Valsts budžeta līdzekļu izpildes analīze stacionāros

25.06.2020.  |   Drukas versija

Operatīvā informācija par stacionārās veselības aprūpes finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu programmām

Nr.

Datu veids

Datu atjaunošanas biežums*

1.

Pārskats par stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai noslēgtiem līgumiem un izpildi 2020. gada janvāris – maijs

1 x mēnesī

 

Statistiskie dati par stacionāro veselības aprūpi

Nr.

Datu veids

Datu atjaunošanas biežums*

1.

Dati par 1-2 dienu hospitalizācijām (2020. gada 1. janvāris – 31. marts)

1 x ceturksnī

2.

Hospitalizēto pacientu īpatsvars no kopējā uzņemšanas nodaļas pacientu skaita (2020. gada 1. janvāris – 31. marts)

1 x ceturksnī

3.

Dzemdību pakalpojumu īpatsvars (2020. gada 1. janvāris – 31. marts)

1 x ceturksnī

4.

Observācijas gadījumu skaits un īpatsvars uzņemšanas nodaļā (2020. gada 1. janvāris – 31. marts)

1 x ceturksnī

5.

Uz mājām izrakstītie pacienti, kas atkārtoti hospitalizēti tajā pašā vai nākamajā dienā (neiesk. pacientus, kuriem nākamā hospitalizācija ir aprūpe vai rehabilitācija) (2019. gada 1. janvāris – 31. decembris) 

1 x pusgadā

6.

Ārstniecības iestādē hospitalizēto pacientu skaits, ķirurģiski ārstēto un ārstniecības iestādē mirušo pacientu skaita īpatsvars (2019. gada 1. janvāris – 31. decembris)

1 x pusgadā

7. Ārstniecības iestādē hospitalizēto pacientu skaits un vidējais ārstēšanas ilgums (2020. gada 1. janvāris – 31. marts
1 x ceturksnī

* Noslēdzoties pārskata periodam, dati tiek sagatavoti un publiskoti līdz nākamā mēneša beigām.  

 

Indikatori, kuri izmantojami stacionārās veselības aprūpes kvalitātes izvērtēšanai

Nr.

Datu veids

Datu atjaunošanas biežums**

1.

Pacientu mirstība stacionārā un ārpus stacionāra 30 dienu laikā pēc stacionēšanas ar akūtu miokarda infarktu 2018. gadā

1 x gadā

2.

Pacientu mirstība stacionārā 30 dienu laikā pēc stacionēšanas ar akūtu miokarda infarktu 2018. gadā

1 x gadā

3. 

Veikto procedūru laikā gūtās traumas (blakus diagnoze) un atstātie svešķermeņi (blakus diagnoze) uz 100 izrakstīšanas gadījumiem 2018. gadā

1 x gadā

4. 

Dati par III un IV pakāpes starpenes plīsumiem pie vaginālām dzemdībām (ar un bez instrumenta) 2018. gadā

1 x gadā

5.

Dzemdības ar ķeizargriezienu un dzemdību komplikāciju gadījumi (pacientu skaita procentuālais īpatsvars no kopējā dzemdību skaita) 2018. gadā

1 x gadā

6. 

Pēcoperācijas plaušu embolija vai dziļo vēnu tromboze (blakusdiagnoze) uz 100 izrakstīšanās gadījumiem no slimnīcas 2018. gadā

1 x gadā

7. 

Vidējais gultasdienu skaits uz pacientu un vidējais gultu noslogojums slimnīcās 2018. gadā

1 x gadā

8. 

Hospitalizācijas gadījumu īpatsvars uzņemšanas nodaļā 2018. gadā

1 x gadā

9.  Pacientu mirstība stacionārā un ārpus stacionāra 30 dienu laikā pēc stacionēšanās ar hemorāģisku vai išēmisku insultu 2018. 1x gadā
10. Pacientu mirstība stacionārā 30 dienu laikā pēc stacionēšanās ar hemorāģisku vai išēmisku insultu 2018. gadā 1x gadā
11. Pēcoperācijas dziļo vēnu trombozes un plaušu embolijas pēc gūžas un ceļa endoprotezēšanas operācijas 2018. gadā 1x gadā

** Noslēdzoties pārskata periodam, dati tiek sagatavoti un publiskoti līdz nākamā gada 1. jūnijam.