Brīvās prakses vietas

02.10.2019.  |   Drukas versija
Vieta Darbības pamatteritorijas apraksts
Papildinformācija

Grundzālē, Smiltenes novadā no 2019.gada 17.septembra ir brīva ģimenes ārsta vieta ar pamatteritoriju Grundzāles un Palsmanes pagasts

(1 brīva vieta )

Grundzāle atrodas Smiltenes novadā. Grundzāle atrodas 147 km no Rīgas. Grundzālē ir pirmsskolas un pamatskolas izglītības iestādes. Grundzāles un Palsmanes pagastos ir 1599 iedzīvotāji.

Par dzīvojamās platības saņemšanas iespējām kontaktēties ar pašvaldību.

Sīkāka informācija teritoriālajā nodaļā: Pils iela 6, Smiltene, LV-4729, tālr. 64772301, fakss 64707013, e-pasts: vidzeme@vmnvd.gov.lv

Jēkabpils pilsēta, Jēkabpils novada Ābeļu, Dignājas un Dunavas pagasti

(1 vieta)

Jēkabpils ir viena no deviņām Latvijas Republikas nozīmes pilsētām. Nereti par Jēkabpili saka, ka tā ir Daugavas izauklēta pilsēta, Daugavai piederoša un novadu krustcelēs nolikta. Jēkabpils pilsēta vietējo ļaužu atmiņā vēl aizvien ir divu pilsētu - Krustpils un Jēkabpils kopums.

Jēkabpils novads robežojas ar Jēkabpils pilsētu un apvieno Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Kalna, Leimaņu, Rubenes un Zasas pagastus.

Ģimenes ārsta prakses telpas, kas renovētas 2014. gadā ERAF Projekta ietvaros, atrodas Jēkabpils reģionālās slimnīcas poliklīnikas ēkā.

Gan Jēkabpils pilsēta, gan Jēkabpils novads var nodrošināt ģimenes ārstu un tā ģimeni ar dzīvojamo platību un tā bērnus ar vietu pirmskolas izglītības iestādē un skolā.

Par dzīvojamās platības saņemšanas iespējām un prakses telpām kontaktēties ar pašvaldībām: Kontaktinformācija par Jēkabpils pilsētu - domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola, tālrunis: 65207300, e-pasts: kristine.ozola@jekabpils.lv, Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāja Margarita Meļņikova, tālrunis: 26385810, e-pasts: margarita.melnikova@jrslimnica.lv Kontaktinformācija par Jēkabpils novadu - domes priekšsēdētājs Aivars Vanags, tālrunis: 29204384.

Sīkāka informācija Zemgales teritoriālajā nodaļā - Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001, tālr. 63027249, e-pasts: zemgale@vmnvd.gov.lv

Jaunjelgavas novada Jaunjelgavas pilsēta un pagasts, Sērenes pagasts no 2019. gada 1. novembra

(1 vieta)

Jaunjelgava ir pilsēta Daugavas kreisajā krastā Sēlijas kultūrvēsturiskajā novadā, Jaunjelgavas novada centrs. Pilsētai ir sena vēsture, 1590. gadā tai piešķirtas miesta tiesības, bet 1647. gadā - pilsētas tiesības.

Attālums pa ceļiem līdz tuvākajai kaimiņu pilsētai Aizkrauklei ir 15 km, līdz Rīgai - 79 km.

Ģimenes ārsta prakses telpas atrodas pašvaldībai piederošā ēkā.

Jaunjelgavas novads var nodrošināt ģimenes ārstu un tā ģimeni ar dzīvojamo platību (dienesta dzīvokli labiekārtotā daudzdzīvokļu mājā) un tā bērnus ar vietu pirmskolas izglītības iestādē un skolā. Pašvaldība ir gatava sniegt atbalstu prakses organizēšanā un iekārtošanā.

Par dzīvojamās platības saņemšanas iespējām un prakses telpām kontaktēties pašvaldībā ar Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētāju Gunti Libeku, tālrunis: 29243332, e-pasts: guntis.libeks@jaunjelgava.lv

Sīkāka informācija Zemgales teritoriālajā nodaļā - Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001, tālrunis: 63027249, e-pasts: zemgale@vmnvd.gov.lv

Jēkabpils pilsēta no 2019. gada 1.decembra

(1 vieta)

Jēkabpils ir viena no deviņām Latvijas Republikas nozīmes pilsētām. Nereti par Jēkabpili saka, ka tā ir Daugavas izauklēta pilsēta, Daugavai piederoša un novadu krustcelēs nolikta. Jēkabpils pilsēta vietējo ļaužu atmiņā vēl aizvien ir divu pilsētu - Krustpils un Jēkabpils kopums.

Attālums pa ceļiem līdz Rīgai - 119 km, līdz Daugavpilij - 77km.

Ģimenes ārsta prakses telpas atrodas Jēkabpils reģionālās slimnīcas poliklīnikas ēkā.

Jēkabpils pilsēta var nodrošināt ģimenes ārstu un tā ģimeni ar dzīvojamo platību un tā bērnus ar vietu pirmskolas izglītības iestādē un skolā.

Par dzīvojamās platības saņemšanas iespējām un prakses telpām kontaktēties pašvaldībā ar Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieci Kristīni Ozolu, tālrunis: 65207300, e-pasts: kristine.ozola@jekabpils.lv, Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāju Margaritu Meļņikovu, tālrunis: 26385810, e-pasts: margarita.melnikova@jrslimnica.lv

Sīkāka informācija Zemgales teritoriālajā nodaļā - Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001, tālrunis: 63027249, e-pasts: zemgale@vmnvd.gov.lv

Līgatnē no 2019. gada 1. februāra

(1 vieta )

Līgatne (arī Lejas Līgatne) ir pilsēta Vidzemē, Gaujas kreisajā krastā, Līgatnes novada centrs. Līgatne atrodas 71 km no Rīgas. Līgatnē ir pirmsskolas izglītības iestāde, vidusskola un mūzikas un mākslas skola. Līgatnes novadā ir 3258 iedzīvotāji.

Par dzīvojamās platības saņemšanas iespējām kontaktēties ar pašvaldību.

Sīkāka informācija teritoriālajā nodaļā:

Pils iela 6, Smiltene, LV-4729, tālr. 64772301, fakss 64707013, e-pasts: vidzeme@vmnvd.gov.lv

Staicele

(1 vieta) 

Staicele ir pilsēta Vidzemes ziemeļos, Alojas novadā, 13 km no novada centra Alojas un 140 km no Rīgas. Staicelē ir vidusskola un mūzikas un mākslas skola. Staicelē ir 935 un Staiceles pagastā 566 iedzīvotāji. 

Par dzīvojamās platības saņemšanas iespējām kontaktēties ar pašvaldību.

Sīkāka informācija teritoriālajā nodaļā: Pils iela 6, Smiltene, LV-4729, tālr. 64772301, fakss 64707013, e-pasts: vidzeme@vmnvd.gov.lv 

Saldus, Saldus novads-

(2 vietas)
Saldus ir novada centrs Kurzemē, 123 km attālumā no Rīgas, iedzīvotāju skaits 25139, labi attīstīta infrastruktūra. Novada teritoriju šķērso maģistrālais autoceļš Rīga – Liepāja. Novada centrā ir bērnudārzi, mākslas skola, mūzikas skola, bērnu un jaunatnes centrs, sporta skola. Papildus varētu organizēt arī pieņemšanas vietas Zirņu vai Kursīšu pagasta centros. Ārsta prakses vieta Saldus Medicīnas centra telpās. Pašvaldība nodrošina ar dzīvojamo platību.

Sīkāka informācija teritoriālajā nodaļā Pilsētas laukums 4, Kuldīga, LV-3301, tālr. 63323471, e-pasts: kurzeme@vmnvd.gov.lv
Kuldīga, Kuldīgas novads

(2 vietas)
Kuldīga ir novada centrs Kurzemē, 160 km attālumā no Rīgas, iedzīvotāju skaits 24492, labi attīstīta infrastruktūra. Novada centrā ir bērnudārzi, vidusskolas, sporta, mūzikas un mākslas skolas. Prakses vietas iespējamas Kuldīgas PVAC vai koppraksēs. Pašvaldība nodrošina ar dzīvojamo platību.

Sīkāka informācija teritoriālajā nodaļā Pilsētas laukums 4, Kuldīga, LV-3301, tālr. 63323471, e-pasts: kurzeme@vmnvd.gov.lv
Liepājas pilsēta

(3 vietas)
Lielākā Kurzemes pilsēta, iedzīvotāju skaits 76513, labi attīstīta infrastruktūra. airBaltic ir uzsācis regulāros pasažieru iekšzemes lidojumus no Rīgas uz Liepāju. Jaunais maršruts piedāvā ērtus lidojumus ceļotājiem uz un no 60 airBaltic galamērķiem Eiropā, Skandināvijā, Tuvajos Austrumos un NVS valstīs. Pilsētā ir bērnudārzi, vidusskolas, sporta, mūzikas un mākslas skolas, plaši attīstīta kultūras un sporta dzīve. Prakses vietas iespējamas dažādos pilsētas rajonos. Pašvaldība nodrošina ar dzīvojamo platību.

Sīkāka informācija teritoriālajā nodaļā Pilsētas laukums 4, Kuldīga, LV-3301, tālr. 63323471, e-pasts: kurzeme@vmnvd.gov.lv
Tukums, Tukuma novads

(2 vietas)
Tukuma pilsēta novada centrs, 70 km attālumā no Rīgas, iedzīvotāju skaits 30502, labi attīstīta infrastruktūra. Pilsētu šķērso dzelzceļa līnijas, kas savieno Tukumu ar Jelgavu, Rīgu un Ventspili. Novada centrā ir bērnudārzi, vidusskolas, sporta, mūzikas un mākslas skolas. Prakses vietas iespējamas SIA "Tukuma slimnīca" ambulatorās daļas telpās. Pašvaldība nodrošina ar dzīvojamo platību.

Sīkāka informācija teritoriālajā nodaļā Pilsētas laukums 4, Kuldīga, LV-3301, tālr. 63323471, e-pasts: kurzeme@vmnvd.gov.lv

Gulbenes novads

"Doktorāts" Rankas pagastā

(1 vieta)

Ranka - Rankas pagasts atrodas Gulbenes novadā, robežojoties ar Gulbenes novada Lizuma un Druvienas pagastiem, kā arī Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas pagastu un Smiltenes novada Variņu pagastu. Iedzīvotāju skaits – 1419. Pagastā darbojas a/s "Rankas piens", kokapstrādes firmas "Amatnieks", "Arkons", "Skuja AD". Darbojas trīs mazie HES – Lācīšu, Gaujas un "Ranka Hidro". Pagastā ir Rankas pamatskola, Rankas arodvidusskola, Rankas un Gaujasrēveļu bibliotēkas, Rankas kultūras nams, vairāki veikali, frizētava.

Ģimenes ārsta prakses vieta atrodas pašvaldības ēkā. Dzīvošanai pašvaldība piedāvā izīrēt labiekārtotu trīsistabu dzīvokli.

Sīkāka informācija teritoriālajā nodaļā: Pils iela 6, Smiltene, LV-4729, tālr. 64772301, fakss 64707013, e-pasts: vidzeme@vmnvd.gov.lv

Gulbene

(1 vieta)

Gulbene ir pilsēta Vidzemes ziemeļaustrumos, Gulbenes novada centrs, 186 km no Rīgas. Gulbenē ir trīs pirmsskolas izglītības iestādes, piecas skolas. Gulbenē ir 8057 iedzīvotāji.

Par dzīvojamās platības saņemšanas iespējām kontaktēties ar pašvaldību.

Sīkāka informācija teritoriālajā nodaļā: Pils iela 6, Smiltene, LV-4729, tālr. 64772301, fakss 64707013, e-pasts: vidzeme@vmnvd.gov.lv

Valmiera

(1 vieta)

Valmiera ir Latvijas republikas nozīmes pilsēta Valmiera dod iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību 12 pirmsskolas izglītības iestādēs, četrās pamatskolās, sešās vidējās izglītības iestādēs, trīs profesionālās izglītības iestādēs, piecas ārpusskolas izglītības iestādēs, specializētajā izglītības iestādē – Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā, Vidzemes Augstskolā un Vidzemes Mūžziglītības centrā.

Par dzīvojamās platības saņemšanas iespējām kontaktēties ar pašvaldību.

Sīkāka informācija teritoriālajā nodaļā: Pils iela 6, Smiltene, LV-4729, tālr. 64772301, fakss 64707013, e-pasts: vidzeme@vmnvd.gov.lv

Madona

(1 vieta)

 

Madona ir pilsēta Vidzemē, Madonas novada administratīvais centrs. Pēc iedzīvotāju skaita 24. lielākā pilsēta Latvijā. Madonā ir trīs pirmsskolas iestādes, trīs vidusskolas un ģimnāzija. Iedzīvotāju skaits Madonas pilsētā - 8035. Par dzīvojamās platības saņemšanas iespējām kontaktēties ar pašvaldību.

Sīkāka informācija teritoriālajā nodaļā: Pils iela 6, Smiltene, LV-4729, tālr. 64772301, fakss 64707013, e-pasts: vidzeme@vmnvd.gov.lv

Alūksne

(1 vieta)

 

 

Alūksne ir zaļa pakalnu, dārzu un parku pilsēta, kas atrodas Latvijas Ziemeļaustrumos, Alūksnes augstienē, Alūksnes ezera krastā. Pilsēta atrodas 204 km attālumā no Rīgas, iedzīvotāju skaits apmēram 8084. Pilsēta ir novada centrs, kurā ietilpst 15 pagasti, iedzīvotāju skaits Alūksnes novadā – 17482. Alūksnē darbojas vairāki bērnudārzi, sākumskola, vidusskola, E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, kā arī sporta, mākslas un mūzikas skolas.

Par dzīvojamās platības saņemšanas iespējām kontaktēties ar pašvaldību.

Sīkāka informācija teritoriālajā nodaļā: Pils iela 6, Smiltene, LV-4729, tālr. 64772301, fakss 64707013, e-pasts: vidzeme@vmnvd.gov.lv

Skrunda, Skrundas novads

(1 vieta)

Skrunda ir Skrundas novada centrs Kurzemē, atrodas 151 km attālumā no Rīgas un 64 km attālumā no Liepājas, iedzīvotāju skaits 5003, labi attīstīta infrastruktūra. Novada teritoriju šķērso maģistrālais autoceļš Rīga – Liepāja. Novada centrā ir skola, bērnudārzs, mūzikas skola, jauniešu centrs, mākslas studija.

Ārsta prakses vieta Skrundas Veselības un sociālās aprūpes centra ēkā. Pašvaldība nodrošina ar dzīvojamo platību.

Sīkāka informācija teritoriālajā nodaļā Pilsētas laukums 4, Kuldīga, LV-3301, tālr. 63323471, e-pasts: kurzeme@vmnvd.gov.lv