Vēstis

17.03.2016.  |   Drukas versija


 

 

 

 

 

 

 

Kļūdu labojums:

30.lpp. Precizēti tabulas „Ģimenes ārstu sadalījums pa teritoriālajām nodaļām" dati, tabulas labojums apskatāms šeit.

43.lpp. Precizēti tabulas „Ģimenes ārstu kontrolētie SAVA līdzekļi" dati, tabulas labojums apskatāms šeit.

 

Kļūdas labojums:

114. - 116. lpp. Precizēti tabulas „neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu veiktais darbs 2005. gadā" dati, tabulas labojums apskatāms šeit.

 

89.lpp. precizēti Rīgas ĀMPS dati, lapas labojums apskatāms šeit.

90.lpp. maketēšanas rezultātā ir radusies tabulas teksta nobīde pret skaitļiem, lapas labojums būs apskatāms šeit.