EVAK karte

21.06.2017.  |   Drukas versija

Eiropas veselības apdrošināšanas karte jeb EVAK ir visām Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm (Īslande, Norvēģija, Lihtenšteina) un Šveices Konfederācijai kopīgs dokuments (plastikāta karte), kas apliecina šo valstu iedzīvotāju tiesības saņemt valsts apmaksātu neatliekamo un nepieciešamo veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kādā tā ir nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem. Sniedzamo pakalpojumu veidu un apmēru katrā individuālajā gadījumā izvērtē pacienta ārstējošais ārsts.

 


EVAK iesnieguma veidlapa:


EVAK saņemšana:

 • Klātienē. Personīgi ierodoties Nacionālā veselības dienesta (NVD) centrālajā birojā vai kādā no NVD nodaļām un uzrādot pasi vai personas apliecību. Iesnieguma veidlapu var saņemt un aizpildīt klātienē vai ņemt līdzi jau aizpildītu.
 • Pa pastu, nosūtot pieteikumu E-veselības portālā. Pieteikuma formu var aizpildīt un iesniegt, autorizējoties E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv (sadaļa "Iedzīvotājs" -> "Ģimenes ārsts un EVAK" -> "Mans EVAK"). Pēc iesnieguma saņemšanas EVAK tiek nosūtīta ierakstītā vēstulē uz pasta nodaļu atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei. (Lūgums ņemt vērā, ka šobrīd portālā nevar pieteikt EVAK nepilngadīgai personai.)
 • Pa pastu (nosūtot iesniegumu pa pastu). Izdrukāts, aizpildīts un personīgi parakstīts iesniegums, kurā ir norādīta iedzīvotāja adrese, jānosūta aploksnē NVD. Pēc iesnieguma saņemšanas EVAK tiek nosūtīta ierakstītā vēstulē uz pasta nodaļu atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei.
 • Pa pastu, nosūtot iesniegumu uz e-pastu (parakstītu ar e-parakstu). Iesniegums, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, ir jānosūta elektroniski uz e-pastu nvd@vmnvd.gov.lv. Pēc iesnieguma saņemšanas EVAK tiek nosūtīta ierakstītā vēstulē uz pasta nodaļu atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei. Vairāk par pieteikšanos "e-paraksts" - www.eparaksts.lv.


Kas jāņem vērā?
                                                                                                                                         

 • Ja nav nepieciešama papildu informācijas pārbaude, klātienē EVAK izsniedz tajā pašā dienā, kad tiek iesniegta aizpildīta un parakstīta iesnieguma veidlapa. EVAK izgatavošanai un izsniegšanai nepieciešamas vien dažas minūtes.
 • Klātienē EVAK var saņemt personīgi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (vai iedzīvotāja likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis). Pilnvarotais pārstāvis var saņemt EVAK, ja tiek uzrādīta notariāli apstiprināta pilnvara (piemēram, ja pilngadīga persona vēlas saņemt EVAK priekš citas pilngadīgas personas).
 • Lai nepilngadīga persona saņemtu EVAK, nepilngadīgās personas mātei vai tēvam jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments. Citam likumiskajam pārstāvim jāuzrāda arī dokuments par nepilngadīgās personas pārstāvības likumību.
 • EVAK nesedz pacienta iemaksas vai repatriācijas (transportēšanas) izdevumus pacienta smagas saslimšanas vai nāves gadījumā. Līdz ar to papildus Jūs varat iegādāties ceļojumu apdrošināšanu, kas sedz šīs izmaksas. Par ceļojumu apdrošināšanu piedāvājumiem un to darbības nosacījumiem iespējams interesēties apdrošināšanas sabiedrībās.

EVAK izsniegšanas darba laiks

Rīgā:

 • Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.30.
 • Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00.
 • Pirmssvētku dienās no plkst. 8.30 līdz 16.00.

Citās pilsētās (Daugavpilī, Jelgavā, Kuldīgā, Smiltenē):

 • Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00.
 • Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.30.
 • Pirmssvētku dienās no plkst. 8.30 līdz 15.30.

 

EVAK saņemšanas vietas:

 • Rīgā - Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja, 3. stāvs, LV-1012, tālr. 67043700, fakss 67043701.
 • Daugavpilī - Saules iela 5, LV-5401, tālr. 65422236, fakss 65422236.
 • Jelgavā - Zemgales prospekts 3, LV-3001, tālr. 63027249, fakss 63007087.
 • Kuldīgā - Pilsētas laukums 4, LV-3301, tālr. 63323471, fakss 63323696.
 • Smiltenē - Pils iela 6, LV-4729, tālr. 64772301, fakss 64707013.

 

Pakalpojuma izmaksas:

 • EVAK tiek izsniegta bez maksas un tās derīguma termiņš ir trīs gadi. 
 • Ja EVAK derīguma termiņš nav beidzies, bet ir nepieciešams saņemt jaunu EVAK (piemēram, uzvārda maiņas dēļ, EVAK nozaudēšanas gadījumā u. tml.), atkārtota EVAK saņemšana ir maksas pakalpojums, par kuru jāmaksā 3,13 EUR.  
 • Pēc EVAK derīguma termiņa beigām jaunas EVAK saņemšana ir bez maksas. Bez maksas EVAK tiek izsniegta arī viena mēneša laikā pirms spēkā esošās EVAK derīguma termiņa beigām!

Maksājumu par atkārtotu EVAK saņemšanu var veikt klātienē Nacionālā veselības dienesta centrālajā birojā Rīgā (no plkst. 9.00 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 16.00, izņemot katra mēneša pirmo darba dienu) vai kādā no Nacionālā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām citās Latvijas pilsētās (no plkst. 8.30 līdz 16.30), izmantojot bankas norēķinu karti vai veicot bankas pārskaitījumu. Ar bankas rekvizītiem pārskaitījuma veikšanai var iepazīties šeit.

 

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes


Kas ir EVAK?

Eiropas veselības apdrošināšanas karte jeb EVAK (angļu valodā - European Health Insurance Card) ir plastikāta karte, kas apliecina, ka persona ir Eiropas Savienības dalībvalsts, vai Norvēģijas, Lihtenšteinas, Īslandes, vai Šveices Konfederācijas (turpmāk tekstā - Dalībvalstis) iedzīvotājs un savā valstī ir sociāli apdrošināts. Īslaicīgi (līdz 3 mēnešiem) uzturoties citā Dalībvalstī, EVAK apliecina tiesības saņemt nepieciešamo vai neatliekamo medicīnisko veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kāda tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem. Vairāk informācijas bukletā "Eiropas veselības apdrošināšanas karte".


Kur var izmantot EVAK?
 
 • ES dalībvalstīs: Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Horvātijā, Igaunijā, Itālijā, Īrijā, Kiprā, Lielbritānijā, Lietuvā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Ungārijā, Vācijā un Zviedrijā;
 • EEZ dalībvalstīs: Norvēģijā, Īslandē, Lihtenšteinā;
 • Šveices Konfederācijā.

Kad nepieciešams saņemt EVAK?

EVAK nepieciešama, ja iedzīvotājs īslaicīgi (līdz 3 mēnešiem) uzturas kādā no dalībvalstīm:

 • atpūtas vai tūrisma braucienā;
 • komandējumā vai biznesa darījuma braucienā;
 • meklēt darbu (atrodot darbu, veselības aprūpi nodrošina valsts, kurā persona strādā);
 • studēt vai mācību praksē (uz visu studiju/prakses laiku).

Kas var saņemt EVAK?

Latvijā EVAK ir tiesības saņemt:

 • Latvijas pilsoņiem;
 • Latvijas nepilsoņiem;
 • dalībvalstu iedzīvotājiem, kuri uzturas Latvijā sakarā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbinātas personas, kā arī viņu ģimenes locekļiem;
 • ārzemniekiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā;
 • bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss;

Personām, kuras strādā citā Dalībvalstī, EVAK ir jāsaņem tajā Dalībvalstī, kurā viņi ir nodarbināti.


Kāds palīdzības apjoms tiek sniegts, uzrādot EVAK?

Uzrādot EVAK, nepieciešamā un neatliekamā medicīniskā veselības aprūpe tiek sniegta tādā pašā apjomā, kādā tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts pilsoņiem. Šādu palīdzību sniegs ārstniecības iestādes un ārsti, kuri attiecīgajā valstī nodrošina valsts garantētos veselības aprūpes pakalpojumus. Pirms veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas ārstniecības iestādē vai pie ārsta ir jānoskaidro, vai konkrētajā iestādē tiks akceptēta EVAK. Medicīniskās palīdzības apjomu un veidu katrā konkrētajā situācijā izvērtēs ārstējošais ārsts (nav noteikts pakalpojumu saraksts, kuru sedz EVAK).


Pakalpojumi, kurus neapmaksā EVAK:

 • pacienta iemaksas;
 • repatriācijas (transportēšanas) izdevumi pacienta smagas saslimšanas vai nāves gadījumā.
 
Saņemot veselības aprūpes pakalpojumu, pacientam ir jāmaksā attiecīgajā valstī noteiktā pacienta iemaksa (vai daļa no rēķina summas) tādā apmērā kādā tā būtu jāmaksā attiecīgās valsts pilsoņiem. Pacienta iemaksa netiek atlīdzināta.

Ņemot vērā iepriekš minēto, iedzīvotājs var iegādāties ceļojumu apdrošināšanu, kas sedz šīs izmaksas. Par ceļojumu apdrošināšanas piedāvājumiem un to darbības nosacījumiem iespējams interesēties apdrošināšanas sabiedrībās.


Ar ko nepieciešamais veselības aprūpes pakalpojums atšķiras no neatliekamā?

Neatliekamā palīdzība ir palīdzība, kas novērš dzīvībai bīstamu stāvokli. Piemēram, ģimene ir devusies atpūtas braucienā uz Austriju. Slēpojot uz kalna, tēvam ir infarkts un nepieciešama neatliekamā palīdzība. Tēvs tiek nogādāts ārstniecības iestādē. Saņemot medicīniskos pakalpojumus iestādē, tiek noskaidrots, vai iestādē tiek pieņemta EVAK. Tā kā ārstniecības iestāde pieņem EVAK, tēvam tiek sniegta neatliekamā palīdzība pēc tādiem pašiem noteikumiem kā attiecīgās valsts iedzīvotājiem. Ja valsts iedzīvotājiem par veselības aprūpes pakalpojumiem nekas nav jāmaksā (piemēram, pacienta iemaksas), arī tēvam ārstēšanās ir par brīvu.

Savukārt nepieciešamā palīdzība ir medicīniskā palīdzība, kas tiek sniegta veselības pasliktināšanās gadījumā. Tās apjomu un veidu katrā konkrētajā situācijā izvērtē ārsts. Nepieciešamā palīdzība tiek sniegta, lai pacientam veselības stāvokļa dēļ nevajadzētu priekšlaicīgi pārtraukt ceļojumu vai īslaicīgu uzturēšanos attiecīgajā valstī. Piemēram, studente dodas studēt uz Vāciju. Pēc kāda laika studente saslimst ar gripu. Tā kā bez nepieciešamās medicīniskās palīdzības neiztikt, ir jādodas uz ārstniecības iestādi. Pirms medicīniskās palīdzības saņemšanas studente noskaidro, vai konkrētā ārstniecības iestāde akceptē EVAK. Izvēlētā medicīniskās iestāde akceptē EVAK un studentei tiek sniegta nepieciešamā medicīniskā palīdzība.


Kā EVAK atšķiras no brīvprātīgās veselības apdrošināšanas polises ceļojumiem?

 • EVAK un brīvprātīgās veselības apdrošināšanas polises neizslēdz viena otru.
 • EVAK ir bezmaksas, vienota visās Dalībvalstīs un nodrošina neatliekamās vai nepieciešamās veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu katrā valstī noteiktajā apjomā tajās ārstniecības iestādēs, kuras sniedz valsts garantēto veselības aprūpi.

Kā rīkoties, ja Jums nav EVAK, bet nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība?

1. Jūs varat lūgt, lai ārstniecības iestāde, kurā Jūs saņemat veselības aprūpi, sazinās ar vietējo kompetento institūciju, kas administrē valsts budžeta līdzekļus veselības aprūpes jomā, un lūdz, lai tā pieprasa no Latvijas EVAK aizvietojošo sertifikātu par Jums. EVAK aizvietojošais sertifikāts ir ekvivalents EVAK, tikai tas ir papīra formātā un tiek izsniegts uz konkrētu laika periodu, kurā Jūs atradāties vai atrodaties ārstniecības iestādē.

Lai saņemtu EVAK aizvietojošo sertifikātu, Nacionālajā veselības dienestā jāiesniedz iesniegums. Iesniegumā jānorāda arī ārstniecības iestādes nosaukums un adrese, uz kuru jānosūta aizvietojošais sertifikāts.

2. Ja Jūs nevarat vienoties ar ārstniecības iestādi (vai tās personālu) vai ir kādi citi kavējoši apstākļi, tad jebkurā gadījumā:

 • ārstniecības iestādes uzņemšanas nodaļā informējiet, ka Jūs esat Dalībvalsts iedzīvotājs un pārliecinieties, vai šī ārstniecības iestāde sniedz valsts garantētos veselības aprūpes pakalpojumus;
 • Jums būs jāsedz visas ārstēšanās izmaksas;
 • saglabājiet visus maksājumu apliecinošus dokumentus un pārliecinieties, ka uz tiem ir Jūsu vārds, uzvārds un personas kods;
 • gada laikā kopš sniegta veselības aprūpe iesniedziet Nacionālajā veselības dienestā iesniegumu un maksājumu apliecinošus dokumentus, kā arī medicīniskos dokumentus, kurus saņēmāt no ārsta (piemēram, izziņa, slimības vēstures izraksts u.c.);
 • Nacionālais veselības dienests pārbaudīs iesniegtos dokumentus un sazināsies ar attiecīgo valsti;
 • gaidiet savu potenciālo izmaksu atlīdzināšanu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis process var ieilgt, kamēr Nacionālais veselības dienests saņems informāciju no attiecīgās valsts, kurā Jūs saņēmāt veselības aprūpi. Turklāt izdevumu atmaksa būs tādā apmērā, kādu noteiks valsts, kurā Jūs saņēmāt veselības aprūpi.


EVAK mobilās aplikācijas

Aplikācija "European Health Insurance Card"

Aplikācijā pieejama informācija par EVAK un tās saņemšanas iespējām, kā arī neatliekamās medicīniskās palīdzības tālruņu numuriem citās Eiropas valstīs. Tajā iekļauta arī informācija par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtību citās valstīs un informācija par kartes atjaunošanu, ja EVAK ir nozaudēta. Aplikācija pieejama 25 valodās. Lejuplādēt aplikāciju "European Health Insurance Card" var šajā saitē.

Aplikācija "Ceļo droši"

Noderīga informācija drošai ceļošanai pieejama arī aplikācijā "Ceļo droši" - ceļojumu plānotājs, ieteikumi ceļotājiem, informācija par riskiem un kontakti, kur vērsties ārkārtas gadījumā, kā arī konsulārais reģistrs. Lejupielādēt aplikāciju "Ceļo droši" var šajā saitē.


Kur vērsties ārkārtas situācijās?

Ārkārtas situācijās (smagas saslimšanas, nāves gadījumi, katastrofas u. tml.) Jūs varat zvanīt uz Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta diennakts ārkārtas situāciju tālruņa numuru +371 26337711, kas paredzēts, lai sniegtu nepieciešamo palīdzību neparedzētās situācijās nonākušajiem Latvijas valsts piederīgajiem ārvalstīs.


Administratīvā komisija sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijai ir pieņēmusi lēmumu Nr. S1 (2009. gada 12. jūnijs) par Eiropas veselības apdrošināšanas karti (dokuments attiecas uz EEZ un uz EK un Šveices nolīgumu) (2010/C 106/08), ar lēmumu var iepazīties šeit.