvede  Dzintra Pozņaka  67043785
 Vecākā grāmatvede  Ilze Roze  67045024
 Vecākā grāmatvede  Dace Dimante  67043708
 Vecākā grāmatvede  Sandra Oliņa 63007025
 Vecākā grāmatvede  Līga Platpīre 64772305
 Vecākā grāmatvede  Irēna Beļeviča 65476971
 Vecākā grāmatvede  Sandra Pētersone  63323423

Finanšu plānošanas un analīzes nodaļa

 Nodaļas vadītāja  Anita Zandovska  67043735
 Nodaļas vadītājas vietniece  Baiba Dreimane  67043798
 Vecākā ekonomiste  Evija Iesaliņa  67043750
 Vecākā ekonomiste  Gunita Nadziņa  67043725
 Vecākā ekonomiste  Marita Antoneviča  67043726
 Vecākā ekonomiste  Inga Kivlāne  67043712
Iepirkumu nodaļa
 Nodaļas vadītāja  Ieva Babrova
 67043731
 Nodaļas vadītāja vietnieks  Ainārs Lācbergs  67043705
 Vecākā iepirkumu speciāliste  Inga Straume  67043739
 Iepirkumu speciāliste  Svetlana Kazmerika  67519986
 Iepirkumu speciāliste  Ingūna Rutka  67043766