Kontakti

27.04.2017.  |   Drukas versija
Adrese

Nacionālais veselības dienests

Centrālais birojs
Cēsu iela 31 k-3 (6. ieeja, 4. stāvs), Rīga, LV-1012
Sekretariāts: 67043700
Fakss: 67043701
E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv


Rīgas nodaļa
Cēsu iela 31 k-3 (6. ieeja, 2. stāvs), Rīga, LV-1012, tālr. 67201282, fakss 67201285,
e-pasts: riga@vmnvd.gov.lv

Zemgales nodaļa
Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001, tālr. 63027249, fakss 63007087,
e-pasts: zemgale@vmnvd.gov.lv

Kurzemes nodaļa
Pilsētas laukums 4, 3. stāvs, Kuldīga, LV-3301, tālr. 63323471, fakss 63323696,
e-pasts: kurzeme@vmnvd.gov.lv

Latgales nodaļa
Saules iela 5, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65422236, fakss 65422236,
e-pasts: latgale@vmnvd.gov.lv

Vidzemes nodaļa
Pils iela 6, Smiltene, LV-4729, tālr. 64772301, fakss 64707013,
e-pasts: vidzeme@vmnvd.gov.lv

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!

Centrālais birojs un Rīgas nodaļa kartē

Līdz Cēsu ielas pieturai, kas atrodas uz Brīvības ielas, var nokļūt ar 1., 3., 6., 14., 21. un 40. autobusu, kā arī 12. un 17. trolejbusu.

Autostāvvieta cilvēkiem ar invaliditāti atrodas pirms elektroniskās barjeras, kas izvietota pie "Barons kvartāls"centrālās iebrauktuves, iebraucot no Cēsu ielas (kreisajā pusē).

Darba laiks
  • Darbdienās - 8:30 - 17:00
  • Brīvdienās - slēgts

* Darba laiki atšķiras atbilstoši sniegtā pakalpojuma veidam! Tos aicinām skatīt mājaslapas sadaļā "NVD pakalpojumi" (izvēloties attiecīgo pakalpojumu "Recepšu veidlapu izplatīšana", "EVAK karte" u.c.).

Uzziņu tālrunis speciālistiem

Informācija par Vadības informācijas sistēmas (VIS) un E-veselības sistēmas lietošanu

  • Informatīvais tālrunis - 67803301
  • Darba laiks - darbdienās 8:30 - 17:00
Uzziņu tālruņi iedzīvotājiem

Informācija par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem

  • Informatīvais tālrunis - 80001234
  • Darba laiks - darbdienās 8:30 - 17:00

Informācija par E-veselības portāla lietošanu

  • Informatīvais tālrunis - 67803300
  • Darba laiks - darbdienās 8:00 - 20:00

Profili sociālajos tīklos

Informācija mediju pārstāvjiem

Evija Štālberga, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr. 67045007, e-pasts: evija.stalberga@vmnvd.gov.lv

Apmeklētāju pieņemšana
Apmeklējumu Nacionālajā veselības dienestā var pieteikt:
  • pa tālruni 67043700 (katru darbdienu no plkst. 8:30 līdz 17:00), norādot: savu vārdu, uzvārdu; risināmo jautājumu; amatpersonu ar kuru apmeklētājs vēlas tikties; vēlamo tikšanās laiku; kontaktinformāciju;
  • personīgi, aizpildot apmeklētāju pieteikuma veidlapu Nacionālajā veselības dienestā (Cēsu ielā 31 k-3, Rīgā, 4. stāvā).

Nacionālā veselības dienesta direktore Inga Milaševiča apmeklētājus, kas ir iepriekš pieteikušies un norādījuši risināmo jautājumu, pieņem katra mēneša pirmajā piektdienā no plkst. 14:00 līdz 16:00.

Rekvizīti Nacionālais veselības dienests
Reģistrācijas Nr.90009649337
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV53TREL2290674014000