Sekundārie ambulatorie pakalpojumi

10.03.2020.  |   Drukas versija

Paziņojums par sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases procedūru pakalpojumu sniegšanai no 2020. gada

Nacionālais veselības dienests (NVD) saskaņā ar Ministru kabineta* (MK) noteikumiem izsludina atlases procedūru “Sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases procedūra pakalpojumu sniegšanai no 2020. gada”.

Pirms pieteikuma iesniegšanas valsts apmaksāto sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasei pakalpojumu sniegšanai no 2020. gada pretendentam jāiepazīstas ar atlases procedūras nolikumu, ko izveidojusi NVD sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases komisija.

Nepieciešamības gadījumā ar atlases procedūras nolikumu klātienē var iepazīties un tā kopiju saņemt Dienestā darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:15 (piektdienās no plkst. 8:30 līdz 16:00), sākot ar dienu, kad uzaicinājums piedalīties atlases procedūrā ir publicēts Dienesta mājas lapā www.vmnvd.gov.lv sadaļā "Aktualitātes" līdz 2019. gada 21. novembrim:

  • Rīgas nodaļā, Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV – 1012, 2. stāvā, tālrunis 67201282;
  • Kurzemes nodaļā, Pilsētas laukums 4, Kuldīgā, LV – 3301, tālrunis 63323471;
  • Latgales nodaļā, Saules ielā 5, Daugavpilī, LV – 5407, tālrunis 65422236;
  • Vidzemes nodaļā, Pils ielā 6, Smiltenē, LV – 4729, tālrunis 64772301;
  • Zemgales nodaļā, Katoļu iela 1-1, Jelgavā, LV – 3001, tālrunis 63027249.

Pieteikumu valsts apmaksāto sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasei pakalpojumu sniegšanai no 2020. gada pretendenti var iesniegt 20 (divdesmit) dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas – līdz 2019. gada 21. novembrim plkst. 17:00 personīgi vai iesūtīt pa pastu NVD Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV–1012.

Izmantojot pasta pakalpojumus, jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas saņemti līdz 2019. gada 21. novembra plkst. 17:00 NVD Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV-1012.

* Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 850 “Nacionālā veselības dienesta nolikums” 4.1.1.apakšpunkts un Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr. 555 „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 5.2. apakšpunkts.