Medicīnas pakalpojumu iekļaušana un tarifu pārrēķināšana

14.01.2019.  |   Drukas versija

Lai iekļautu jaunu veselības aprūpes pakalpojumu no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstā vai veiktu esoša veselības aprūpes pakalpojuma tarifa pārrēķinu, ārstniecības iestādei vai ārstniecības personu profesionālajai apvienībai ir jāiesniedz Nacionālajā veselības dienestā iesniegums (brīvā formā) un aizpildīts atbilstošs iesnieguma pielikums.

 

 


Iesnieguma pielikumi:

Pēc iesniegtās informācijas izvērtēšanas, tarifa un ietekmes aprēķināšanas Nacionālais veselības dienests sagatavo atbildi par iespēju iekļaut veselības aprūpes pakalpojumu no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstā un informē ārstniecības iestādi vai ārstniecības personu profesionālo apvienību. Atbilde tiek sagatavota 30 dienu laikā pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas.

Papildu informāciju par pakalpojuma iesniegšanas kārtību var saņemt rakstot uz e-pastu girts.lapins@vmnvd.gov.lv.