2017

22.11.2017.  |   Drukas versija
Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš

Redzes korekcijas līdzekļu iegāde bērniem 2017.gadam

VM NVD 2016/50 13.01.2017. 08.02.2017. plkst.10:00 SIA "Optometrijas centrs"

EUR

49870,00

No 2017.gada 1.aprīļa līdz 2018.gada 31.janvārim vai līdz saistību pilnīgai izpildei.

Vēstuļu apdruka un sagatavošana

Lēmums

Līgums

VM NVD 2017/1 20.01.2017. 01.02.2017. plkst.10:00 SIA "Fitek"

EUR

8084,95

Stājas spēkā no parakstīšanas dienas (10.02.2017.) un ir spēkā 3 (trīs) mēnešus vai līdz saistību pilnīgai izpildei.

Aminoskābju sausā maisījuma bez fenilalanīna iegāde 2017.gadam bērniem ar diagnozi fenilketonūrija

VM NVD 2016/51 03.02.2017. 08.03.2017. plkst.10:00 SIA "Oriola Rīga" EUR 57393,36 No 2017.gada 27.marta līdz 2017.gada 30.novembrim.

Mākslīgie maisījumi zīdaiņiem un mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi bērniem līdz gada vecumam, kuri dzimuši HIV inficētām mātēm

Lēmums

Līgums

VM NVD 2017/3 06.02.2017. 20.02.2017. plkst. 10:00 SIA "German Products Baltics"

EUR

24518,92

No 2017. gada 1. aprīļa līdz 2018. gada 31. martam.

IBM Lotus Notes programmproduktu administrēšana un atbalsts

Lēmums

VM NVD 2017/7 16.02.2017. 27.02.2017. plkst.11:00 Iepirkums tiek pārtraukts. Lēmuma pieņemšanas datums 20.02.2017.    

IBM Lotus Notes programmproduktu administrēšana un atbalsts

Lēmums

Līgums

VM NVD 2017/11 22.02.2017. 06.03.2017. plkst.10:00 SIA "Cyone"

EUR

12000,00

Stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus vai līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

Vēža skrīninga vēstuļu sagatavošana un nosūtīšana iedzīvotājiem


VM NVD 2017/5 Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas kārtībā rīkotā 2.pielikuma pakalpojumu iepirkums 08.03.2017. plkst.14:00 AS "Fitek" EUR
108612,03
Stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas (09.05.2017) un ir spēkā 12 (divpadsmit) kalendāros mēnešus vai līdz saistību pilnīgai izpildei.

Apmācību programmu izstrāde un apmācību organizēšana pacientu drošības un kvalitātes vadības jomā

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem 2

Paziņojums par grozījumiem

Paziņojums par grozījumiem 2

Nolikums ar grozījumiem

VM NVD 2017/9 ESF Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas kārtībā rīkotā Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumā minētā pakalpojuma iepirkums 03.05.2017. plkst. 14:00
Rīgas Stradiņa universitāte EUR
242523,00
Stājas spēkā pēc tā parakstīšanas (07.07.2017.) un ir spēkā līdz 2018.gada 31.decembrim vai līdz saistību pilnīgai izpildei.

Klīnisko vadlīniju identificēšana un tām atbilstošo klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un indikatoru izstrāde prioritārajās veselības jomās

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem 2

Atbildes uz jautājumiem 3

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Informatīvs paziņojums

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 2

Informatīvs paziņojums 2

Paziņojums par grozījumiem

Nolikums ar grozījumiem

VM NVD 2016/7

27.02.2017.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 06.04.2017.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 15.04.2017.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 27.04.2017.

26.05.2017. plkst.10:00
1.iepirkuma priekšmeta daļā - iepirkums tiek pārtraukts. Lēmuma pieņemšanas datums 04.07.2017.

3.iepirkuma priekšmeta daļā - iepirkums tiek pārtraukts. Lēmuma pieņemšanas datums 04.07.2017.

4.iepirkuma priekšmeta daļā – iepirkums tiek pārtraukts. Lēmuma pieņemšanas datums 04.07.2017.

5.iepirkuma priekšmeta daļā - iepirkums tiek pārtraukts. Lēmuma pieņemšanas datums 04.07.2017.
   

Eksperta pakalpojumi veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības jomā

Nolikums

VM NVD 2017/10 ESF
27.02.2017. 30.03.2017. plkst.10:00 Iepirkums izbeigts bez rezultāta. Lēmuma pieņemšanas datums 30.03.2017.    

Sitefinity Professional edition programmatūras licenču uzturēšana

Lēmums

Līgums

VM NVD 2017/16 21.04.2017. 03.05.2017 plkst.10:00 SIA "DPA"

EUR
7162,00

Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas (30.05.2017.) un ir spēkā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus.

Eiropas veselības apdrošināšanas karšu izgatavošanas nodrošinājums

Lēmums

Līgums

VM NVD 2017/13 21.04.2017. 03.05.2017 plkst.15:00  UAB "LODVILA"

EUR

37947,57

Stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi (19.06.2017.) un ir spēkā 24 mēnešus vai līdz saistību pilnīgai izpildei.

Peritoneālās dialīzes ārstniecības līdzekļu piegāde 2018.gadam

Informācija par iepirkumu pieejama: www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

Ziņojums

Līgums 1

Līgums 2

VM NVD 2017/14 03.06.2017. 17.07.2017. plkst.10:00

SIA “Oriola Rīga”

 

 

SIA “Magnum Medical”

EUR 

1 265475,78

 

EUR

802 304,22

Līgums ir spēkā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim.

Oracle administrēšanas pakalpojums Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēmām

Ziņojums

Līgums

VM NVD 2017/17 24.06.2017. 01.08.2017. plkst.10:00 SIA "Tieto Latvia"

EUR

113 332,00

Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi (22.09.2017.) un ir spēkā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus vai līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

Noliktavas noma vakcīnu glabāšanai un vakcīnu loģistikas pakalpojums

Ziņojums

Līgums

VM NVD 2017/18 20.07.2017. 10.08.2017. plkst.10:00 SIA “Oriola Rīga”

EUR

78 259,56

Līgums stājas spēkā no 2017.gada 1.novembra līdz 2019.gada 31.decembrim

E-veselības publicitātes izmaksas

Lēmums

Līgums

VM NVD 2017/21 07.07.2017. 18.07.2017. plkst. 10:00  SIA “Media House”

EUR

31 987,77

Stājas spēkā ar abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei (ne vēlāk kā līdz 2017. gada 16. oktobrim).

Vakcīnu un šļirču iegāde

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem 2

Atbildes uz jautājumiem 3

Atbilde uz jautājumiem 4

Informācija par iepirkumu pieejama šeit

Ziņojums

VM NVD 2017/20 28.07.2017. 06.09.2017. plkst.10:00 12.iepirkuma priekšmeta daļā – iepirkums tiek pārtraukts. Lēmuma pieņemšanas datums 05.10.2017.  

Standarta tuberkulīna iegāde

Ziņojums

Līgums

VM NVD 2017/27 04.09.2017. 25.09.2017 plkst.10:00  SIA "Vakcīna"

EUR

64460,00

Līgums ir spēkā ar parakstīšanas brīža līdz 2018.gada 31.decembrim

Eksperta pakalpojumi veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības jomā

Informācija priekšizpētei

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem

Ziņojums

VM NVD 2017/19 ESF 20.09.2017. 11.10.2017. plkst.10:00 Iepirkums izbeigts bez rezultāta. Lēmuma pieņemšanas datums 31.10.2017.    

Klīnisko vadlīniju identificēšana un tām atbilstošo klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un indikatoru izstrāde prioritārajās veselības jomās

Nolikums

2017/25 ESF 01.10.2017. 06.11.2017. plkst.10:00      

Fenilketonūrijas un citu iedzimto metabolisko slimību diētiskās korekcijas produktu iegāde

Nolikums

VM NVD 2017/28 30.09.2017. 01.11.2017. plkst.10:00      

NordDRG Latvijas versijas IT risinājuma (programmatūras) t.sk. VisualDRG Professional uzturēšana 2018.un 2019.gadam

Nolikums

2017/24 19.10.2017. 09.11.2017. plkst.10:00      

Konferences par veselības aprūpes kvalitātes jautājumiem organizēšana

Informācija priekšizpētei

VM NVD 2017/23 ESF          

Dzeramā ūdens piegāde

Nolikums

VM NVD 2017/29 09.11.2017 22.11.2017. plkst.10:00      

Telpu uzkopšana

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem

VM NVD 2017/30 09.11.2017. 24.11.2017. plkst.10:00      

Pētījuma veikšana par pacientu apmierinātību ar veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti

Nolikums

2017/22 ESF 21.11.2017. 12.12.2017. plkst.10.00      

Kontaktpersona - Sanita Akerberga, e-pasts: iepirkumi@vmnvd.gov.lv