Kurzemes nodaļas aktualitātes

05.09.2019.  |   Drukas versija

Informācija pacientiem par ģimenes ārstu jaunu prakšu atvēršanu, prakšu slēgšanu,
atrašanās vietas izmaiņām un cita aktuāla informācija


 • No 2019. gada 1. septembra līgumu ar Nacionālo veselības dienestu ir noslēgusi ģimenes ārste Māra Meldere – Meldere Māra - ģimenes ārsta prakse, kura savus pacientus pieņems - Selgas iela 7, Roja, Rojas novads, LV-3264, tālrunis 63269859.
 • No 2019. gada 1. septembra līgumattiecības ar Nacionālo veselības dienestu pārtrauc Miķelsone Ingrīda - ģimenes ārsta un pediatra prakse – Selgas iela 7, Roja, Rojas novads, LV-3264. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacienti tiek aicināti piereģistrēties pie jebkura brīvi izvēlēta ģimenes ārsta, aizpildot vienošanās anketu par reģistrāciju vai pārreģistrāciju ģimenes ārsta pacientu sarakstā divos eksemplāros, kuru paraksta pacients un ģimenes ārsts.
 • No 2019.gada 1.jūlija līgumattiecības ar Nacionālo veselības dienestu pārtrauc Asriance Margarita - ģimenes ārsta prakse – Aizputes iela 5, Priekule, Priekules novads, LV-3434. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacienti tiek aicināti piereģistrēties pie jebkura brīvi izvēlēta ģimenes ārsta, aizpildot vienošanās anketu par reģistrāciju vai pārreģistrāciju ģimenes ārsta pacientu sarakstā divos eksemplāros, kuru paraksta pacients un ģimenes ārsts.
 • No 2019.gada 1.jūlija līgumattiecības ar Nacionālo veselības dienestu pārtrauc Retējuma Maija - ģimenes ārsta prakse – Aizputes iela 5, Priekule, Priekules novads, LV-3434. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacienti tiek aicināti piereģistrēties pie jebkura brīvi izvēlēta ģimenes ārsta, aizpildot vienošanās anketu par reģistrāciju vai pārreģistrāciju ģimenes ārsta pacientu sarakstā divos eksemplāros, kuru paraksta pacients un ģimenes ārsts.
 • No 2019.gada 1.jūlija līgumattiecības ar Nacionālo veselības dienestu pārtrauc Rubene Ināra - ģimenes ārsta un pediatra prakse – Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacienti tiek aicināti piereģistrēties pie jebkura brīvi izvēlēta ģimenes ārsta, aizpildot vienošanās anketu par reģistrāciju vai pārreģistrāciju ģimenes ārsta pacientu sarakstā divos eksemplāros, kuru paraksta pacients un ģimenes ārsts.
 • No 2019.gada 1.aprīļa līgumattiecības ar Nacionālo veselības dienestu pārtrauc Pūkaine Sandra - ģimenes ārsta prakse – Skolas iela 5 - 2, Lutriņi, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3861. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacienti tiek aicināti piereģistrēties pie jebkura brīvi izvēlēta ģimenes ārsta, aizpildot vienošanās anketu par reģistrāciju vai pārreģistrāciju ģimenes ārsta pacientu sarakstā divos eksemplāros, kuru paraksta pacients un ģimenes ārsts.
 • No 2019.gada 1.aprīļa līgumu ar Nacionālo veselības dienestu ir noslēgusi ģimenes ārste Līga Bīlāne – Bīlāne Līga - ģimenes ārsta prakse, kura savus pacientus pieņems - Skolas iela 5 - 2, Lutriņi, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3861, tālrunis 63831363; 26558640.
 • No 2019.gada 1.marta līgumu ar Nacionālo veselības dienestu ir noslēdzis ģimenes ārsts Andris Pūce – SIA „Pūces ģimenes ārsta prakse”, kurš savus pacientus pieņems – Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, tālrunis 24223040.
 • No 2019.gada 1.janvāra līgumattiecības ar Nacionālo veselības dienestu pārtrauc Brūdere Rita - ģimenes ārsta prakse – Kuldīgas iela 2, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacienti tiek aicināti piereģistrēties pie jebkura brīvi izvēlēta ģimenes ārsta, aizpildot vienošanās anketu par reģistrāciju vai pārreģistrāciju ģimenes ārsta pacientu sarakstā divos eksemplāros, kuru paraksta pacients un ģimenes ārsts.
 • No 2019.gada 1.janvāra līgumattiecības ar Nacionālo veselības dienestu pārtrauc Feldmane Anita - ģimenes ārsta prakse – Kuldīgas iela 2, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacienti tiek aicināti piereģistrēties pie jebkura brīvi izvēlēta ģimenes ārsta, aizpildot vienošanās anketu par reģistrāciju vai pārreģistrāciju ģimenes ārsta pacientu sarakstā divos eksemplāros, kuru paraksta pacients un ģimenes ārsts.
 • No 2019.gada 1.janvāra līgumu ar Nacionālo veselības dienestu ir noslēgusi ģimenes ārste Ruta Vintere – SIA „Dr.Rutas Vinteres prakse”, kura savus pacientus pieņems - Kuldīgas iela 2, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, tālrunis 63331602.
 • No 2019.gada 1.janvāra līgumattiecības ar Nacionālo veselības dienestu pārtrauc Roja Tatjana - ģimenes ārsta prakse – Aldaru iela 20/24, Liepāja, LV-3401. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacienti tiek aicināti piereģistrēties pie jebkura brīvi izvēlēta ģimenes ārsta, aizpildot vienošanās anketu par reģistrāciju vai pārreģistrāciju ģimenes ārsta pacientu sarakstā divos eksemplāros, kuru paraksta pacients un ģimenes ārsts.
 • No 2019.gada 1.janvāra līgumattiecības ar Nacionālo veselības dienestu pārtrauc Siliņa Veneda - ģimenes ārsta prakse – Rīgas iela 37/39, Liepāja, LV-3401. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacienti tiek aicināti piereģistrēties pie jebkura brīvi izvēlēta ģimenes ārsta, aizpildot vienošanās anketu par reģistrāciju vai pārreģistrāciju ģimenes ārsta pacientu sarakstā divos eksemplāros, kuru paraksta pacients un ģimenes ārsts.
 • No 2019.gada 1.janvāra līgumu ar Nacionālo veselības dienestu ir noslēgusi ģimenes ārste Indra Jakubauska – Jakubauska Indra - ģimenes ārsta prakse, kura savus pacientus pieņems - Republikas iela 5, Liepāja, LV-3401, tālrunis 29459415.

Kurzemes teritorijā bērnus var piereģistrēt pie pediatriem:

 • Annas Čuderes ārsta prakse pediatrijā un bērnu neiroloģijā, Kalna iela 2-3, Talsi, Talsu novads, tālr.22035534;
 • Ievas Ozolas ārsta prakse pediatrijā, Kalna iela 2-3, Talsi, Talsu novads, tālr.22035534;
 • SIA "L. Jansones ārsta prakse pediatrijā", Ventspils iela 12, Kuldīga, tālr.26593939;
 • Evas Gobas ārsta prakse pediatrijā un fizikālā un rehabilitācijas medicīnā, Raiņa iela 6, Ventspils, LV-3601, tālr.29398393.

 

Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Kurzemes nodaļā - Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4, 3. stāvs, tālr.63323471, e-pasts: kurzeme@vmnvd.gov.lv