Medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšana

28.08.2017.  |   Drukas versija

Medicīniskās tehnoloģijas ir ārstniecībā izmantojamās metodes un medicīniskās ierīces. Ārstniecības iestādei jāsniedz tādi veselības aprūpes pakalpojumi, kuru pamatā ir medicīniskās tehnoloģijas, kuras ir apstiprinātas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Nacionālais veselības dienests pieņem lēmumu par medicīniskās tehnoloģijas apstiprināšanu, ja medicīniskās tehnoloģijas novērtēšanas laikā ir pierādīta tās efektivitāte, drošība, pozitīvā ietekme uz pacienta dzīves kvalitāti un izmaksu efektivitāte.


Iesniegumu veidlapas medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanai:


Medicīnisko tehnoloģiju novērtēšanai un apstiprināšanai nav jāiesniedz:

  • medicīniskās tehnoloģijas, kas apraksta zāles, kuras lieto atbilstoši zāļu lietošanas instrukcijā norādītajam lietošanas veidam un apstiprina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zāļu reģistrēšanu;
  • medicīniskās tehnoloģijas, kas apraksta medicīniskās ierīces, kuras lieto atbilstoši lietošanas instrukcijā norādītajam lietošanas veidam un apstiprina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par medicīnisko ierīču reģistrēšanu.


Dokumentu iesniegšana medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanai:

  • katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00;
  • Nacionālā veselības dienesta lietvedībā (Cēsu iela 31 k3 (6. ieeja, 4. stāvs), Rīga).

Medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un ieviešanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 468 "Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība".