2018

05.04.2018.  |   Drukas versija
Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš

Eksperta pakalpojumi veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības jomā

Noteikumi

VM NVD 2017/36 ESF Sarunu procedūru rīko, nepublicējot paziņojumu par līgumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 1.punktu 31.01.2018. plkst.10.00      

Mākslīgo maisījumu un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu iegāde zīdaiņiem, kuri dzimuši HIV inficētām mātēm

Lēmums

Līgums

VM NVD 2018/1 01.02.2018. 13.02.2018. plkst.14:00  SIA “Sanitex” 10 904,04 EUR Līgums ir spēkā no 2018.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.martam vai līdz līguma saistību pilnīgai izpildei.

Klīnisko vadlīniju identificēšana un tām atbilstošo klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un indikatoru izstrāde prioritārajās veselības jomās

Nolikums

Informācija par iepirkumu pieejama:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

Atbildes uz jautājumiem

 

2017/41 ESF 01.03.2018. 03.04.2018. plkst.10.00      

Vēža skrīninga vēstuļu sagatavošana un nosūtīšana iedzīvotājiem

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Atbildes uz jautājumiem

VM NVD 2018/3 06.03.2018. 15.03.2018. plkst.10:00      

Eiropas veselības apdrošināšanas karšu izgatavošanas nodrošinājums

Nolikums

VM NVD 2018/4 13.03.2018. 04.04.2018. plkst.14:00      

IBM Lotus Notes programmproduktu administrēšana un atbalsts

Lēmums

Līgums

VM NVD 2018/8 15.03.2018. 26.03.2018. plkst.10:00 SIA “Cyone” 9 900,00 EUR Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus vai līdz līdzēju saistību pilnīgai izpildei.