Medicīnas pakalpojumu iekļaušana un tarifu pārrēķināšana

24.03.2017.  |   Drukas versija

Lai iekļautu jaunu veselības aprūpes pakalpojumu no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstā vai veiktu esoša veselības aprūpes pakalpojuma tarifa pārrēķinu, ir nepieciešams iesniegums brīvā formā no ārstniecības iestādes vai ārstniecības personu profesionālās apvienības.

Iesniegumam jāpievieno informācija, kas minēta Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 284. punktā vai 288. punktā.

Lai atvieglotu iesniedzējam informācijas sagatavošanu, NVD piedāvā aizpildīt atbilstošu iesnieguma pielikumu:  

 

Pēc iesniegtās informācijas izvērtēšanas, tarifa un ietekmes aprēķināšanas NVD sagatavo atzinumu par iespēju iekļaut veselības aprūpes pakalpojumu no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstā un iesniedz to Veselības ministrijai, kā arī informē ārstniecības iestādi vai ārstniecības personu profesionālo apvienību. Atzinums tiek sagatavots 30 dienu laikā ar iespēju pagarināt termiņu līdz četriem mēnešiem.

Papildu informāciju par pakalpojuma iesniegšanas kārtību var saņemt, rakstot Ārstniecības pakalpojumu departamenta Ekonomikas un vadlīniju nodaļas vadītājai Olgai Andrejevskai uz e-pastu olga.andrejevska@vmnvd.gov.lv.