Budžeta apakšprogrammu izpilde

17.01.2020.  |   Drukas versija

Nacionālā veselības dienesta administrēšanā 2019. gada 12 mēnešos nodoto budžeta apakšprogrammu izpilde, (EUR)

 

Apakšprogrammas kods

                         Programmas/ apakšprogrammas nosaukums

Plānotais finansējums 2019. gadam (uz gada beigām), EUR

Budžeta izpilde 2019. gada 12 mēnešos, EUR

          Izpilde % no gada plāna

33.00.00

Veselības aprūpes nodrošināšana

1 020 019 760 1 019 803 634 100.0

33.03.00

Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana

179 789 719 179 789 719 100.0
33.04.00 Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde 14 066 401 14 066 401 100.0

33.08.00

Iedzīvotāju genoma datubāzes projekta īstenošana

119 521 119 521 100.0

 

33.09.00

Interešu izglītības nodrošināšana VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

 

231 221

 

231 221

 

100.0

33.12.00

Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem

6 813 570 6 807 907 99.9

33.14.00

Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana

123 294 508 123 280 694 100.0

33.15.00

Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē

38 417 803 38 417 791 100.0

 

33.16.00

Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

 

224 061 834

 

224 012 592

 

100.0

 

33.17.00

Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs

 

267 970 828

 

267 970 677

 

100.0

 

33.18.00

Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

 

159 783 791

 

159 715 419

 

100.0

33.19.00

Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe

5 470 564 5 391 692 98.6

 

45.00.00

Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana

 

9 203 182

 

7 812 911

 

84.9

 

45.01.00

Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana

 

7 341 338

 

6 605 285

 

90.0

45.02.00

Ārstniecības riska fonda darbības nodrošināšana

1 861 844

1 207 625

64.9

 

62.08.00

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu veselības jomā īstenošana

 

180 897

 

48 308

 

26.7

               63.07.000

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana

                                  1 413 041                            1 212 416                   85.8
                 67.06.00

Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu īstenošana

                                    2 500                            2 500                    100.0

 

70.00.00

Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

 

529 783

 

459 400

 

86.7

70.07.00

Citu Eiropas Kopienas projektu īstenošana

51 365 12 761 24.8

 

70.09.00

Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana veselības nozarē

 

478 418

 

446 639

 

93.4

 

99.00.00

                                  Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

 

670 252

 

670 251

 

100.0

             NVD administrējamā budžeta daļa - KOPĀ:  1 032 019 415 1 030 009 420 99.8

 

Programmas/ apakšprogrammas nosaukums