Pakalpojumu tarifi

13.12.2018.  |   Drukas versija

Datu bāze

Manipulāciju sarakstā iekļauta informācija par no valsts līdzekļiem apmaksājamām manipulācijām un to apmaksas nosacījumiem, tajā skaitā norādīts konkrētās manipulācijas tarifs un pacienta līdzmaksājuma apmērs.

Pēdējās izmaiņas veiktas 23.10.2018. (izmaiņu apkopojumu aicinām skatīt zemāk esošajā "Izmaiņu reģistrā", savukārt iepriekšējās datu bāzes versijas skatīt zemāk esošajā "Arhīva sadaļā".)

Pakalpojumu tarifu datu bāze ir apstiprināta ar Nacionālā veselības dienesta 31.08.2018. iekšējo rīkojumu Nr. 16-2/191.


Izmaiņu reģistrs


Saistītā informācija


Arhīvs


Jaunu medicīnas pakalpojumu iekļaušana un tarifu pārrēķināšana

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība", veselības aprūpes pakalpojumu tarifus, tajā skaitā manipulāciju sarakstā iekļauto manipulāciju tarifus aprēķina, izmantojot šādu formulu:

TC = VC (D + S + M + E) + FC (U + A + N)

TC - veselības aprūpes pakalpojumu tarifs

VC - mainīgās izmaksas (tiešās izmaksas):
D – darba samaksa;
S – valsts sociālās apdrošin. obligātās iemaksas;
M – ārstniecības līdzekļi;
E – izdevumi, kas ir saistīti ar pacientu ēdināšanu.

FC - pastāvīgās izmaksas (netiešās izmaksas):
U – pieskaitāmās un netiešās ražošanas izmaksas
(ar pacientu uzturēšanu saistītie izdevumi
pakalpojumu apmaksai, riska maksājuma veikšanai,
materiālu,energoresursu, ūdens un inventāra iegādei);
A – administratīvie izdevumi;
N – amortizācija.