Rīgas nodaļas aktualitātes

13.02.2020.  |   Drukas versija

Informācija pacientiem par ģimenes ārstu jaunu prakšu atvēršanu, prakšu slēgšanu,
atrašanās vietas izmaiņām un cita aktuāla informācija

 

Rīgas nodaļa informē:

Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" (MK noteikumi Nr. 555) 31. un 32. punkts nosaka:

"31. Ja ģimenes ārsts izbeidz līgumattiecības ar dienestu, dienests viņa pacientu sarakstā reģistrētās personas pārreģistrē tā ģimenes ārsta sarakstā, kurš pārņem līgumattiecības izbeigušā ģimenes ārsta praksi vai darbības pamatteritoriju (arī tās daļu), izņemot Rīgu, kur pārreģistrē tikai tos pacientus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir ģimenes ārsta pamatteritorijā.

32. Informāciju par pacientu izslēgšanu no ģimenes ārsta pacientu saraksta un pārreģistrāciju pie ģimenes ārsta, kurš pārņem ģimenes ārsta praksi vai darbības pamatteritoriju (arī tās daļu), dienests publicē dienesta tīmekļvietnē un nosūta vietējai pašvaldībai."

Atgādinām, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr. 555 20. un 21. punktu: Katrai personai ir tiesības izvēlēties ģimenes ārstu. Lai reģistrētos ģimenes ārsta pacientu sarakstā vai pārreģistrētos, persona izmanto vienoto veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmu vai valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv. Ja personai nav iespējas reģistrēties elektroniski, persona vēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un noslēdz vienošanos.”


 • No 2020. gada 1. februāra ģimenes ārsta Eudocijas Daces Spridzānes reģistrētie pacienti tika atreģistrētie sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Daces Raudives (DAKTERIS, SIA, Brīvības gatve 357, Rīga, LV-1024, tālr. 67529090).
 • No 2020. gada 1. februāra ģimenes ārsta Vizmas Rones reģistrētie pacienti tika atreģistrētie sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Dagnijas Purlīces (Dagnijas Purlīces ģimenes ārsta prakse, SIA, Bruņinieku iela 8, Rīga, LV-1010, tālr. 26004684).
 • No 2019. gada 1. oktobra ģimenes ārsta Daces Lorences reģistrētie pacienti tika atreģistrētie sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Gundegas Skruzes-Janavas (GSM Medical, SIA, Ādažu novads, Ādaži, Gaujas iela, 13/15, LV2164, tālr. 67997503).
 • No 2019. gada 12. septembra ģimenes ārsta Svetlanas Aleksejevas reģistrētie pacienti tika atreģistrētie sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Kristīnes Višņevskas (Kristīnes Višņevskas ģimenes ārsta prakse, SIA, Rīga, Lielvārdes iela 68, korp.1, LV-1006, tālr. 20102868, 67576255).
 • No 2019. gada 1. septembra ģimenes ārsta Aijas Slokas reģistrētie pacienti tika atreģistrētie sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Pjotra Ļemeševska (Veselības centru apvienība, Rīga, Nīcgales 5, LV-1035, tālr. 67566755, 67565635).
 • No 2019. gada 1. septembra ģimenes ārsta Anitas Aides reģistrētie pacienti tika atreģistrētie sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Anastasijas Toprinas (Toprina Anastasija-ģimenes ārsta prakse, Lāčplēša iela 38, Rīga, LV-1011, tālr. 67286673).
 • No 2019. gada 1. septembra ģimenes ārsta Anastasijas Toprinas (Iekšlietu ministrijas poliklīnika) reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu Iekšlietu ministrijas poliklīnikā. No 2019. gada 17. oktobra pacienti pārreģistrēties pie ģimenes ārsta Jeļizavetas Saidjaševas-Zajacas (Iekšlietu ministrijas poliklīnika, Rīga, Čiekurkalna 1.līnija -1, I korp., LV-1026, tālr. 67829915).
 • No 2019. gada 19. augusta ģimenes ārsta Jāņa Šates (Šate Jānis-ģimenes ārsta prakse) atreģistrētie pacienti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu tika pārreģistrēti pie ģimenes ārstes Nadeždas Sergejevas (N. Sergejeva ģimenes ārsta prakse, SIA, Parka iela 2, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136, tālr. 29958094).
 • No 2019. gada 1. augusta ģimenes ārsta Aivara Volcīša (Aivara Volcīša ģimenes ārsta prakse) reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārstes Ritas Draškas (Draška Rita- ģimenes ārsta prakse, Maskavas iela 295, Rīga, LV-1063, tālr. 67704425).
 • No 2019. gada 1. augusta ģimenes ārstes Fļuras Bikeševas (Bikeševa Fļura- ģimenes ārsta prakse) reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārstes Ingas Smirnovas (I.Smirnovas ārsta prakse, SIA, Buļļu iela 9, Rīga, LV-1055, tālr. 27299057).
 • No 2019. gada 29. jūlija ģimenes ārstes Aijas Stūrmanes (Stūrmane Aija ģimenes ārsta prakse) atreģistrētie pacienti tika pārreģistrēti pie ģimenes ārstes Anetes Vjakses (Liepziedi ārsta prakse, SIA,Rīgas iela 14A, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163, tālr. 23556692).
 • No 2019. gada 9. jūlija ģimenes ārstes Ritas Draškas (Veselības centru apvienība) reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Aleksandra Graša (Veselības centru apvienība, Lāčplēša iela 38, Rīga, LV-1011, tālr. 67280614, 67280674, 67275119).
 • No 2019. gada 1. jūlija ģimenes ārstes Anetes Vjakses (Veselības centru apvienība) reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu. Šobrīd pacienti var vērsties pie ģimenes ārsta Lailas Alupas vai pie jebkura cita brīvi izvēlēta ģimenes ārsta, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu līdz plānotā jaunā ģimenes ārsta darba uzsākšanai.
 • No 2019. gada 1. jūlija ģimenes ārstes Silvijas Salijas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Iļja Meniss (I. Menisa ģimenes ārsta prakse, SIA, Buļļu iela 9, Rīga, LV-1055, tālr. 27073332).
 • No 2019. gada 1. jūnija ģimenes ārstes Valentīnas Jemeļjanovas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Aijas Stūrmanes (Stūrmane Aija – ģimenes ārsta prakse, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālr. 26135985, 67234974).
 • No 2019. gada 15. aprīļa ārstes pediatres Dzintras Mincenofas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2019. gada 15. aprīļa pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Jevgeņijas Soboļevskas (Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta prakse, SIA, Nīcgales iela 5, Rīga, LV-1035, tālr. 25757833).
 • No 2019. gada 16. aprīļa ārstes pediatres Ināras Jekševicas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2019. gada 16. aprīļa pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Evitas Gorajas (Revigo, SIA, Bruņinieku iela 8-16, Rīga, LV-1010, tālr. 67273435).
 • No 2019. gada 1. maija ģimenes ārstes Renātes Annas Bormanes reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2019. gada 1. maija pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Olgas Drabovičas (Draboviča Olga - ģimenes ārsta prakse, Sēlpils iela 15, Rīga, LV-1007, tālr. 28139270).
 • No 2019. gada 1. maija ģimenes ārstes Birutas Zīriņas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2019. gada 1. maija pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Janas Borisovas-Litvinovas (JanaMed, SIA, Mālpils novads, Mālpils, Parka iela, 3, LV2152, tālr. 28616759).
 • No 2019. gada 6. aprīļa ģimenes ārstes Solveigas Dambītes reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2019. gada 8. aprīļa pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Ineses Kamergrauzes (Siguldas slimnīca, SIA, Ziedu iela 5, Sigulda, LV-2150, tālr. 67971329, 67972808, 67973697).
 • No 2019. gada 1. aprīļa ģimenes ārstes Ineses Kamergrauzes reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2019. gada 1. aprīļa pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Jeļenas Anisimovas (Veselības centru apvienība, AS, Slokas iela 26, Dubulti, Jūrmala, LV-2150, tālr. 67760077).
 • No 2019. gada 1. aprīļa ģimenes ārstes Māras Čaunes reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2019. gada 1. aprīļa pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Olgas Kļaviņas (O.Kļaviņas ģimenes ārsta prakse, SIA, Bruņinieku iela 8-16, Rīga, LV-1010, tālr. 27333766).

  Jaunas ģimenes ārstu prakses

Ģimenes ārsta vārds, uzvārds

Iestādes nosaukums

Adrese

Tālrunis

Datums

 Dace Raudive

DAKTERIS

Brīvības gatve 357, Rīga, LV-1024  67529090  01.02.2020.

 Dagnija Purlīce

Dagnijas Purlīces ģimenes ārsta prakse 

Bruņinieku iela 8, Rīga, LV-1010  26004684 01.02.2020. 

Jeļizaveta Saidjaševa-Zajaca

Iekšlietu ministrijas poliklīnika

Čiekurkalna 1. līnija -1, I korp., Rīga, LV-1026

67829915

17.10.2019.

Gundega Skruze-Janava

GSM Medical

Ādaži, Gaujas iela 13/15, LV-2164

67997503

01.10.2019.

Kristīne Višņevska

Kristīnes Višņevskas ģimenes ārsta prakse

Lielvārdes 68, korp. 1, Rīga, LV-1006

20102868, 67576255

17.09.2019.

Pjotrs Ļemeševskis

Veselības centru apvienība Nīcgales iela 5, Rīga, LV-1035

67566755, 67565635

01.09.2019.

Anastasija Toprina

Toprina Anastasija – ģimenes ārsta prakse

Lāčplēša iela 38, Rīga, LV-1011 67286673 01.09.2019.

Nadežda Sergejeva

N. Sergejevas ģimenes ārsta prakse
Parka iela 2, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136 29958094 19.08.2019.

Rita Draška

Draška Rita - ģimenes ārsta prakse Maskavas iela 295, Rīga, LV-1063 67704425 01.08.2019.

Inga Smirnova

I. Smirnovas ārsta prakse
Buļļu iela 9, Rīga, LV-1055 27299057 01.08.2019.

Anete Vjakse

Liepziedi ārsta prakse
Rīgas iela 14A, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163 23556692 29.07.2019.

Iļja Meniss

I. Menisa ģimenes ārsta prakse Buļļu iela 9, Rīga, LV-1055 27073332 01.07.2019.

Aija Stūrmane

Stūrmane Aija – ģimenes ārsta prakse Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050

26135985, 67234974

03.06.2019.

Jevgeņija Soboļevska

Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta prakse Nīcgales iela 5, Rīga, LV-1035 25757833 15.04.2019.

Evita Goraja

Revigo Bruņinieku iela 8-16, Rīga, LV-1010 67273435 16.04.2019.

Olga Draboviča

Draboviča Olga - ģimenes ārsta prakse Sēlpils iela 15, Rīga, LV-1007

28139270

01.05.2019.

Jana Borisova-Litvinova

JanaMed Mālpils novads, Mālpils, Parka iela, 3, LV-2152

28616759

01.05.2019.

Inese Kamergrauze

Siguldas slimnīca Ziedu iela 5, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

67971329, 67972808, 67973697

08.04.2019.

Jeļena Anisimova

Veselības centru apvienība Slokas iela 26, Dubulti, Jūrmala, LV-2015

67760077

01.04.2019.

Olga Kļaviņa

O. Kļaviņas ģimenes ārsta prakse Bruņinieku 8-16, Rīga, LV-1010

27333766

01.04.2019.


  Mainītas ģimenes ārstu prakšu vietas

Ģimenes ārsta vārds, uzvārds

Iestādes nosaukums

Adrese

Tālrunis

Datums

Marina Pukijāne

Marinas Pukijānes ģimenes ārsta prakse

Stūrmaņu iela 27, Rīga, LV-1016 67430099

01.02.2020.

Krista Roze Kristas Rozes ģimenes ārsta prakse Stūrmaņu iela 27, Rīga, LV-1016 67430099

01.02.2020.

Larisa Šabanova

Larisas Šabanovas ģimenes ārsta prakse

Stūrmaņu iela 27, Rīga, LV-1016 67430099

01.02.2020.

Nikolajs Šabanovs

Nikolaja Šabanova ģimenes ārsta prakse

Stūrmaņu iela 27, Rīga, LV-1016 67430099

01.02.2020.

Nataļja Buldakova

Nataļjas Buldakovas ģimenes ārsta prakse

Stūrmaņu iela 27, Rīga, LV-1016

67430099

01.02.2020.

Tatjana Boiloviča

Tatjanas Boilovičas ģimenes ārsta prakse

Ilūkstes iela 54A, Rīga, LV-1082 67548001 20.11.2019.

Edīte Krūmiņa

Edītes Krūmiņas ģimenes ārsta prakse

Zolitūdes iela 34, Rīga, LV-1029 66102020 09.09.2019.

Inese Krastiņa

Krastiņa Inese – ģimenes ārsta prakse

Stūrmaņu iela 27, Rīga, LV-1016 67431467 12.04.2019.

Livija Elksne

Elksne Livija – ģimenes ārsta prakse

Stūrmaņu iela 27, Rīga, LV-1016 67431467 12.04.2019.

Inga Gosteva

Gosteva Inga - ģimenes ārsta prakse

Juglas iela 20, Rīga, LV-1079 67530628 02.04.2019.

Gaļina Zaharova

Zaharova Gaļina - ģimenes ārsta un pediatra prakse

Juglas iela 20, Rīga, LV-1079 67530628 02.04.2019.

Ausma Stauga

Stauga Ausma - ģimenes ārsta un pediatra prakse

Juglas iela 20, Rīga, LV-1079 67530628 02.04.2019

Sergejs Davidovičs-Ščerbackis

NEOCORTEX

Maskavas iela 283, Rīga, LV-1063 20588895 01.04.2019.

Nadīne Muciņa

Muciņas Nadīnes ģimenes ārsta prakse

Maskavas iela 283, Rīga, LV-1063
22096717
01.04.2019.

Iveta Janmere

Ivetas Janmeres ģimenes ārsta prakse

Bruņinieku iela 8-16, Rīga, LV-1010

67273435,  67271234, 26623251

27.03.2019.

Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Rīgas nodaļā - Cēsu ielā 31, tālr. 67201282, e-pasts: riga@vmnvd.gov.lv vai zvanot uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 80001234.

·         No 2018. gada 1. jūlija ģimenes ārstes Runces Zinaīdas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu. Pacienti var vērsties vai pārreģistrēties pie jebkura cita brīvi izvēlēta ģimenes ārsta, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu. 

·         No 2018. gada 16. maija ģimenes ārstes Upmanes Vitas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 2. jūlija pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Madaras Liepiņas (Jekaterinas Gerķes ģimenes ārsta prakse, SIA, Lauku iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121, tālr. 20421009). 

·         No 2018. gada 1. maija ģimenes ārsta Darjas Čiško reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 2. maija pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Viktorijas Cvetkovas (Dziedniecība, SIA, Valdeķu ielā 65, Rīgā, LV-1058, tālr. 67676731, 66155253).

·          No 2018. gada 5. maija Bernedites Prikules reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 7. maija pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Ilzes Leimanes (Dr. Ilzes Leimanes ģimenes ārstes prakse, SIA, Raiņa iela 5A-2, Siguldas, Siguldas novads, LV-2150, tālr. 26683242). 

·         No 2018. gada 1. aprīļa ģimenes ārsta Ilmas Jankovskas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 1. aprīļa pārreģistrēti  pie ģimenes ārsta Nadīnes Muciņas (Dziedniecība, SIA, Rušonu iela 15, Rīga, LV-1057, tālr. 67131313). 

·         No 2018. gada 1. februāra ārsta pediatra Ainas Daņiļēvičas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 1. februāra pārreģistrēti  pie ģimenes ārsta Aijas Kalniņas (Kauguru veselības centrs, PSIA, Raiņa iela 98a, Jūrmala, LV-2016, tālr. 67736350). 

·         No 2018. gada 1. janvāra ģimenes ārsta Allas Soboļevas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 1. janvāra pārreģistrēti  pie ģimenes ārsta Anastasijas Toprinas (Iekšlietu ministrijas poliklīnika, Valsts SIA, Čiekurkalna 1.līnija -1, I korpuss, Rīga, LV - 1026  tālr. 67829938, 67829939). 

·         No 2018. gada 1. janvāra ģimenes ārsta Brigitas Kalniņas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 1. janvāra pārreģistrēti  pie ģimenes ārsta Jūlijas Prokofjevas (Dziedniecība, SIA, Valdeķu iela 65, Rīga, LV-1058, tālr. 67676731). 

·         No 2018. gada 1. janvāra ģimenes ārsta Ilzes Meldriņas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 1. janvāra pārreģistrēti  pie ģimenes ārsta Žannas Rakas (Rīgas veselības centrs, SIA, Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058, tālr. 20028801). 

·         No 2018. gada 1. janvāra ģimenes ārsta Ivana Fariņeca reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 1. janvāra pacienti var pārreģistrēties pie jebkura cita brīvi izvēlēta ģimenes ārsta, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu.

·         No 2017. gada 1. jūlija ģimenes ārsta Ilgas Liepas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Ilzes Liepas Vītiņas
(ĢIMENES ĀRSTA PRAKSE, SIA,
Gaujas 13/15, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164, tālr. 67997397).

·         No 2017. gada 1. jūlija ģimenes ārsta Skaidrītes Konstantinovičas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2017. gada 1. augusta pārreģistrēti  pie ģimenes ārsta Lailas Alupas (Veselības centru apvienība, AS, Zāģeru iela 11, Rīga, LV-1005, tālr. 67509640, 67509641).

·         No 2017. gada 1. jūnija ģimenes ārsta Gaļinas Loor reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un tiks pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Santas Stepiņas (Stepiņa Santa – ģimenes ārsta prakse, Lielvārdes iela 13, Rīga, LV-1006, tālr. 68624262).

·         No 2017. gada 15. maija pediatra Ināras Kasparovas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un tiks pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Jekaterīnas Stepičevas  (Dubultu poliklīnika, SIA, Jūrmala, Dubulti, Slokas iela 26, LV-2015, tālr. 67760077).

·         No 2017. gada 15. maija ģimenes ārsta Viktorijas Fokinas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un tiks pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Jeļenas Daniļenko (Dziedniecība, SIA, Buļļu iela 9, Rīga, LV-1055, tālr. 66102002).

·         No 2017. gada 2. maija ģimenes ārsta Anitas Krievānes reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un tiks pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Ināras Lielkalnes (Kauguru veselības centrs, PSIA, Raiņa iela 98a, Jūrmala, LV-2016, tālr. 67736350).   

·         No 2017. gada 1. aprīļa ģimenes ārsta Mirdzas Jevstafjevas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Ivetas Janmeres (Ivetas Janmeres ģimenes ārsta prakse, SIA, Duntes iela 15A, Rīga, LV-1005, tālr. 29334224).