Vakances

22.11.2017.  |   Drukas versija

Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz Klientu apkalpošanas speciālista/-es amatu Klientu apkalpošanas centrā (uz noteiktu laiku)

Ja Tevi aizrauj klientu apkalpošana un vēlies iegūt zināšanas par veselības nozari, aicinām Tevi pieteikties darbam Nacionālā veselības dienestā. Mūsu darbs ir dinamisks un prasa iedziļināšanos apjomīgā informācijā, bet vienlaikus sniedz lielisku pieredzi turpmākai karjerai klientu apkalpošanas jomā.

Galvenie amata pienākumi:

 • sniegt  atbildes uz iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem klātienē un pa informatīvo tālruni 80001234;
 • izsniegt Eiropas veselības apdrošināšanas kartes (EVAK);
 • sniegt atbildes uz iedzīvotāju vēstulēm/e-pastiem;
 • veikt atsevišķus citus Klientu apkalpošanas centra vadītāja uzdotus uzdevumus, kas ir saistīti klientu apkalpošanas jomu. 

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība;
 • teicamas latviešu, labas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • darba pieredze klientu apkalpošanas vai veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • teicamas komunikācijas prasmes gan mutvārdos, gan rakstos;
 • teicamas datorprasmes.

Piedāvājam:

 • profesionālās attīstības iespējas un dinamisku darbu pieredzējušu kolēģu komandā;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • atalgojumu no 566 EUR (bruto alga pārbaudes laikā, ja nav profesionālās pieredzes) līdz 750 EUR.

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Klientu apkalpošanas specialists" sūtīt uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai pa pastu Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai, Rīgā, Cēsu ielā 31, LV-1012 līdz 2017. gada 22. novembrim. Tālrunis informācijai - 67043742.


 

Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz vecākā eksperta/tes amatu Pakalpojumu izmaksu un tarifu nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • izstrādāt un aprēķināt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas;
 • apkopot un analizēt profesionālo asociāciju un citu speciālistu priekšlikumus par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu aprēķiniem;
 • veikt veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu izmaiņu ietekmes prognozēšanu;
 • sniegt priekšlikumus ārējā normatīvā akta izmaiņām saistībā ar veselības aprūpes pakalpojumu izmaksām;
 • nodrošināt vadības informācijas sistēmas klasifikatoru biznesa procesu;
 • sagatavot vēstuļu projektus, atbildes uz iesniegumiem sarakstei ar juridiskām un fiziskām personām;
 • piedalīties darba grupās, apspriedēs, semināros, komisijās par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas jautājumiem.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs (sabiedrības vadībā, biznesa vadībā);
 • ļoti labas  EXCEL prasmes;
 • ļoti labas latviešu  un angļu valodas zināšanas;
 • pieredze darbā ar datubāzēm, finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • teicamas sadarbības prasmes, spēja efektīvi plānot un organizēt savu darbu;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu atsaucīgu un pieredzējušu kolēģu komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • bruto algu pārbaudes laikā 894,- EUR, pēc pārbaudes laika līdz 1174,- EUR.

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Vecākais eksperts Pakalpojumu izmaksu un tarifu nodaļā" aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai nosūtīt pa pastu (Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012) līdz 2017. gada 6. decembrim. Papildu informācija pa tālr. 67043742.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti. Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta - pretendentu izvērtēšana, ņemot vērā pretendentu iesniegtajos dokumentos esošo informāciju. Otrā kārta - pretendentu vērtēšana intervijas laikā, izmantojot pārrunu un testu metodiku.


 

Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz iepirkumu speciālista/-es amatu Finanšu vadības departamenta Iepirkumu nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • protokolēt iepirkumu komisijas darba un procedūras norisi;
 • nodrošināt saraksti ar pretendentiem, sagatavot un apkopot piedāvājumu rezultātus un ar to saistīto iepirkumu dokumentāciju;
 • vadīt un piedalīties centralizētu, tajā skaitā ārstniecības līdzekļu,  iepirkumu komisiju darbā;
 • vadīt un piedalīties administratīvā darba nodrošināšanas, saimnieciska rakstura iepirkumu komisiju darbā;
 • sagatavot paskaidrojumu par iesnieguma pamatotību, iesniegt to izvērtēšanai iepirkuma komisijai un Iepirkumu uzraudzības birojam;
 • nodrošināt iepirkumu līgumu projektu izstrādi un saskaņošanu;
 • nodrošināt ārstniecības līdzekļu līgumu izpildes koordinēšanu;
 • strādāt ar Elektronisko iepirkumu sistēmu (EIS).

Prasības pretendentiem: 

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • pieredze/darbs valsts pārvaldē;
 • ļoti labas datorprasmes (MS OFFICE);
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj sazināties un sagatavot dokumentus iepirkumu jomā;
 • darba pieredze iepirkumu komisijas darbā kā komisijas priekšsēdētājam, komisijas loceklim vai komisijas sekretāram tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • teicamas sadarbības prasmes, spēja efektīvi plānot un organizēt savu darbu;
 • analītiskas domāšanas spējas un precizitāte.

Piedāvājam:

 • pilnu darba slodzi;
 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • atalgojumu no EUR 756,- (pirms nodokļu nomaksas).

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Iepirkumu speciālists" aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai  nosūtīt pa pastu (Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012) līdz 2017. gada 29. novembrim. Informācija pa tālr. 67043742.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti. Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta - pretendentu izvērtēšana, ņemot vērā pretendentu iesniegtajos dokumentos esošo informāciju. Otrā kārta - pretendentu vērtēšana intervijas laikā, izmantojot pārrunu un testu metodiku.

Nacionālais veselības dienests (reģ.Nr.90009649337) izsludina konkursu uz vecākā eksperta/-es  amatu Pakalpojumu izmaksu un tarifu nodaļā (uz nenoteiktu laiku).

 

Galvenie darba pienākumi:

-          izstrādāt un aprēķināt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas;

-          apkopot un analizēt profesionālo asociāciju un citu speciālistu priekšlikumus par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu aprēķiniem;

-          veikt veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu izmaiņu ietekmes prognozēšanu;

-          sniegt priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām saistībā ar veselības aprūpes pakalpojumu izmaksām;

-          nodrošināt vadības informācijas sistēmas klasifikatoru biznesa procesu;

-          sagatavot vēstuļu projektus, atbildes uz iesniegumiem sarakstei ar juridiskām un fiziskām personām;

-          piedalīties darba grupās, apspriedēs, semināros, komisijās par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas jautājumiem.

 

Prasības pretendentiem:

-          augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs;

-          ļoti labas datorprasmes (EXCEL);

-          valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;

-          angļu valodas zināšanas (lasīt, rakstīt, runāt) un krievu valodas zināšanas - sarunvaloda;

-          pieredze darbā ar datubāzēm, finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu tiks uzskatīta par priekšrocību;

-          darba pieredze veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;

-          teicamas sadarbības prasmes, spēja efektīvi plānot un organizēt savu darbu;

-          atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

 

Piedāvājam:

-          interesantu un dinamisku darbu atsaucīgu un pieredzējušu kolēģu komandā;

-          profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;

-          veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām

-          darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;

-          bruto algu pārbaudes laikā 894,- EUR, pēc pārbaudes laika līdz 1174,- EUR.

 

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi „Vecākais eksperts Pakalpojumu izmaksu un tarifu nodaļā” sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai pa e-pastu Olita.Auzina@vmnvd.gov.lv vai Rīgā, Cēsu ielā 31 k-3, LV-1012 līdz 2017.gada 30.augustam. Informācija pa tālr.67043742.