Vakances

13.07.2018.  |   Drukas versija

Nacionālais veselības dienest  izsludina konkursu uz sistēmanalītiķa amatu Informācijas tehnoloģiju projektu attīstības nodaļā (uz noteiktu laiku)

Informācijas tehnoloģiju projektu attīstības nodaļa ir struktūrvienība, kurā tiek realizēts projekts “Elektroniskas sociālās nodrošināšanas informācijas apmaiņas ar Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu un Šveices Konfederācijas kompetentajām institūcijām ieviešana” (LatEESSI) un jaunas informācijas sistēmas izveide.

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt esošās situācijas un darbības procesu sistēmanalīzi;
 • veikt iestādes jaunās informācijas sistēmas (IS) vajadzību definēšanu un to sasaisti ar citām iestādes sistēmām;
 • veikt iestādes jaunās IS tehniskās dokumentācijas izstrādes uzraudzību;
 • saskaņot un pieņemt IS tehniskās dokumentācijas nodevumus;
 • pieņemt IS izstrādātāju sagatavotos nodevumus.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība vadības zinību vai informācijas tehnoloģiju jomā, vai augstākā izglītība, kas papildināta ar amatam nepieciešamajām speciālām zināšanām;
 • pieredze sistēmu analīzē un ieviešanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • spēja un vēlme apgūt jaunas zināšanas, prasme orientēties lielā informācijas apjomā;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • analītiskās un organizatoriskās spējas;
 • iniciatīva un teicamas komunikācijas, sadarbības un saskarsmes prasmes.

Piedāvājam:

 • pilnu darba slodzi;
 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • atalgojumu līdz 1647 EUR (bruto alga).

Pieteikumu, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Sistēmanalītiķis" sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai pa pastu Cēsu ielā 31 k-3, Rīgā, LV-1012 līdz 2018. gada 17. jūlijam. Informācija pa tālr.67043742.

 


 

Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieka/-ces amatu  (uz nenoteiktu laiku) 

Galvenie amata pienākumi: 

 • organizēt Nacionālā veselības dienesta informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldību, kontrolēt un uzraudzīt drošības prasību ievērošanu;
 • izstrādāt iekšējos normatīvos aktus, procedūras, rīkojumus attiecībā uz informācijas sistēmu drošību, veikt to aktualizēšanu un ievērošanas kontroli;
 • veikt drošības risku analīzi un izstrādāt risku mazināšanas pasākumus, kā arī veikt to ieviešanu, veikt drošības incidentu pārvaldību;
 • nodrošināt iestādes personas datu apstrādes atbilstību Vispārīgās datu aizsardzības regulas un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām, izpildot datu aizsardzības speciālista pienākumus.

Prasības pretendentiem: 

 • augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju jomā, vai augstākā izglītība, kas papildināta ar amatam nepieciešamajām speciālām zināšanām;
 • atbilstība Vispārīgās datu aizsardzības regulas 37.panta 5.punktam;
 • pieredze informācijas sistēmu izstrādes, uzturēšanas un drošības pārvaldības jomā;
 • sertifikāts informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldības jomā, piemēram, CISM, CISSP, CISA;
 • prasme strādāt ar monitoringa rīkiem;
 • ļoti labas latviešu valodas, labas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • prasme ātri pieņemt lēmumus un pamatot tos;
 • iniciatīva, augsta atbildības sajūta un precizitāte;
 • teicamas komunicēšanas spējas;
 • pieredze lielu informācijas sistēmu izstrādē un uzturēšanā valsts institūcijā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam:

 • dinamisku darba vidi  un darbu pie inovatīviem projektiem;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • atalgojumu līdz 1917 EUR (bruto alga).

Pieteikumu, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks' sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai pa pastu  Cēsu ielā 31 k-3, Rīgā, LV-1012 līdz 2018. gada 16. jūlijam. Informācija pa tālr.67043742.Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz Juridiskā departamenta direktora vietnieka/-ces / Juridiskā atbalsta nodaļas vadītāja/-as amatu (uz nenoteiktu laiku)


Galvenie amata pienākumi:

 • vadīt Juridiskā departamenta Juridiskā atbalsta nodaļas darbību, nodrošinot iestādes darbības un sagatavoto dokumentu tiesiskumu, aizvietot departamenta direktoru prombūtnes laikā;
 • nodrošināt administratīvā procesa atbilstību normatīvo aktu prasībām, sagatavot administratīvo aktu projektus;
 • pārstāvēt Nacionālā veselības dienesta intereses Latvijas Republikas tiesās, gatavot visu veidu dokumentus tiesai;
 • nodrošināt kompetencē esošo iekšējo normatīvo dokumentu, tajā skaitā iestādes direktora rīkojumu, iekšējo normatīvo aktu projektu izstrādi;
 • sagatavot priekšlikumus tiesību aktu un iekšējo normatīvo aktu pilnveidošanai;
 • sagatavot un izskatīt līgumu projektus;
 • sniegt juridiskus atzinumus un skaidrojumus;
 • nodrošināt atbilžu projektu sagatavošanu sarakstei ar juridiskām un fiziskām personām.

Prasības pretendentiem:

 • iegūta augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 • vismaz trīs gadu pieredze jurista darbā, zināšanas administratīvajās tiesībās un  civiltiesībās;
 • vismaz viena gada pieredze vadītāja amatā;
 • augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru; 
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • maģistra grāds tiesību zinātnē;
 • labas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • pieredze darbā valsts pārvaldē;
 • pieredze darbā veselības aprūpes jomā;
 • zināšanas personāla vadībā un menedžmentā.

 Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu atsaucīgu un pieredzējušu kolēģu komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikā 1253,- EUR, pēc pārbaudes laika līdz 1647,- EUR.

Pieteikumu, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Juridiskā departamenta direktora vietnieks/Juridiskā atbalsta nodaļas vadītājs" aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai nosūtīt pa pastu (Cēsu iela 31 / k-3, Rīga, LV–1012) līdz 2018. gada 12. jūlijam. Papildu informācija pa tālr. 67043742.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti.

Atlases konkurss notiks trijās kārtās, kur pretendentu atbilstība tiks vērtēta:

1. kārtā visiem – ņemot vērā pretendenta iesniegtajos dokumentos esošo informāciju;

2. kārtā iekļuvušajiem – ņemot vērā uzdevuma izpildi, ko pretendenti tiks lūgti izpildīt;

3. kārtā iekļuvušajiem – ņemot vērā klātienes intervijas rezultātus, kurā tiks izmantota pārrunu un testu metodika. Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz vecākā/-s  eksperta/-es amatu Pakalpojumu attīstības nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • izstrādāt, uzturēt un pilnveidot vienoto veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu modeli;
 • izstrādāt un pārrēķināt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu tarifus;
 • veikt veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu izmaiņu ietekmes prognozēšanu;
 • sniegt priekšlikumus ārējā normatīvā akta izmaiņām veselības aprūpes pakalpojumu jomā;
 • gatavot skaidrojumus par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu aprēķiniem;
 • sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem;
 • piedalīties darba grupās, apspriedēs, semināros par veselības aprūpes pakalpojumu    izmaksas jautājumiem.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība ekonomikā, finansēs vai sabiedrības veselībā;
 • ļoti labas MS Excel prasmes, MS Access zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • pieredze darbā ar datubāzēm, finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • praktiskā pieredze izmaksu modeļa ieviešanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmeni;
 • angļu valodas zināšanas (lasīt, rakstīt, runāt) un krievu valodas zināšanas - sarunvaloda;
 • labas sadarbības prasmes, spēja efektīvi plānot un organizēt savu darbu;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu pieredzējušu kolēģu komandā;
 • profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • mēnešalgu no 940,- EUR līdz 1200,- EUR pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Vecākais eksperts Pakalpojumu attīstības nodaļā" aicinām sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu vakances@vmnvd.gov.lv vai nosūtīt pa pastu Cēsu ielā 31 k-3, Rīgā, LV-1012 līdz 2018. gada 12. jūlijam. Papildu informācija pa tālr. 67043742.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

-          izstrādāt un aprēķināt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas;

-          apkopot un analizēt profesionālo asociāciju un citu speciālistu priekšlikumus par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu aprēķiniem;

-          veikt veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu izmaiņu ietekmes prognozēšanu;

-          sniegt priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām saistībā ar veselības aprūpes pakalpojumu izmaksām;

-          nodrošināt vadības informācijas sistēmas klasifikatoru biznesa procesu;

-          sagatavot vēstuļu projektus, atbildes uz iesniegumiem sarakstei ar juridiskām un fiziskām personām;

-          piedalīties darba grupās, apspriedēs, semināros, komisijās par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas jautājumiem.

 

Prasības pretendentiem:

-          augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs;

-          ļoti labas datorprasmes (EXCEL);

-          valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;

-          angļu valodas zināšanas (lasīt, rakstīt, runāt) un krievu valodas zināšanas - sarunvaloda;

-          pieredze darbā ar datubāzēm, finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu tiks uzskatīta par priekšrocību;

-          darba pieredze veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;

-          teicamas sadarbības prasmes, spēja efektīvi plānot un organizēt savu darbu;

-          atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

 

Piedāvājam:

-          interesantu un dinamisku darbu atsaucīgu un pieredzējušu kolēģu komandā;

-          profesionālās attīstības un jaunas pieredzes iespējas;

-          veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām

-          darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;

-          bruto algu pārbaudes laikā 894,- EUR, pēc pārbaudes laika līdz 1174,- EUR.

 

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi „Vecākais eksperts Pakalpojumu izmaksu un tarifu nodaļā” sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai pa e-pastu Olita.Auzina@vmnvd.gov.lv vai Rīgā, Cēsu ielā 31 k-3, LV-1012 līdz 2017.gada 30.augustam. Informācija pa tālr.67043742.