Pakalpojumu tarifi

02.07.2020.  |   Drukas versija

AKTUĀLI!

Informējam, ka ar 01.07.2020. spēkā stāsies izmaiņas manipulāciju sarakstā. Ņemot vērā, ka daļa no izmaiņām manipulāciju sarakstā ir saistāmas ar jūnijā pieņemtiem grozījumiem un vēl tikai gaidāmiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”, kā arī Dienesta intensīvo darbu pie izmaiņām, kas saistītas ar COVID-19 ietekmi uz pakalpojumu organizēšanas un finansēšanas kārtību, tad manipulāciju saraksta izmaiņu ieviešana un informēšana par tām ir aizkavējusies. Aicinām iepazīties ar plānotajām izmaiņām - skatīt ŠEIT. Oficiāla informācija līgumpartneriem tiks izsūtīta pēc izmaiņu saskaņošanas ar Veselības ministriju. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un ceram uz Jūsu sapratni! Jautājumu gadījumā par plānotajām izmaiņām rakstīt Pakalpojumu attīstības nodaļai uz e-pastu: pan@vmnvd.gov.lv.

Datu bāze

Manipulāciju sarakstā iekļauta informācija par no valsts līdzekļiem apmaksājamām manipulācijām un to apmaksas nosacījumiem, tajā skaitā norādīts konkrētās manipulācijas tarifs un pacienta līdzmaksājuma apmērs.

Pēdējās izmaiņas veiktas 01.04.2020. (izmaiņu apkopojumu aicinām skatīt zemāk esošajā "Izmaiņu reģistrā", savukārt iepriekšējās datu bāzes versijas skatīt zemāk esošajā sadaļā "Arhīvs".)

Pakalpojumu tarifu datu bāze ir apstiprināta ar Nacionālā veselības dienesta 2020. gada 1. aprīļa iekšējo rīkojumu Nr. 16-2/75/2020.


Ņemot vērā izmaiņas veselības aprūpes pakalpojumu organizācijas un apmaksas kārtībā COVID-19 pandēmijas laikā, tajā skaitā ārkārtējās situācijas laikā ieviestos ierobežojumus, Dienests ir izstrādājis papildu manipulācijas sniegto pakalpojumu uzskaitei un apmaksai: Valsts apmaksājamo papildu manipulāciju un to apmaksas nosacījumu saraksts lietošanai COVID-19 pandēmijas laikā.


Kritēriji prioritāri pārskatāmām veselības aprūpes pakalpojumu grupām


Saistītā informācija


Izmaiņu reģistrs


Arhīvs


Priekšlikumi izmaiņām manipulāciju sarakstā

Sarakstā atsevišķās darblapās izdalītas:

  • jaunas un uz tarifa pārrēķinu iesniegtas esošas manipulācijas, ko šobrīd izskata NVD eksperti sadarbībā ar ārstniecības iestādēm un asociācijām (informācija par kārtību, kādā pieteikt jaunu pakalpojumu iekļaušanu manipulāciju sarakstā un esošu tarifu pārrēķināšanu pieejama mājaslapas sadaļā "Pakalpojumu iekļaušana un tarifu pārrēķināšana");
  • pozitīvo atzinumu sarakstā esošas jaunās manipulācijas, kas finansējuma pieejamības gadījumā tiks iekļautas no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo pakalpojumu klāstā;
  • esošu manipulāciju tarifu pārrēķini, kam finansējuma pieejamības gadījumā tiks palielināts tarifs;
  • citas manipulāciju sarakstā veicamas izmaiņas.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā par failā atspoguļoto informāciju lūgums vērsties NVD Pakalpojumu attīstības nodaļā, rakstot uz e-pastu pan@vmnvd.gov.lv.


Jaunu medicīnas pakalpojumu iekļaušana un tarifu pārrēķināšana

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība", veselības aprūpes pakalpojumu tarifus, tajā skaitā manipulāciju sarakstā iekļauto manipulāciju tarifus aprēķina, izmantojot šādu formulu:

TC = VC (D + S + M + E) + FC (U + A + N)

TC - veselības aprūpes pakalpojumu tarifs

VC - mainīgās izmaksas (tiešās izmaksas):
D – darba samaksa;
S – valsts sociālās apdrošin. obligātās iemaksas;
M – ārstniecības līdzekļi;
E – izdevumi, kas ir saistīti ar pacientu ēdināšanu.

FC - pastāvīgās izmaksas (netiešās izmaksas):
U – pieskaitāmās un netiešās ražošanas izmaksas
(ar pacientu uzturēšanu saistītie izdevumi
pakalpojumu apmaksai, riska maksājuma veikšanai,
materiālu,energoresursu, ūdens un inventāra iegādei);
A – administratīvie izdevumi;
N – amortizācija.