Vēstis

08.11.2018.  |   Drukas versija


Kļūdu labojums
33. lpp. Precizēti 28. tabulas un 29. tabulas dati. Tabulu labojumi ir pieejams šeit.


Kļūdu labojums
30. lpp. Precizēti tabulas "Ģimenes ārstu sadalījums pa teritoriālajām nodaļām" dati, tabulas labojums pieejams šeit.
43. lpp. Precizēti tabulas "Ģimenes ārstu kontrolētie SAVA līdzekļi" dati, tabulas labojums pieejams šeit.


Kļūdas labojums
114. - 116. lpp. Precizēti tabulas "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu veiktais darbs 2005. gadā" dati, tabulas labojums pieejams šeit.


Kļūdu labojums
89. lpp. precizēti Rīgas ĀMPS dati, lapas labojums apskatāms šeit.
90. lpp. maketēšanas rezultātā ir radusies tabulas teksta nobīde pret skaitļiem, lapas labojums būs apskatāms šeit.