Zobārstniecības pakalpojumu līguma paraugs

29.08.2019.  |   Drukas versija

Līguma paraugs

Līguma 7.3. punktā minēto pārskatu veidlapas

7.3.1. Pārskats par nodarbināto un slodžu skaitu ārstniecības iestādē

7.3.2. Pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu: