Vakances

05.11.2018.  |   Drukas versija
Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz vecākā/-s eksperta/tes amatu Ambulatoro pakalpojumu nodaļas (uz noteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi:

 • plānot valsts organizētām skrīningam pakļauto iedzīvotāju grupu uzaicināšanu uz profilaktiskajiem izmeklējumiem un organizēt uzaicinājumu sagatavošanu un izsūtīšanu;
 • apkopot un analizēt datus par skrīninga izmeklējumiem;
 • sniegt iedzīvotājiem un ārstniecības iestādēm informāciju par organizētā skrīninga darbības principiem;
 • plānot valsts organizētam skrīningam nepieciešamo līdzekļu apjomu un veikt tā izlietojuma uzraudzību;
 • nodrošināt vadības informācijas sistēmas organizētā vēža skrīninga moduļa biznesa procesu.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā izglītība veselības aprūpes jomā, sabiedrības veselībā vai dabaszinātnēs;
 • ļoti labas datorprasmes (MS EXCEL);
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • angļu valodas zināšanas (lasīt, rakstīt, runāt) un krievu valodas zināšanas -sarunvaloda;
 • vēlama pieredze darbā ar datubāzēm, finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • izpratne par organizēšanas un finansēšanas principiem ambulatorajā veselības aprūpē;
 • darba pieredze veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • teicamas sadarbības prasmes, spēja efektīvi plānot un organizēt savu darbu.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu ar apmeklētājiem pa tālruni un uz vietas;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās Rīgas centrā un labus darba apstākļus;
 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikā no 756,- EUR, pēc pārbaudes laika līdz 1200,- EUR.

Pieteikumu, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi „Vecākais eksperts Ambulatoro pakalpojumu nodaļā” aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai nosūtīt pa pastu (Cēsu ielā 31 k-3, Rīga, LV-1012) līdz 2018. gada 11. novembrim. Papildu informācija pa tālr. 67043742.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.


Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz direktora palīga/-dzes amatu (uz nenoteiktu laiku)


Galvenie amata pienākumi:

 • organizēt apmeklētāju pieņemšanu;
 • atbildēt uz tālruņa zvaniem;
 • sagatavot, noformēt, reģistrēt un nosūtīt dokumentus;
 • kontrolēt dokumentu izpildes termiņus;
 • organizēt darba sanāksmes un lietišķās tikšanās;
 • dokumentēt darba sanāksmes, sagatavot prezentācijas;
 • sagatavot pārskatus, apkopot materiālus;
 • sekot direktora rīkojumu izpildei;
 • sniegt atbalstu iestādes vadībai, citu struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem;
 • veidot lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru.

Prasības pretendentiem:
 

 • augstākā izglītība;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte, atsaucība;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • teicamas komunikācijas prasmes un organizatora spējas;
 • teicamas latviešu valodas, labas krievu un angļu valodas zināšanas (svešvalodu zināšanām jābūt B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē);
 • teicamas datora lietošanas prasmes – e-pasts, internets, MS Word, Excel, PowerPoint;
 • pārzināt un prast lietot biroja tehniku;
 • pārzināt lietišķo etiķeti;
 • darba pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • zināšanas medicīnā vai pieredze veselības aprūpes jomā tiks uzskatītas par priekšrocību.

Piedāvājam:
 

 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • darbu modernās, labiekārtotās telpās un labus darba apstākļus;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • mēnešalgu no 680,- EUR (pārbaudes laikā) līdz 800,- EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi “Direktora palīgs” aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai pa pastu Cēsu ielā 31, k-3, Rīgā, LV – 1012 līdz 2018. gada 5. novembrim. Tālrunis informācijai - 67043742.


Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz ekonomista/-es amatu Zemgales nodaļā ar darba vietu Jelgavā (uz 0,5 slodzi)

Galvenie amata pienākumi:
 
 • sastādīt līgumu finanšu pielikumus un finanšu paziņojumus;
 • pārbaudīt informācijas sistēmā izveidotos rēķinus;
 • sagatavot maksājumu pieteikumus;
 • apkopot un sagatavot pārskatus;
 • sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem.

Prasības pretendentiem:
 

 • augstākā izglītība ekonomikā, finansēs vai biznesa vadībā;
 • ļoti labas Excel prasmes;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • pieredze darbā ar datubāzēm, finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas komunikācijas prasmes;
 • precizitāte un atbildīgums.

Piedāvājam:
 

 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās Jelgavā un labus darba apstākļus;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • mēnešalgu par 0,5 slodzi 327,- EUR (pārbaudes laikā) līdz 345,- EUR (pirms nodokļu nomaksas).
Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi “Ekonomists Zemgales nodaļā” aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai nosūtīt pa pastu Cēsu ielā 31, k-3, Rīgā, LV – 1012 līdz 2018. gada 5. novembrim. Tālrunis informācijai 67043742.

Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz ekonomista/-es amatu Kurzemes nodaļā ar darba vietu Kuldīgā (uz 0,5 slodzi)

Galvenie amata pienākumi:
 
 • sastādīt līgumu finanšu pielikumus un finanšu paziņojumus;
 • pārbaudīt informācijas sistēmā izveidotos rēķinus;
 • sagatavot maksājumu pieteikumus;
 • apkopot un sagatavot pārskatus;
 • sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem.

Prasības pretendentiem:
 

 • augstākā izglītība ekonomikā, finansēs vai biznesa vadībā;
 • ļoti labas Excel prasmes;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • pieredze darbā ar datubāzēm, finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas komunikācijas prasmes;
 • precizitāte un atbildīgums.

Piedāvājam:
 

 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās Kuldīgā un labus darba apstākļus;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • mēnešalgu par 0,5 slodzi 327,- EUR (pārbaudes laikā) līdz 345,- EUR (pirms nodokļu nomaksas).
Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi “Ekonomists Kurzemes nodaļā” aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai nosūtīt pa pastu Cēsu ielā 31, k-3, Rīgā, LV – 1012 līdz 2018. gada 5. novembrim. Tālrunis informācijai 67043742.

Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz vecākā/-s  eksperta/-es amatu ambulatoro pakalpojumu nodaļā (uz nenoteiktu laiku)


Galvenie amata pienākumi:

 • plānot ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu apjomu un uzraudzīt līdzekļu izlietojumu;
 • analizēt ambulatorās veselības aprūpes statistisko un ekonomisko rādītāju attīstības tendences;
 • izstrādāt priekšlikumus ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai, piedalīties normatīvo aktu izstrādē;
 • sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem;
 • piedalīties darba grupās, apspriedēs par veselības aprūpes pakalpojumiem. 
Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība ekonomikā, finansēs vai sabiedrības veselībā;
 • ļoti labas MS Excel prasmes,
 • pieredze darbā ar datubāzēm, finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • praktiskā pieredze datu apstrādē  tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmeni;
 • angļu valodas zināšanas (lasīt, rakstīt, runāt) un krievu valodas zināšanas - sarunvaloda;
 • labas sadarbības prasmes, spēja efektīvi plānot un organizēt savu darbu;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.
Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu pieredzējušu kolēģu komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • mēnešalgu no 940,- EUR līdz 1200,- EUR pirms nodokļu nomaksas.
Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Vecākais eksperts Ambulatoro pakalpojumu nodaļā" aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai nosūtīt pa pastu Cēsu ielā 31 k-3, Rīgā, LV-1012 līdz 2018. gada 4. novembrim. Papildu informācija pa tālr. 67043742. 
Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

 


Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz sistēmanalītiķa/-es – testētāja/-as  amatu Informācijas tehnoloģiju projektu attīstības nodaļas (uz nenoteiktu laiku)

 

Informācijas tehnoloģiju projektu attīstības nodaļa ir struktūrvienība, kurā tiek realizēti visi Dienesta pārziņā esošo informācijas sistēmu attīstības projekti, t.sk E-veselības sistēmas un Vadības informācijas sistēmas attīstības projekti. 

 

Galvenie amata pienākumi: 

 • piedalīties nodaļas īstenoto projektu analīzes, izstrādes un ieviešanas fāzēs (t.sk. apkopot un analizēt lietotāju prasības (funkcionālās / biznesa), caurskatīt sistēmu izstrādātāju izstrādātos dokumentācijas nodevumus, veikt programmatūras nodevumu akcepttestēšanu);
 • veikt sistēmu lietotāju pieteikto problēmu izpēti par sistēmas darbību un organizēt to novēršanu;
 • sniegt metodisko palīdzību gala lietotājiem / atbalsta dienestam par sistēmu lietošanu;
 • veidot un uzturēt sadarbību ar Dienesta ārējiem sadarbības partneriem (nevalstiskajām organizācijām, citām valsts pārvaldes iestādēm, veselības aprūpes iestādēm, programmatūras izstrādātājiem).

Prasības pretendentiem: 

 • augstākā izglītība vadības zinību, medicīnā, veselības aprūpē vai informācijas tehnoloģiju jomā, vai augstākā izglītība, kas papildināta ar amatam nepieciešamajām speciālām zināšanām;
 • iniciatīva, atbildības sajūta, komunikabilitāte;
 • analītiskās un organizatoriskās spējas; 
 • spēja un vēlme apgūt jaunas zināšanas, prasme orientēties lielā informācijas apjomā; 
 • labas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • teicamas sadarbības un saskarsmes un sarunu vešanas prasmes.

 Piedāvājam: 

 • pilnu darba slodzi;
 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • atalgojumu līdz 1287 EUR (bruto alga).

Pieteikumu, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Sistēmanalītiķis - testētājs" sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai pa pastu Cēsu ielā 31 k-3, Rīgā, LV-1012 līdz 2018. gada 7. novembrim. Informācija pa tālr. 67043742.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

-          izstrādāt un aprēķināt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas;

-          apkopot un analizēt profesionālo asociāciju un citu speciālistu priekšlikumus par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu aprēķiniem;

-          veikt veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu izmaiņu ietekmes prognozēšanu;

-          sniegt priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām saistībā ar veselības aprūpes pakalpojumu izmaksām;

-          nodrošināt vadības informācijas sistēmas klasifikatoru biznesa procesu;

-          sagatavot vēstuļu projektus, atbildes uz iesniegumiem sarakstei ar juridiskām un fiziskām personām;

-          piedalīties darba grupās, apspriedēs, semināros, komisijās par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas jautājumiem.

 

Prasības pretendentiem:

-          augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs;

-          ļoti labas datorprasmes (EXCEL);

-          valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;

-          angļu valodas zināšanas (lasīt, rakstīt, runāt) un krievu valodas zināšanas - sarunvaloda;

-          pieredze darbā ar datubāzēm, finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu tiks uzskatīta par priekšrocību;

-          darba pieredze veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;

-          teicamas sadarbības prasmes, spēja efektīvi plānot un organizēt savu darbu;

-          atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

 

Piedāvājam:

-          interesantu un dinamisku darbu atsaucīgu un pieredzējušu kolēģu komandā;

-          profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;

-          veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām

-          darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;

-          bruto algu pārbaudes laikā 894,- EUR, pēc pārbaudes laika līdz 1174,- EUR.

 

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi „Vecākais eksperts Pakalpojumu izmaksu un tarifu nodaļā” sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai pa e-pastu Olita.Auzina@vmnvd.gov.lv vai Rīgā, Cēsu ielā 31 k-3, LV-1012 līdz 2017.gada 30.augustam. Informācija pa tālr.67043742.