Īpašumi

03.03.2020.  |   Drukas versija

NOMAS SLUDINĀJUMS

Nomnieks: 

Nacionālais veselības dienests
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009649337
Adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012
Kontaktpersona: Daiga Vulfa
Līgumpartneru departamenta direktore/Zemgales nodaļas vadītāja
tālrunis: 63028873; elektroniskā pasta adrese: daiga.vulfa@vmnvd.gov.lv

1. Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta: 

Pilsēta - Jelgava
Biroja telpas atrodas Jelgavas centrā (atrašanās vietas shematisks attēlojums kartē).

2. Nomas objekta lietošanas mērķis:
Biroja telpas Nacionālā veselības dienesta Līgumpartneru departamenta Zemgales nodaļas funkciju nodrošināšanai.

3. Paredzamais nomas līguma termiņš:  
Biroja telpu noma jāuzsāk 2020. gada 2. martā.
Telpu nomas līgumu paredzēts slēgt uz 12 gadiem – līdz 2032. gada 1. martam.

4. Nomas objekta nepieciešamā platība: 
No 185 m2 līdz 250 m2

5. Vēlamais nomas objekta tehniskais stāvoklis: 
Biroja telpas lietošanas kārtībā, iesniegts ēkas energosertifikāts vai pagaidu energosertifikāts, kas reģistrēts būvniecības informācijas sistēmā, iesniegti telpu fotoattēli.

6. Specifiskās prasības nomas objektam: 

6.1. 
biroja telpas 10 darbiniekiem, tajā skaitā:

 • 2 vadītāju darba kabineti;
 • 2 - 3 darbinieku darba kabineti;
 • 1 arhīva telpa, kurā var izvietot seifu recepšu veidlapu glabāšanai;
 • 1 telpa serverim;
 • 1 klientu apkalpošanas telpa;
 • 1 apspriežu zāle (ar ietilpību no 10 līdz 15 cilvēkiem);
 • 1 virtuve un 1 sanitārais mezgls;
 • iespēja nodrošināt biroja telpas ar apsardzes signalizācijas sistēmu un telpu apsardzi, ugunsdzēsības signalizācijas un apziņošanas sistēmām;
 • biroja telpās ir nodrošināta pieeja apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām;
 • visās biroja telpās ir nodrošinātas telekomunikācijas un pieeja IT komunikācijām (datortīkls);

6.2.

 • ēkai pieguļošā teritorijā atrodas automašīnu stāvvieta 1 dienesta transportlīdzekļa un vēlams 5 darbinieku transportlīdzekļu novietošanai;
 • ēkai pieguļošā teritorijā vēlams nodrošināt iespēju klientiem savus transportlīdzekļus novietot uz laiku;
 • biroja telpas viegli pieejamas (atrodamas) klientiem;
 • biroja telpu vēlamā atrašanās vieta ēkas 1. stāvā;
 • apsaimniekošanas pasākumu plāns par apsaimniekošanas pakalpojumiem, kurus nodrošina telpu iznomātājs – ēkas apsaimniekošana, tai skaitā teritorijas un koplietošanas telpu apkopšana un apgaismošana, teritorijas apsardze un komunikāciju apkalpošana.

7. Nomas piedāvājuma iesniegšanas termiņš 

Nomas piedāvājumus iznomāšanas pretendenti iesniedz vai iesūta pa pastu Nacionālajam veselības dienestam, Cēsu ielā 31/k-3, Rīgā, LV – 1012 līdz 2020. gada 4. februārim.

Izmantojot pasta pakalpojumus, jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie iznomāšanas pretendentu nomas piedāvājumi, kas saņemti līdz iepriekš norādītajam termiņam. Nomas piedāvājumu iesniedz slēgtā, aizlīmētā aploksnē, uz kuras norādīts adresāts, iznomāšanas pretendents un tā adrese, norāde “Atvērt tikai nomas objekta atlases komisijas klātbūtnē”.

8. Nomas sludinājums sastādīts saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumos Nr. 1191 „Kārtība, kāda publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” noteikto kārtību.


Lai nodrošinātu iestādes darbību un funkciju izpildi, Nacionālais veselības dienests ir šādu nekustamo īpašumu nomātājs:


Centrālais birojs un Rīgas nodaļa

 • Adrese: Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja, Rīga, LV-1012.
 • Nomas līgums spēkā līdz 2031. gada 22. maijam. 

Zemgales nodaļa

 • Adrese: Katoļu iela 1-1, Jelgava, LV-3001.
 • Nomas līgums spēkā līdz 2032. gada 1. martam.

Kurzemes nodaļa

 • Adrese: Pilsētas laukums 4, 3. stāvs, Kuldīga, LV-3301.
 • Nomas līgums spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim.

Vidzemes nodaļa

 • Adrese: Pils iela 6, Smiltene, LV-4729.
 • Nomas līgums spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim.

Latgales nodaļa

 • Adrese: Saules iela 5, Daugavpils, LV-5401.
 • Nomas līgums spēkā līdz 2020. gada 26. maijam.