2018

11.01.2018.  |   Drukas versija
Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš

Eksperta pakalpojumi veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības jomā

Noteikumi

VM NVD 2017/36 ESF Sarunu procedūru rīko, nepublicējot paziņojumu par līgumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 1.punktu 31.01.2018. plkst.10.00