2013

07.11.2014.  |   Drukas versija
Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā  Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums  Līgumcena
(bez PVN)
Līguma izpildes termiņš 
Informatīvās kampaņas par lētāku zāļu lietošanu plānošana, izstrāde un īstenošana

Pieņemtais lēmums

VM NVD 2013/1 04.02.2013

25.02.2013.

plkst.10.00

 SIA "Trendmark" Ls8000,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei (līguma noslēgšanas datums 22.05.2013.)
Elektroniskās receptes sistēmas darbināšanai nepieciešamās aparatūras iegāde Eiropas Reģionālās attīstības programmas (ERAF) projektam 3DP/3.2.2.1/09/IPIA/IUMEPLS/003

Nolikums

VM NVD 2012/37 

ERAF

23.01.2013.

25.02.2013.

plkst. 10.00

Iepirkums tiek pārtraukts.

Lēmuma pieņemšanas datums 09.04.2013.

   
Kvalitātes uzraugu un konsultantu iepirkums programmatūras funkcionalitātes pārbaudei

Pieņemtais lēmums

VM NVD 2013/5

13.03.2013.

25.03.2013.

plkst.10.00

SIA „AA Projekts" Ls18000,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei (līguma noslēgšanas datums 10.05.2013.)
Portālā www.latvija.lv izvietoto Nacionālā veselības dienesta e-pakalpojumu lietojumprogrammatūras pilnveidošana un uzturēšana

Pieņemtais lēmums

 VM NVD 2013/4

 05.04.2013.

16.04.2013.

plkst.10.00

SIA „ABC software" Ls19800,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei (līgums noslēgts 30.05.2013)

Primārās veselības aprūpes ārstu kabinetu un palīgtelpu vienkāršotā renovācija

Nolikums ar grozījumiem

Paziņojums par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarinājum I  

Paziņojums par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu II

Paziņojums par grozījumiem III

Vidzeme I – tehniskās specifikācijas

Latgale II - tehniskās specifikācijas

Zemgale III - tehniskās specifikācijas

Kurzeme IV - tehniskās specifikācijas

 VM NVD 2013/10 ERAF

17.04.2013.

Paziņojums par grozījumiem 08.05.2013.

Paziņojums par grozījumiem 16.05.2013.

Paziņojums par grozījumiem 27.05.2013.

12.06.2013.

plkst.10.00

 

Iepirkums tiek izbeigts bez rezultāta.

Lēmuma pieņemšanas datums  12.06.2013.

   

Grāmatvedības programmai Horizon atbalsts pārejai no lata uz euro pamatvalūtu

Pieņemtais lēmums 

 VM NVD 2013/8

Sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par plānoto līgumu, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1panta desmito daļu

07.05.2013.

plkst.14.00

 SIA "FMS" Ls6328,60 No līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 31.decembrim vai līdz saistību pilnīgai izpildei

Uzaicinājuma vēstuļu sagatavošana un centralizēta izsūtīšana uz vēža skrīninga izmeklējumiem

VM NVD 2013/11 

 

03.06.2013.

plkst.14.00

 A/S Itella Information Ls61 542,90
No 2013.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 30. jūnijam

E-veselības integrētās informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju izstrāde

Nolikums ar grozījumiem

Paziņojums par grozījumiem

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem 2

Atbildes uz jautājumiem 3

Priekšizpēte pirms iepirkuma nolikuma izstrādāšanas

Priekšizpētes materiāli

Atbilde uz jautājumu

Atbilde uz jautājumu 2

Atbilde uz jautājumu 3

Atbilde uz jautājumu 4

VM NVD 2013/14 ERAF 

 11.07.2013.

Ar grozījumiem 29.07.2013.

26.08.2013.

plkst. 11.00 

 SIA "Corporate Consulting"

85 000 LVL

 vai 

120 944.10 EUR

Līgums stājas spēkā 2013.gada 26.novembrī un ir spēkā līdz 2015.gada 28.jūnijam vai līdz saistību pilnīgai izpildei.

Informācijas sistēmas drošības un veiktspējas testēšanas, sistēmas drošības dokumentācijas un darbināšanas procedūru izstrādes un datu drošības un personas datu aizsardzības audita pakalpojumi.

Priekšizpētes materiāli

Atbilde uz jautājumu

Nolikums ar grozījumiem

Paziņojums par grozījumiem

Atbildes uz jautājumiem 2

Atbildes uz jautājumiem 3

2.paziņojums par grozījumiem

Atbildes uz jautājumiem 4

Atbildes uz jautājumiem 5

 VM NVD 2013/6 ERAF

27.06.2013

Paziņojums par grozījumiem 01.08.2013

Paziņojums par grozījumiem 15.08.2013

13.09.2013.

plkst. 10:00

1) SIA „Corporate Consulting"

 

2)SIA „DPA"

 

3) SIA „Pricewaterhouse-Coopers"

119 521.23 eiro

 

127 204.74 eiro

 

181 266.75 eiro

Līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā izlietota norādītā summa (181 266.75 Eiro) vai pagājuši 4 (četri) gadi no Vispārīgās

vienošanās noslēgšanas dienas

Oracle licenču uzturēšana

 

 VM NVD 2013/19 Sarunu procedūra, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu

01.07.2013.

plkst.17.00

Oracle East Central Europe Limited filiāle Latvijā Ls116336,58 No līguma noslēgšanas dienas (30.07.2013.) līdz pilnīgai saistību izpildei
Dienesta vieglo automobiļu noma Nacionālā veselības dienesta Centrālā biroja, Vidzemes nodaļas, Zemgales nodaļas, Latgales nodaļas un Kurzemes nodaļas darbības nodrošināšanai

 

 VM NVD 2013/20

01.07.2013.

Ar grozījumiem 08.07.2013.

13.08.2013.

plkst.10.00

 SIA "Transporent" Ls63163,44
Stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī (30.08.2013.) un ir spēkā līdz pilnai saistību izpildei

Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana

VM NVD 2013/3

 08.07.2013.

09.08.2013.

plkst.10.00

 SIA „Lattelecom" Ls147240,00 No 01.09.2013 līdz 31.08.2016. vai līdz saistību pilnīgai izpildei

Vakcīnas un šļirces

VM NVD 2013/24 

 29.07.2013.

11.09.2013.

plkst.10.00

5.iepirkuma priekšmeta daļā SIA „Vakcīna"

 

 

SIA „Vakcīna"

 

 

 

SIA „Oriola Rīga"

 

 

SIA „Elpis"

 

 

SIA „B.Braun Medical"

2352995,59 Ls

3348011,10 Eiro

 

5718806,05 Ls vai 8137127,92 Eiro

 

1636549,00 Ls vai 2328599,44 Eiro

 

56960,00 Ls vai 81046,78 Eiro

 

2155,00 Ls vai 3066,29 Eiro

01.11.2013.-

31.12.2015.

 

 

01.12.2014.-

31.12.2015.

 

 

01.12.2014.-

31.12.2015.

 

 

01.12.2014.-

31.12.2015.

 

01.12.2014.-

31.12.2015.

Fenilketonūrijas un citu iedzimto metabolisko slimību diētiskās korekcijas produkti 2014. gadam

 VM NVD 2013/23

 29.07.2013.

12.09.2013.

plkst.10.00

SIA „Oriola Rīga"

308942,88

Ls

439586,12 Eiro

01.01.2014.-

31.12.2014.

Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas „Vadības informācijas sistēma" programmatūras uzturēšana

 VM NVD 2013/18

 29.07.2013.

Paziņojums par grozījumiem 16.08.2013

12.09.2013

plkst.10.00

Iepirkums tiek izbeigts bez rezultāta

Lēmumu pieņemšanas datums 22.10.2013

   

Redzes korekcijas līdzekļi bērniem

VM NVD 2013/22 

 29.07.2013.

26.08.2013.

plkst.10.00

SIA "Optometrijas centrs"

38068,00 Ls

54165,88 Eiro

01.11.2013.-

31.12.2014.

Peritoneālās dialīzes ārstniecības līdzekļi 2014. gadam

 VM NVD 2013/21

 30.07.2013.

03.09.2013.

plkst.10.00

SIA "ORIOLA RĪGA"

 

 

 

SIA "Magnum Medical"

Ls 846357.36

jeb

Eiro

1204258.03

Ls 729455.28

jeb

Eiro 1037921.36

 

 01.01.2014. - 31.12.2014.

 

 

 

 

01.01.2014. - 31.12.2014.

Darbinieku profesionalitātes paaugstināšanas pasākumi

Pieņemtais lēmums

Līgums

VM NVD 2013/7 

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta desmitai daļai

23.08.2013.

plkst.10.00

 SIA „VMC Valoda" Ls15000,00  No 09.10.2013. līdz pilnīgai saistību izpildei, bet ne ilgāk kā līdz 2014.gada 31.decembrim

Nacionālā veselības dienesta īstenotās sociālās kampaņas "Pārbaudi veselību, valsts maksā!" informatīvo materiālu izvietošana medijos

Pieņemtais lēmums 

Noslēgtais līgums

 VM NVD 2013/28  02.09.2013.

13.09.2013.

plkst.11.00

 SIA "Reklāmas aģentūra "VIA MEDIA""  Ls 7 641.90 No līguma noslēgšanas dienas (25.10.2013.) līdz pilnīgai saistību izpildei

Aparatūras iegāde un garantijas nodrošinājums e-veselības informācijas sistēmu vajadzībām

Jautājumi un atbildes

Informatīvs paziņojums

Paziņojums par grozījumiem

Nolikums ar grozījumiem

VM NVD 2013/12 ERAF

 03.09.2013.

Paziņojums par grozījumiem: 14.10.2013

11.11.2013.

plkst.10.00

1.iepirkuma priekšmeta daļā – SIA „Tcon"

 

2.iepirkuma priekšmeta daļā – SIA „OptiCom"

1.iepirkuma priekšmeta daļā – Ls 131183,00 jeb EUR 186 656,56

 

2.iepirkuma priekšmeta daļā – Ls 87 200,00 jeb EUR 124 074,42

1.iepirkuma priekšmeta daļā – līdz saistību izpildei, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus no līguma noslēgšanas dienas (līgums noslēgts 17.12.2013.)

 

2.iepirkuma priekšmeta daļā - līdz saistību izpildei, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus no līguma noslēgšanas dienas (līgums noslēgts 27.12.2013.)

Eiropas veselības apdrošināšanas karšu izgatavošanas nodrošinājums

Pieņemtais lēmums

Noslēgtais līgums

VM NVD 2013/26
 04.09.2013.

16.09.2013.

plkst.10.00

SIA „ADI Kartes" Ls29 960,00 18 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (līgums noslēgts 03.10.2013.)

Oracle produktu administrēšana

VM NVD 2013/17
 05.09.2013.

09.10.2013.

plkst.10.00

SIA „DBA Competence Center"

Ls

124 920.00

jeb EUR

177 745.15

Līdz saistību pilnīgai izpildei (bet ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus no līguma parakstīšanas dienas – 05.06.2014.)

Atbalsts sabiedrības veselības portāla integrēšanai ar integrācijas platformu

Pieņemtais lēmums

Noslēgtais līgums

VM NVD 2013/27  30.09.2013.

11.10.2013.

plkst.10.00

Lattelecom Technology

Ls

24792,00 jeb

EUR

35 275,84

12 mēnešus no līguma abpusējas parakstīšanas dienas (26.11.2013) vai līdz pilnīgai saistību izpildei

Konsultantu atbalsts Vienotās veselības nozares informācijas sistēmu pieņemšanai un ieviešanai

Lēmums

Noslēgtais līgums

Līguma grozījumi

 VM NVD 2013/29  04.10.2013.

15.10.2013.

plkst.11.00

 SIA "DPA" Ls 22 500,00

jeb

EUR 32014,62

12 mēnešus no līguma abpusējas parakstīšanas dienas (21.11.2013) vai līdz pilnīgai saistību izpildei

 

Standarta tuberkulīns 2014.gadam

 VM NVD 2013/38  01.11.2013.

02.12.2013.

plkst.10.00

 SIA

"Elpis"

44400,00 EUR vai

31200,00 Ls

 01.01.2014. - 31.12.2014

 

 

 

 

Recepšu veidlapu izgatavošana un piegāde Nacionālajam veselības dienestam

VM NVD 2013/37

01.11.2013.

02.12.2013.

plkst.10.00

 A/s „Tehnoinform"

 EUR

82 500.00

12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (28.01.2014.) vai līdz pilnīgai saistību izpildei

Sarunu procedūra "Vadības informācijas sistēmas programmatūras modernizācija, ieviešana un uzturēšana"

 

Pamatojums sarunu procedūras uzsākšanai

VM NVD 2013/39
Sarunu procedūra, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 3.punktu

06.11.2013.

plkst.12.00

 SIA "Lattelecom Technology" Maksimālā līguma summa Ls 380 000 (līguma summa atkarīga no pakalpojuma sniegšanas termiņa) Līdz saistību pilnīgai izpildei (līgums noslēgts 11.11.2013.)

Imūnbioloģisko preparātu iegāde 2014.gadam

 VM NVD 2013/32  05.11.2013.

02.01.2014.

plkst.10.00

Iepirkuma priekšmeta 1.daļā - SIA „Vakcīna";

Iepirkuma priekšmeta 2.daļā – SIA „Saules aptieka";

Iepirkuma priekšmeta 3.daļā – SIA „Vakcīna";

Iepirkuma priekšmeta 4.daļā – SIA „Vakcīna";

Iepirkuma priekšmeta 5.daļā – SIA „Vakcīna";

Iepirkuma priekšmeta 6.daļā – SIA „Saules aptieka"

 Eiro 36 400,00

 

Eiro 905,10

 

 

 

Eiro 18 000,00

 

Eiro 224 000,00

 

Eiro 45 000,00

 

 

Eiro 17 610,00

Līdz 2014.gada 31.decembrim vai līdz līguma saistību pilnīgai izpildei

Izmaiņu veikšana Kompensējamo zāļu reģistrācijas un uzskaites informācijas sistēmā

 VM NVD 2013/33  05.11.2013.

19.11.2013.

plkst.10.00

Iepirkums tiek pārtraukts.

Lēmuma pieņemšanas datums 08.11.2013

   

Kompensējamo zāļu reģistrācijas un uzskaites informācijas sistēmas papildinājumi un uzturēšana

Priekšizpētes materiāli

VM NVD 2013/13 ERAF
         
NVD darbinieku veselības apdrošināšana

Lēmums

Līgums

VM NVD 2013/40
 12.11.2013.

25.11.2013.

plkst.10.00

"BTA Insurance Company SE"

Ls 29538,00 jeb

Eiro

42028.79

 01.01.2014. - 31.12.2014

Izmaiņu veikšana Kompensējamo zāļu reģistrācijas un uzskaites informācijas sistēmā

Pieņemtais lēmums

Noslēgtais līgums

 VM NVD 2013/42  14.11.2013 26.11.2013.

plkst.10.00

SIA "Tieto Latvia"

 EUR

13 944,14

Līdz saistību pilnīgai izpildei (līguma noslēgšanas datums 14.01.2014)

NordDRG Latvijas versijas IT risinājuma (programmatūras) licences noma 2014. - 2015. gadam

Lēmums

Noslēgtais līgums

VM NVD

2013/34

14.11.2013 26.11.2013. plkst. 10.00 SIA „Meditec" Ls 29 999,00 No parakstīšanas brīža līdz 2015.gada 31.decembrim vai līdz pilnīgai saistību izpildei

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis

 VM NVD 2013/30  

04.12.2013

plkst. 10.00

Iepirkums tiek pārtraukts.

Lēmuma pieņemšanas datums 06.12.2013.

   

Nacionālā veselības dienesta Centrālā biroja, Rīgas, Latgales un Vidzemes nodaļas telpu uzkopšana

Lēmums 1. Iepirkuma priekšmeta daļā

Lēmums 2. un 3. iepirkuma priekšmeta daļā

Līgums

Līgums 2.iepirkuma priekšmeta daļā

Līgums 3.iepirkuma priekšmeta daļā

VM NVD

2013/43

04.12.2013

16.12.2013

plkst. 10.00

1. Iepirkuma priekšmeta daļā – SIA „MAX SHINE"

2. Iepirkuma priekšmeta daļā – SIA „Impel Serviks"

3. Iepirkuma priekšmeta daļā – SIA „Impel Serviks"

22162,65 eiro vai 15576,00 Ls

 

2616,49 Eiro vai 1838,88 Ls

 

2619,22 Eiro vai 1840,80 Ls

13.01.2014. - 12.01.2016.

 

20.01.2014. – 19.01.2016.

 

 

20.01.2014. – 19.01.2016.

Integrācijas papildinājumu veikšana vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas izveidei

Priekšizpētes materiāli

 VM NVD

2013/35

ERAF

 

 

     

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis

VM NVD 2013/48 

       

20.12.2013. plkst.10.00

SIA „CSC Telecom"

EUR 586560,00

01.01.2014. - 31.12.2015. vai līdz saistību pilnīgai izpildei

Microsoft programmatūras licenču noma

 VM NVD

2013/46

28.12.2013.

12.02.2014.

plkst.10.00

 SIA „DPA"

EUR

183 240,09

Līdz saistību pilnīgai izpildei (līgums noslēgts 2014. gada 31. martā)
"Ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo medicīnisko ierīču un aprīkojuma iegāde primārās veselības aprūpes ārstu praksēm"

 

Jautājumi un atbildes 1

Jautājumi un atbildes 2

Jautājumi un atbildes 3

Jautājumi un atbildes 4

Paziņojums par grozījumiem

Nolikums ar grozījumiem 

Jautājumi un atbildes 5

Jautājumi un atbildes 6

VM NVD 2013/31

 28.12.2013.

       Ar grozījumiem 14.02.2014.

13.03.2014.

plkst.10:00

1) SIA „Arbor Medical Korporācija"

2) SIA „Mediq Latvija"

3) SIA „Unikon"

4) SIA „MEDESERVISS-M"

5) SIA „A.Medical"

6) SIA „J.I.M."

7) SIA „Remedine"

26058,00 EUR

37800,27 EUR

19125,50 EUR

22935,00 EUR

42143,80 EUR

7440,00 EUR

1089,00 EUR

Līdz 2015. gada 31. martam 

Kontaktpersona - Sanita Akerberga, e-pasts: iepirkumi@vmnvd.gov.lv