Vakances

25.09.2017.  |   Drukas versija

Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz
Iekšējā audita nodaļas vadītāja/-s amatu (uz nenoteiktu laiku)

 

Prasības:

 • augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība ekonomikas, finanšu vai tiesību nozarē, kas papildināta ar speciālajām zināšanām iekšējā audita semināros un/vai profesionālās kvalifikācijas kursos;
 • praktiskā darba pieredze valsts pārvaldē ne mazāka par trīs gadiem;
 • nepieciešams valsts pārvaldes iekšējā auditora sertifikāts vai vēlams kāds no starptautiskajiem iekšējā auditora profesionalitāti apliecinošiem sertifikātiem;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • labas angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj sazināties un izmantot dokumentus un literatūru Nacionālā veselības dienesta darbības jomās;
 • teicamas organizatoriskas iemaņas un komunikācijas spējas;
 • spēja īsā laikā apgūt jaunas zināšanas un spēja operatīvi rīkoties un pieņemt pareizu lēmumu nestandarta situācijās;
 • analītiskas prasmes, spēja strādāt ar liela apjoma informāciju, izdalīt būtiskākos faktorus un izdarīt atbilstošus secinājumus;
 • labas datora lietotāja prasmes.

Galvenie uzdevumi:

 • organizēt, vadīt un nodrošināt nodaļas kvalitatīvu darbu atbilstoši nodaļas reglamentam un darba plānam;
 • izstrādāt iekšējā audita sistēmas ilgtermiņa attīstības plānu, stratēģisko audita plānu, audita gada plānus, kā arī nepieciešamības gadījumā sagatavot to grozījumus;
 • veikt auditus saskaņā ar iekšējā audita profesionālās prakses standartiem, nodaļas plāniem un iekšējā audita procesa aprakstu;
 • veikt auditējamo sistēmu riska analīzi un novērtēt iekšējās kontroles sistēmas pietiekamību un efektivitāti;
 • izstrādāt ieteikumus iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai un veikt to uzraudzību;
 • atbilstoši savai kompetencei sniegt konsultācijas par iekšējās kontroles jautājumiem;
 • izstrādāt nodaļas kompetencē esošo iekšējo normatīvo aktu u.c. dokumentu izstrādē.

Piedāvājam:

 • personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
 • darbu modernās, labiekārtotās biroja telpās un labus darba apstākļus;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • atalgojumu no 1052 EUR (bruto alga pārbaudes laikā) līdz 1382 EUR pēc pārbaudes laika.

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi "Iekšējā audita nodaļas vadītājs" sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu Olita.Auzina@vmnvd.gov.lv vai Rīgā, Cēsu ielā 31 k-3, LV-1012 līdz 2017. gada 10. oktobrim. Informācija pa tālr. 67043742.


 

Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz vecākā/-s eksperta/-es amatu
Zāļu analīzes un plānošanas nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi:

 • sagatavot līgumus ar aptiekām un zāļu ražotājiem;
 • analizēt veselības aprūpi regulējošos normatīvos aktus un sagatavot nepieciešamo izmaiņu projektus;
 • sagatavot normatīvo aktu un starpresoru vienošanās projektus;
 • sagatavot veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu regulējošo normatīvo aktu skaidrojumus;
 • sagatavot administratīvo aktu projektus;
 • sagatavot atbilžu projektus sarakstei ar juridiskām un fiziskām personām.

Prasības pretendentiem:

 • iegūta augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 • vēlama juridiskā darba pieredze (pieredze darbā ar administratīvo aktu izstrādi tiks uzskatīta par priekšrocību)
 • darba pieredze veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas datorprasmes (MS Word, EXCEL, OUTLOOK u.c.);
 • teicamas latviešu, labas angļu valodas un  krievu sarunvalodas zināšanas;
 • augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas un sadarbības spējas;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Piedāvājam:

 • iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi darbam valsts pārvaldē;
 • atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā komandā;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • bruto atalgojumu no 829,- EUR (pārbaudes laikā)  līdz 1174,- EUR pēc pārbaudes laika.

Pieteikumu, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Vecākais eksperts Zāļu analīzes un plānošanas nodaļā" sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu Olita.Auzina@vmnvd.gov.lv vai Rīgā, Cēsu ielā 31 k-3, LV-1012 līdz 2017. gada 1. oktobrim. Informācija pa tālr. 67043742.