Vakances

19.02.2018.  |   Drukas versija
Nacionālais veselības dienests  izsludina konkursu uz vecākā/-s eksperta/-tes amatu Ambulatoro pakalpojumu nodaļā (uz noteiktu laiku)
Galvenie amata pienākumi:
 • plānot valsts organizētām skrīningam pakļauto iedzīvotāju grupu uzaicināšanu uz profilaktiskajiem izmeklējumiem un organizēt uzaicinājumu sagatavošanu un izsūtīšanu;
 • apkopot un analizēt datus par skrīninga izmeklējumiem;
 • sniegt iedzīvotājiem un ārstniecības iestādēm informāciju par organizētā skrīninga darbības principiem;
 • plānot valsts organizētam skrīningam nepieciešamo līdzekļu apjomu un veikt tā izlietojuma uzraudzību;
 • nodrošināt vadības informācijas sistēmas organizētā vēža skrīninga moduļa biznesa procesu;
 • monitorēt Veselības inspekcijas pieņemto lēmumu izpildi teritoriālās nodaļās un nodrošināt informācijas nodošanu par lēmumu izpildi Veselības inspekcijai.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā izglītība veselības aprūpes jomā, sabiedrības veselībā vai dabas zinātnēs;
 • ļoti labas datorprasmes (MS EXCEL);
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • angļu valodas zināšanas (lasīt, rakstīt, runāt) un krievu valodas zināšanas - sarunvaloda;
 • vēlama pieredze darbā ar datubāzēm, finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • izpratne par organizēšanas un finansēšanas principiem ambulatorajā veselības aprūpē;
 • darba pieredze veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • teicamas sadarbības prasmes, spēja efektīvi plānot un organizēt savu darbu.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu ar apmeklētājiem pa tālruni un uz vietas;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • atalgojumu pārbaudes laikā 894,- EUR, pēc pārbaudes laika līdz 1200,- EUR (bruto alga).

Pieteikumu, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi „Vecākais eksperts Ambulatoro pakalpojumu nodaļā” aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai nosūtīt pa pastu (Cēsu ielā 31 k-3, Rīga, LV-1012) līdz 2018.gada 1.martam. Papildu informācija pa tālr.67043742.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.


Nacionālais veselības dienests  izsludina konkursu uz vadītāja/-as amatu Iepirkumu nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

Iepirkumu nodaļa ir struktūrvienība, kura veic iepirkumus Dienesta darbības nodrošināšanai, ārstniecības līdzekļu centralizētos iepirkumus un Veselības ministrijas deleģētos centralizētos iepirkumus.
Galvenie amata pienākumi:
 • plānot, organizēt un vadīt Iepirkumu nodaļas darbu;
 • vadīt un kontrolēt centralizēti iepērkamo ārstniecības līdzekļu, Veselības ministrijas deleģēto centralizēto, t.sk., starptautisko iepirkumu, kā arī Dienesta darbības nodrošināšanai nepieciešamo iepirkumu procesu;
 • nodrošināt iepirkumu plānošanas procesu, veikt iepirkumu plāna izstrādi un uzraudzību;
 • izstrādāt iepirkumu dokumentāciju un līgumprojektus;
 • nodrošināt līgumu slēgšanu ar piegādātājiem un līgumu izpildes uzraudzību;
 • nodrošināt Dienesta pārstāvību Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība, kas papildināta ar amatam nepieciešamajām speciālām zināšanām;
 • pieredze un profesionālās iemaņas struktūrvienības vadīšanā;
 • ne mazāk kā divu gadu pieredze iepirkumu vadībā un organizācijā;
 • prasme definēt problēmas un noteikt skaidrus ilgtermiņa un īstermiņa mērķus;
 • teicamas komunikācijas, sadarbības un saskarsmes prasmes;
 • teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas (svešvalodu zināšanām jābūt B2 līmenī - atbilstoši Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē);
 • spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • spēja lietot informācijas tehnoloģijas savu pienākumu veikšanai;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • atalgojumu līdz 1382 EUR (bruto alga).

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi „Vadītājs Iepirkumu nodaļā” aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai pa pastu Cēsu ielā 31 k-3, Rīgā, LV-1012 līdz 2018.gada 5.martam. Papildu informācija pa tālr.67043742.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.


Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz vecākā/-s eksperta/-es amatu
Ambulatoro pakalpojumu nodaļā (uz noteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:
 • nodrošināt medicīniskās apaugļošanas centralizētā rindu moduļa darbību;
 • piedalīties ambulatoro pakalpojumu atlases nosacījumu izstrādāšanā ar mērķi veicināt efektīvāku un uz rezultātu orientētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu;
 • sniegt atbildes uz iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem par ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu organizāciju;
 • veikt ambulatoro datu apkopošanu;
 • analizēt ambulatorās veselības aprūpes statistisko un ekonomisko rādītāju attīstības tendences.

Prasības pretendentiem:
 • augstākā izglītība medicīnā, sabiedrības veselībā, dabas zinātnēs, ekonomikā vai finansēs;
 • ļoti labas datorprasmes (MS EXCEL);
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmeni;
 • darba pieredze veselības aprūpē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas sadarbības prasmes, spēja efektīvi plānot un organizēt savu darbu;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu atsaucīgu un pieredzējušu kolēģu komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikā 926,- EUR, pēc pārbaudes laika līdz 1230,- EUR.
Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi „Vecākais eksperts Ambulatoro pakalpojumu nodaļā” aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai nosūtīt pa pastu Cēsu ielā 31 k-3, Rīgā, LV-1012 līdz 2018.gada 19. februārim. Papildu informācija pa tālr.67043742.
Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti.

Nacionālais veselības dienests (reģ.Nr.90009649337) izsludina konkursu uz vecākā eksperta/-es  amatu Pakalpojumu izmaksu un tarifu nodaļā (uz nenoteiktu laiku).

 

Galvenie darba pienākumi:

-          izstrādāt un aprēķināt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas;

-          apkopot un analizēt profesionālo asociāciju un citu speciālistu priekšlikumus par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu aprēķiniem;

-          veikt veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu izmaiņu ietekmes prognozēšanu;

-          sniegt priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām saistībā ar veselības aprūpes pakalpojumu izmaksām;

-          nodrošināt vadības informācijas sistēmas klasifikatoru biznesa procesu;

-          sagatavot vēstuļu projektus, atbildes uz iesniegumiem sarakstei ar juridiskām un fiziskām personām;

-          piedalīties darba grupās, apspriedēs, semināros, komisijās par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas jautājumiem.

 

Prasības pretendentiem:

-          augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs;

-          ļoti labas datorprasmes (EXCEL);

-          valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;

-          angļu valodas zināšanas (lasīt, rakstīt, runāt) un krievu valodas zināšanas - sarunvaloda;

-          pieredze darbā ar datubāzēm, finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu tiks uzskatīta par priekšrocību;

-          darba pieredze veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;

-          teicamas sadarbības prasmes, spēja efektīvi plānot un organizēt savu darbu;

-          atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

 

Piedāvājam:

-          interesantu un dinamisku darbu atsaucīgu un pieredzējušu kolēģu komandā;

-          profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;

-          veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām

-          darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;

-          bruto algu pārbaudes laikā 894,- EUR, pēc pārbaudes laika līdz 1174,- EUR.

 

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi „Vecākais eksperts Pakalpojumu izmaksu un tarifu nodaļā” sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai pa e-pastu Olita.Auzina@vmnvd.gov.lv vai Rīgā, Cēsu ielā 31 k-3, LV-1012 līdz 2017.gada 30.augustam. Informācija pa tālr.67043742.