Īpašumi

22.02.2019.  |   Drukas versija

NOMAS SLUDINĀJUMS


Nomnieks:

Nacionālais veselības dienests

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009649337

Adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012


Kontaktpersona: Svetlana Audzere, Administratīvo resursu pārvaldības nodaļas vadītāja

Tālrunis: 67043734; elektroniskā pasta adrese: svetlana.audzere@vmnvd.gov.lv 

 

1. Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta:

Biroja telpas atrodas Rīgas centrā vai tā tuvumā esošajās teritorijās (atrašanās vietas shematisks attēlojums kartē).

2. Nomas objekta lietošanas mērķis:

Biroja telpas Nacionālā veselības dienesta funkciju nodrošināšanai.

3. Paredzamais nomas liguma termiņš:

Biroja telpu noma jāuzsāk 2019. gada 23. maijā.

Telpu nomas līgumu paredzēts slēgt uz 12 gadiem – līdz 2031. gada 22. maijam.

4. Nomas objekta nepieciešamā platība:

No 3040 m2 līdz 3200 m2

5. Vēlamais nomas objekta tehniskais  stāvoklis:

Biroja telpas gatavas lietošanai.

6. Specifiskās prasības nomas objektam:

6.1.

 • 33 struktūrvienību vadītāju darba kabineti (kabineta platība vidēji no 19,5 m2 līdz 21 m2) – kopējā platība no 645 m2 līdz 680 m2;
 • 52 darbinieku darba kabineti (kabineta platība vidēji no 26,3 m2 līdz 27 m2) – kopējā platība no 1368 m2 līdz 1400 m2;
 • palīgtelpas (2 noliktavas, 2 servera telpas, 4 arhīva telpas) - kopējā platība no 210 m2 līdz 230 m2;
 • 3 apmeklētāju pieņemšanas telpas, tajā skaitā Klientu apkalpošanas centra telpas – kopējā platība no 235 m2 līdz 260 m2 (Klientu apkalpošanas centram – vismaz 80 m2);
 • 2 apspriežu zāles (ar ietilpību no 40 līdz 60 cilvēkiem) – kopējā platība no 105 m2 līdz 150 m2;
 • 6 virtuves un 10 sanitārie mezgli – kopējā platība no 155 m2 līdz 160 m2;
 • gaiteņi (platums no 1,40 m līdz 1,60 m) un citas koplietošanas telpas – kopējā platība 320 m2;
 • biroja telpas ir aprīkotas ar apsardzes signalizācijas sistēmu un nodrošināta telpu apsardze, telpu piekļuves kontroles, videonovērošanas, ugunsdzēsības signalizācijas un apziņošanas sistēmām;
 • biroja telpas ir aprīkotas ar ventilācijas un kondicionēšanas sistēmām;
 • atsevišķas biroja telpas aprīkotas atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām (piemēram, telpa, kurā tiek glabātas recepšu veidlapas, arhīvs – signalizācijas nodrošināšana, servera telpas – telpas vides parametru un signalizācijas nodrošināšana);
 • biroja telpas ir aprīkotas ar liftu un nodrošināta pieeja apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām;
 • visās biroja telpās ir nodrošinātas telekomunikācijas un pieeja IT komunikācijām (datortīkls);

6.2.

 • ēkai pieguļošā teritorijā atrodas automašīnu stāvvieta vismaz 4 dienesta transportlīdzekļu novietošanai;
 • nepieciešama ērta piekļuve ar sabiedrisko transportu;
 • apsaimniekošanas pasākumu plāns par apsaimniekošanas pakalpojumiem, kurus nodrošina telpu iznomātājs – ēkas apsaimniekošana, tai skaitā teritorijas un koplietošanas telpu apkopšana un apgaismošana, teritorijas apsardze un komunikāciju apkalpošana.

7. Nomas piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Nomas piedāvājumus iznomāšanas pretendenti iesniedz vai iesūta pa pastu Nacionālajam veselības dienestam, Cēsu ielā 31/k-3, Rīgā, LV – 1012 līdz 2019. gada 25. martam.

Izmantojot pasta pakalpojumus, jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie iznomāšanas pretendentu nomas piedāvājumi, kas saņemti līdz iepriekš norādītajam termiņam.

Nomas piedāvājumu iesniedz slēgtā, aizlīmētā aploksnē, uz kuras norādīts adresāts, iznomāšanas pretendents un tā adrese, norāde "Atvērt tikai nomas objekta atlases komisijas klātbūtnē".

8. Nomas sludinājums sastādīts saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumos Nr. 1191 "Kārtība, kāda publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem" noteikto kārtību.

 


Lai nodrošinātu iestādes darbību un funkciju izpildi, Nacionālais veselības dienests ir šādu nekustamo īpašumu nomātājs:


Centrālais birojs un Rīgas nodaļa

 • Adrese: Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja, Rīga, LV-1012.
 • Nomas līgums spēkā līdz 2019. gada 22. maijam.

Zemgales nodaļa

 • Adrese: Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001.
 • Nomas līgums spēkā līdz 2018. gada 31. decembrim.

Kurzemes nodaļa

 • Adrese: Pilsētas laukums 4, 3. stāvs, Kuldīga, LV-3301.
 • Nomas līgums spēkā līdz 2018. gada 31. decembrim.

Vidzemes nodaļa

 • Adrese: Pils iela 6, Smiltene, LV-4729.
 • Nomas līgums spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim.

Latgales nodaļa

 • Adrese: Saules iela 5, Daugavpils, LV-5401.
 • Nomas līgums spēkā līdz 2020. gada 26. maijam.