Budžeta apakšprogrammu izpilde

09.04.2019.  |   Drukas versija

Nacionālā veselības dienesta administrēšanā 2019. gada 1. ceturksnī
nodoto budžeta apakšprogrammu izpilde (EUR)

Apakšprogrammas kods Programmas/ apakšprogrammas nosaukums Plānotais finansējums 2019. gadam, EUR
Līdzekļu izlietojums 2019.gada 1.ceturksnī, EUR
Izpilde no gada plāna,%
33.00.00
Veselības aprūpes nodrošināšana
880 079 811
225 284 191
26
33.03.00
Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana
161 236 235
42 883 467
27
33.04.00
Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde
15 897 491
2 374 554
15
33.08.00 Iedzīvotāju genoma datubāzes projekta īstenošana 119 521 29 880 25
33.09.00 Interešu izglītības nodrošināšana VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" 196 692 0 0
33.12.00 Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem 3 445 128 0 0
33.14.00 Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana 115 007 937 29 047 860 25
33.15.00 Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē 31 585 420 7 975 472 25
33.16.00 Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana 195 449 984 51 317 401 26
33.17.00 Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs 225 379 490 60 805 832 27
33.18.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana 128 207 288 30 364 210 24
33.19.00 Starptautiskie norēķini par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem 3 554 625 485 515 14
45.00.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana 10 513 337 1 294 611 12
45.01.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana 8 641 951 1 167 124 14
45.02.00 Ārstniecības riska fonda darbības nodrošināšana 1 871 386 127 486 7
62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu veselības jomā īstenošana (2014-2020) 3 691 327 12 552 0
63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana 1 439 976 78 884 5
70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana 409 960 108 328 26
70.09.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana veselības nozarē 409 960 108 328 26
  NVD administrējamā budžeta daļa - KOPĀ 896 134 411 226 778 566 25

 

Programmas/ apakšprogrammas nosaukums