Līgumpartneru departaments

11.03.2020.  |   Drukas versija

Darbinieku e-pasta adreses - vards.uzvards@vmnvd.gov.lv

 Līgumpartneru departaments

 Līgumpartneru departamenta direktore/
 nodaļas vadītāja
 Daiga Vulfa  63028873

Rīgas nodaļa

 Nodaļas vadītāja  Renāte Neimane  67686323
 Nodaļas vadītāja vietniece
 Sandra Titāne  67201289
 Vecākā eksperte  Linda Brokāne  67045026
 Vecākā ekonomiste  Dace Jaunzeme  67043763
 Vecākā ekonomiste  Kristīne Limbaha  67686331
 Vecākā ekonomiste    67686324
 Galvenā ekonomiste  Vineta Čivkule  67045023
 Vecākā eksperte  Anita Daukste  67045012
 Vecākā eksperte  Jana Plahotina  67201291
 Vecākā eksperte  Gunita Krustiņa  67045010
 Vecākais eksperts  Artūrs Zingulis  67045019
 Vecākā eksperte  Santa Veide  67201294
 Vecākā eksperte  Ilze Šaicāne  67201298

Zemgales nodaļa

 Līgumpartneru departamenta direktore/
 nodaļas vadītāja
 Daiga Vulfa  63028873
 Nodaļas vadītājas vietnieks
 Vainars Klovs  63007082
 Vecākā lietvede  Iveta Kotoviča  63027249
 Vecākā ekonomiste  Inese Gerasimčika  63048981
 Vecākā eksperte  Anda Jākabsone  63007083
 Vecākā eksperte  Agita Badūne  63007085
 Eksperte  Dace Kalniņa  63027249
 Ekonomiste  Jūlija Mihailova  63048981

 Kurzemes nodaļa

 Nodaļas vadītāja  Anita Zolmane  63323146
 Nodaļas vadītājas vietniece  Ildze Liepiņa  63350621
 Vecākā lietvede  Raja Jomanta  63323471
 Vecākā ekonomiste  Ligita Mončevica  63350184
 Vecākā eksperte  Jolanta Zemke  63350194
 Vecākā eksperte  Evija Kļava 63350193
 Eksperte  Vineta Leincena  63350620

Vidzemes nodaļa

 Nodaļas vadītāja  Sigita Alhimoviča  64772300
 Nodaļas vadītājas vietniece  Ita Seņka  64772302
 Vecākā eksperte  Laura Ceļmillere-Ice  64707012
 Grāmatvede  Anita Zante  64707015
 Vecākā ekonomiste  Aiga Tamme  64707017
 Vecākais eksperts  Zigmārs Doršs  64707014
 Vecākā lietvede  Evija Celma  64772301
 Eksperte  Sanita Moruza   64772301 

Latgales nodaļa

 Nodaļas vadītājs  Jānis Pitrāns  65476973
 Nodaļas vadītāja vietniece  Marina Rimša  65476965
 Vecākā lietvede  Anna Komarovska  65422236
 Vecākā ekonomiste  Svetlana Gaidele  65476962
 Vecākā eksperte  Nataļja Filatova  65476964
 Vecākā eksperte  Irina Haževska  65476963
 Eksperte  Vija Sudnika  65476961