Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām

17.10.2019.  |   Drukas versija

Šajā mājaslapas sadaļā ir iespējams iepazīties ar ģimenes ārstu sarakstiem, kuri strādā primārajā veselības aprūpē, sniedzot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Sarakstos norādītas ārstu darbības pamatteritorijas atbilstoši kurām ārsti veic pacientu reģistrāciju.

Ģimenes ārsts reģistrē visus pacientus, kuru dzīvesvieta atrodas ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā, kas ir noteikta savstarpēji noslēgtajā līgumā ar Nacionālo veselības dienestu.

 


Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" ģimenes ārsts var nepiekrist pacienta reģistrācijai savu pacientu sarakstā tikai gadījumā, ja:

 • pacienta dzīvesvieta atrodas ārpus ģimenes ārsta darbības pamatteritorijas;
 • ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrēto pacientu skaits veido pilnu praksi (neattiecas uz ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā dzīvojošiem pacientiem (deklarēta dzīvesvieta) un reģistrēto pacientu bērniem, vecākiem vai laulāto).

Pilnā ģimenes ārsta praksē ir reģistrēti 800 bērni vai 1800 pieaugušie. Ja ģimenes ārsta praksē reģistrēti gan pieaugušie, gan bērni, tiek noteikta praksē reģistrēto bērnu un pieaugušo skaita proporcija un aprēķināts, vai prakse atbilsts pilnas prakses nosacījumiem.

Lai noskaidrotu, pie kura ģimenes ārsta Jūs varat veikt reģistrāciju atbilstoši savai dzīvesvietai, aicinām zvanīt uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 (darbdienās plkst. 8.30 - 17.00) vai rakstīt e-pastu uz info@vmnvd.gov.lv.

Ja teritoriālais ģimenes ārsts atsaka reģistrāciju, aicinām par to informēt Nacionālo veselības dienestu, rakstot uz iepriekš norādīto e-pasta adresi vai zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni.


Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām

 • Rīgas reģiona ģimenes ārsti
  Ietilpst ārsti no Rīgas un Jūrmalas teritorijas, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Garkalnes, Inčukalna, Krimuldas, Ķekavas, Mālpils, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Siguldas un Stopiņu novada.
 • Kurzemes reģiona ģimenes ārsti
  Ietilpst Liepājas pilsētas un Ventspils pilsētas teritorija, Aizputes, Alsungas, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Engures, Grobiņas, Jaunpils, Kandavas, Kuldīgas, Mērsraga, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Tukuma, Vaiņodes un Ventspils novads.
 • Latgales reģiona ģimenes ārsti
  Ietilpst Daugavpils pilsētas un Rēzeknes pilsētas teritorija, Aglonas, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Vārkavas, Viļānu un Zilupes novads.
 • Zemgales reģiona ģimenes ārsti       
  Ietilpst Jelgavas pilsētas un Jēkabpils pilsētas teritorija, Aizkraukles, Aknīstes, Auces, Bauskas, Dobeles, Iecavas, Ikšķiles, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Jelgavas, Kokneses, Krustpils, Ķeguma, Lielvārdes, Neretas, Ogres, Ozolnieku, Pļaviņu, Rundāles, Salas, Skrīveru, Tērvetes, Vecumnieku un Viesītes novads.
 • Vidzemes reģiona ģimenes ārsti
  Ietilpst Valmieras pilsētas teritorija, Alojas, Alūksnes, Amatas, Apes, Baltinavas, Balvu, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Cesvaines, Ērgļu, Gulbenes, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Līgatnes, Limbažu, Lubānas, Madonas, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rugāju, Rūjienas, Salacgrīvas, Smiltenes, Strenču, Valkas, Varakļānu, Vecpiebalgas un Viļakas novads.

Kā ērtāk atrast?

Vieglākai ārstu atrašanai prakses sagrupētas pa reģioniem jeb Nacionālā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām, tālāk pēc novadiem un iestādes atrašanās vietas. Sarakstos apkopoti gan ārsti, kuri nodibinājuši savas prakses, gan arī ārsti, kuri strādā kā darba ņēmēji kādā ārstniecības iestādē. Ērtākai meklēšanai iesakām izmantot taustiņu Ctrl + F kombināciju, meklēšanas laukumā ierakstot interesējošās ārstniecības iestādes nosaukumu vai ārsta vārdu un uzvārdu.