Vakances

20.02.2019.  |   Drukas versija

Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz vecākā/-s eksperta/-es amatu Pakalpojumu attīstības nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi:

 • izstrādāt un pārrēķināt veselības aprūpes pakalpojumu tarifus;
 • gatavot skaidrojumus par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu aprēķiniem;
 • sagatavot vēstuļu projektus sarakstei ar juridiskām un fiziskām personām, tajā skaitā skaidrojot veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu regulējošos normatīvos aktus;
 • analizēt, konstatēt un sniegt priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām veselības aprūpi regulējošajos normatīvajos aktos.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība (izglītība ekonomikā, finansēs vai medicīnas/sabiedrības veselības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • labas datorprasmes (Word, Excel, PowerPoint);
 • loģiskā domāšana, tajā skaitā spēja izprast veselības aprūpes pakalpojumu tarifu veidošanās principus;
 • teicamas latviešu, labas angļu (lasīt, rakstīt, runāt) un krievu (sarunvaloda) valodas zināšanas;
 • augsta atbildības izjūta, labas komunikācijas un sadarbības spējas;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikā no 829,- EUR, pēc pārbaudes laika līdz 1230,- EUR.

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Vecākais eksperts Pakalpojumu attīstības nodaļā" aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai pa pastu Rīgā, Cēsu ielā 31, k-3, LV – 1012 līdz 2019. gada 28. februārim. Tālrunis informācijai - 67043742. 

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, Nacionālais veselības dienests informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi un Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nacionālais veselības dienests, kontaktinformācija: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012.Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz vecākā eksperta/tes amatu Rīgas nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi:

 • sniegt atbildes uz iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem par ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu organizāciju;
 • veikt ambulatoro datu apkopošanu;
 • analizēt ambulatorās veselības aprūpes statistisko un ekonomisko rādītāju attīstības tendences.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība medicīnā, sabiedrības veselībā, dabas zinātnēs, ekonomikā vai finansēs;
 • ļoti labas datorprasmes (MS EXCEL);
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmeni;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas un krievu valodas zināšanas - sarunvaloda;
 • darba pieredze veselības aprūpē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas sadarbības prasmes, spēja efektīvi plānot un organizēt savu darbu;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu atsaucīgu un pieredzējušu kolēģu komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • bruto algu pārbaudes laikā 785,- EUR, pēc pārbaudes laika līdz 1037,- EUR.

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Vecākais eksperts Rīgas nodaļā" aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai nosūtīt pa pastu Cēsu ielā 31 k-3, Rīgā, LV-1012 līdz 2019. gada 24. februārim. Papildu informācija pa tālr. 67043742.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, Nacionālais veselības dienests informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi un Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nacionālais veselības dienests, kontaktinformācija: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012.Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz vecākā/-s ekonomista/-es amatu Rīgas nodaļā  (uz noteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi:

 • sastādīt līgumu finanšu pielikumus un uzraudzīt budžeta līdzekļu izlietojumu;
 • pārbaudīt informācijas sistēmā izveidotos rēķinus;
 • sagatavot maksājumu pieteikumus;
 • sagatavot pārskatus un dažāda veida operatīvo informāciju;
 • sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība ekonomikā;
 • vismaz viena gada pieredze finanšu jomā;
 • zināšanas par veselības nozari reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • labas datorprasmes (MS Excel, Word);
 • teicamas sadarbības prasmes, spēja efektīvi plānot un organizēt savu darbu;
 • psiholoģiskā noturība;
 • analītiskas domāšanas spējas un precizitāte;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu atsaucīgu un pieredzējušu kolēģu komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikā no 756,- EUR, pēc pārbaudes laika līdz 994,- EUR.

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Vecākais ekonomists Rīgas nodaļā" aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai nosūtīt pa pastu  Cēsu ielā 31, k-3, Rīgā, LV–1012  līdz 2019. gada 3. martam. Tālrunis informācijai 67043742.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz vakanto Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja/-as amatu (uz nenoteiktu laiku)

Informācijas tehnoloģiju nodaļa ir struktūrvienība, kura nodrošina iestādes informācijas sistēmu, t.sk E-veselības sistēmas un Vadības informācijas sistēmas, uzturēšanu un papildināšanu, uztur iestādes datortehniku, datortīklus un standarta programmatūru. 

Galvenie amata pienākumi:

 • organizēt un vadīt IT nodaļas darbu;
 • nodrošināt  iestādes IT sistēmu darbību, kā arī  to uzturēšanu un nepieciešamo izmaiņu veikšanu;
 • izstrādāt un ieviest iestādes pārvaldībā esošo IT risinājumu attīstības stratēģiju;
 • nodrošināt tehnisko specifikāciju sagatavošanu IT iepirkumiem.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju jomā;
 • vismaz 2 gadu pieredze informācijas tehnoloģiju jomā;
 • pieredze komandas / nodaļas vadībā (pakļautībā esošo cilvēku skaits vismaz 5);
 • spēja deleģēt pienākumus, vadīt un motivēt komandu;
 • ļoti labas datorprasmes (MS Excel, Word, PowerPoint);
 • teicamas latviešu, labas krievu un angļu valodas zināšanas; 
 • prasme definēt problēmas un noteikt skaidrus ilgtermiņa un īstermiņa mērķus;
 • teicamas komunikācijas, sadarbības un saskarsmes prasmes.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikā 1500 EUR, pēc pārbaudes laika līdz 1725 EUR .

Pieteikumu, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "IT nodaļas vadītājs" aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai pa pastu Cēsu ielā 31 k-3, Rīgā, LV-1012 līdz 2019. gada 24. februārim. Papildu informācija pa tālr. 67043742.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, Nacionālais veselības dienests informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiksNacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz vadītāja vietnieka/-ces amatu Kurzemes nodaļā (uz nenoteiktu laiku ar darba vietu Kuldīgā)

Galvenie amata pienākumi:

 • analizēt ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Kurzemē;
 • analizēt ambulatorās veselības aprūpes statistisko un ekonomisko rādītāju attīstības tendences;
 • veikt līgumu uzraudzību;
 • konsultēt veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējus un iedzīvotājus veselības aprūpes jautājumos;
 • sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība;
 • pieredze veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • prasme definēt problēmas un noteikt skaidrus ilgtermiņa un īstermiņa mērķus;
 • teicamas komunikācijas, sadarbības un saskarsmes prasmes;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, krievu sarunvalodas zināšanas;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu, profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikā 840 EUR, pēc pārbaudes laika līdz 1174 EUR.

 

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Vadītāja vietnieks Kurzemes nodaļā" aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai pa pastu Cēsu ielā 31 k-3, Rīgā, LV-1012 līdz 2019. gada 6. martam. Papildu informācija pa tālr.67043742.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, Nacionālais veselības dienests informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi un Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nacionālais veselības dienests, kontaktinformācija: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012.


Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz Klientu apkalpošanas speciālista/-es amatu Klientu apkalpošanas centrā (uz noteiktu laiku)

 

Ja Tevi aizrauj klientu apkalpošana un vēlies iegūt zināšanas par veselības nozari, aicinām Tevi pieteikties darbam Nacionālā veselības dienestā. Mūsu darbs ir dinamisks un prasa iedziļināšanos apjomīgā informācijā, bet vienlaikus sniedz lielisku pieredzi turpmākai karjerai klientu apkalpošanas jomā.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • sniegt  atbildes uz iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem klātienē un pa informatīvo tālruni 80001234;
 • ozsniegt Eiropas veselības apdrošināšanas kartes (EVAK);
 • sniegt atbildes uz iedzīvotāju vēstulēm/e-pastiem;
 • veikt atsevišķus citus Klientu apkalpošanas centra vadītāja uzdotus uzdevumus, kas ir saistīti klientu apkalpošanas jomu. 

Prasības pretendentiem:

 • vispārējā vidējā izglītība;
 • teicamas latviešu, labas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • darba pieredze klientu apkalpošanas vai veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • teicamas komunikācijas prasmes gan mutvārdos, gan rakstos;
 • teicamas datorprasmes.

Piedāvājam:

 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikā no 566,- EUR, pēc pārbaudes laika līdz 750,- EUR. 

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Klientu apkalpošanas specialists" sūtīt uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai nosūtīt pa pastu Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai, Rīgā, Cēsu ielā 31, LV-1012 līdz 2019. gada 24. februārim. Tālrunis informācijai - 67043742.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, Nacionālais veselības dienests informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi un Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nacionālais veselības dienests, kontaktinformācija: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012.Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz vecākā/-s ekonomista/-es amatu Finanšu plānošanas un analīzes nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi:

 • gatavot un aktualizēt iestādes gada ieņēmumu un izdevumu tāmi, gatavot pārskatus par tāmes izpildi un veikt izpildes analīzi;
 • gatavot un aktualizēt informāciju par iestādes saistībām, ņemot vērā noslēgtos līgumus, to  izpildi un iepirkumu plānu;
 • sagatavot kopsavilkuma pārskatu par ārstniecības iestādēs strādājošo faktisko vidējo atlīdzību, vidējo atalgojumu un vidējo mēneša amatalgu;
 • veikt ambulatorajiem pakalpojumiem plānotā finansējuma sadalījumu pa mēnešiem, gatavot operatīvo informāciju par naudas plūsmu un veikt izpildes prognozi.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība finansēs vai ekonomikā;
 • darba pieredze veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • MS Office programmu pārzināšana lietotāja līmenī;
 • precizitāte, analītiskā domāšana, labas komunikācijas prasmes;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • augsta atbildības sajūta un  precizitāte;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu atsaucīgu un pieredzējušu kolēģu komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikā no 756,- EUR, pēc pārbaudes laika  līdz 1174,- EUR.

Pieteikumu, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Vecākais eksperts Starptautiskās sadarbības nodaļā" sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai nosūtīt pa pastu Cēsu ielā 31 k-3, Rīgā, LV-1012 līdz 2019. gada 3. martam. Informācija pa tālr. 67043772. 

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, Nacionālais veselības dienests informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi un Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Nacionālais veselības dienests, kontaktinformācija: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012.

-          izstrādāt un aprēķināt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas;

-          apkopot un analizēt profesionālo asociāciju un citu speciālistu priekšlikumus par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu aprēķiniem;

-          veikt veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu izmaiņu ietekmes prognozēšanu;

-          sniegt priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām saistībā ar veselības aprūpes pakalpojumu izmaksām;

-          nodrošināt vadības informācijas sistēmas klasifikatoru biznesa procesu;

-          sagatavot vēstuļu projektus, atbildes uz iesniegumiem sarakstei ar juridiskām un fiziskām personām;

-          piedalīties darba grupās, apspriedēs, semināros, komisijās par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas jautājumiem.

 

Prasības pretendentiem:

-          augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs;

-          ļoti labas datorprasmes (EXCEL);

-          valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;

-          angļu valodas zināšanas (lasīt, rakstīt, runāt) un krievu valodas zināšanas - sarunvaloda;

-          pieredze darbā ar datubāzēm, finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu tiks uzskatīta par priekšrocību;

-          darba pieredze veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;

-          teicamas sadarbības prasmes, spēja efektīvi plānot un organizēt savu darbu;

-          atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

 

Piedāvājam:

-          interesantu un dinamisku darbu atsaucīgu un pieredzējušu kolēģu komandā;

-          profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;

-          veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām

-          darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;

-          bruto algu pārbaudes laikā 894,- EUR, pēc pārbaudes laika līdz 1174,- EUR.

 

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi „Vecākais eksperts Pakalpojumu izmaksu un tarifu nodaļā” sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai pa e-pastu Olita.Auzina@vmnvd.gov.lv vai Rīgā, Cēsu ielā 31 k-3, LV-1012 līdz 2017.gada 30.augustam. Informācija pa tālr.67043742.