Rīgas nodaļas aktualitātes

02.01.2018.  |   Drukas versija

Informācija pacientiem par ģimenes ārstu jaunu prakšu atvēršanu, prakšu slēgšanu,

atrašanās vietas izmaiņām un cita aktuāla informācija

 

Rīgas nodaļa informē -

 

2016.gada 1.septembrī stājās spēkā Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" (MK noteikumi Nr.1529) grozījumu 39.punkts šādā redakcijā:

"39. Ja ģimenes ārsts izbeidz līgumattiecības ar dienestu, dienests piecu darbdienu laikā svītro personu no ģimenes ārsta pacientu saraksta. Personu, kuras dzīvesvieta ir ģimenes ārsta pamatteritorijā, dienests pārreģistrē pie ģimenes ārsta, kurš pārņem attiecīgā ģimenes ārsta praksi vai darbības pamatteritoriju, arī tās daļu. Informāciju par pacientu svītrošanu no ģimenes ārsta pacientu saraksta un pārreģistrāciju dienests publicē vietējos plašsaziņas līdzekļos vai dienesta tīmekļvietnē, ja attiecīgajā teritorijā to nav iespējams publicēt vietējos plašsaziņas līdzekļos. Informācijā norāda pacienta tiesības izvēlēties citu ģimenes ārstu."

Atgādinām, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr.1529 30.punktu “Katrai personai ir tiesības izvēlēties ģimenes ārstu. Lai reģistrētos ģimenes ārsta pacientu sarakstā, persona vēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un atbilstoši šo noteikumu 8.pielikumam noslēdz vienošanos divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Viens vienošanās eksemplārs paliek pie ģimenes ārsta, otrs pie personas.”

 

 • No 2018. gada 1. janvāra ģimenes ārsta Brigitas Kalniņas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 1. janvāra pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Jūlijas Prokofjevas (Dziedniecība, SIA, Valdeķu iela 65, Rīga, LV-1058, tālr. 67676731).
 • No 2018. gada 1. janvāra ģimenes ārsta Ilzes Meldriņas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 1. janvāra pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Žannas Rakas (Rīgas veselības centrs, SIA, Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058, tālr. 20028801).
 • No 2018. gada 1. janvāra ģimenes ārsta Ivana Fariņeca reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 1. janvāra pacienti var pārreģistrēties pie jebkura cita brīvi izvēlēta ģimenes ārsta, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu.
 • No 2017. gada 1. jūlija ģimenes ārsta Ilgas Liepas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Ilzes Liepas Vītiņas (SIA “ĢIMENES ĀRSTA PRAKSE”, Gaujas 13/15, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164, tālr. 67997397). 
 • No 2017. gada 1. jūlija ģimenes ārsta Skaidrītes Konstantinovičas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2017. gada 1. augusta pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Lailas Alupas (AS "Veselības centru apvienība", Zāģeru iela 11, Rīga, LV-1005, tālr. 67509640, 67509641).
 • No 2017. gada 1. jūlija ģimenes ārsta Skaidrītes Konstantinovičas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu. Atreģistrētie pacienti var vērsties pie jebkura cita brīvi izvēlēta ģimenes ārsta, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu.
 • No 2017. gada 1. jūnija ģimenes ārsta Gaļinas Loor reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un tiks pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Santas Stepiņas (Stepiņa Santa – ģimenes ārsta prakse, Linezera iela 6 Korp.2, Rīga, LV-1006, tālr.67040378; 22325225). 
 • No 2017. gada 15. maija pediatra Ināras Kasparovas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un tiks pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Jekaterīnas Stepičevas (SIA “Dubultu poliklīnika”, Jūrmala, Dubulti, Slokas iela 26, LV-2015, tālr. 67760077). 
 • No 2017. gada 15. maija ģimenes ārsta Viktorijas Fokinas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un tiks pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Jeļenas Daniļenko (SIA “Dziedniecība”, Buļļu iela 9, Rīga, LV-1055, tālr.66102002). 
 • No 2017. gada 2. maija ģimenes ārsta Anitas Krievānes reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un tiks pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Ināras Lielkalnes (PSIA “Kauguru veselības centrs”, Raiņa iela 98a, Jūrmala, LV-2016, tālr. 67736350).
 • No 2017. gada 1. aprīļa ģimenes ārsta Yaroslava Ivasyutina reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Lauras Veides (Lauras Veides ģimenes ārsta prakse, SIA, Anniņmuižas bulvāris 85, Rīga, tālr. 26767344).
 • No 2017. gada 1. aprīļa ģimenes ārstes Mirdzas Jevstafjevas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārstes Ivetas Janmeres (Ivetas Janmeres ģimenes ārsta prakse, SIA, Duntes iela 15A, Rīga, LV-1005, tālr. 29334224).  
 • No 2017. gada 8. aprīļa ģimenes ārstes Irēnas Ružas (SIA „Možums-1”) reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārstes Ilvas Gailumas (SIA „Možums-1”, Bruņinieku ielā 8, Rīgā, tālr. 67273435). 

 

Rīgas nodaļas teritorijā bērnus var piereģistrēt pie pediatriem:


 • Ieva Reinholde ārsta prakse pediatrijā, Rīga, Artilērijas iela 6-4, tālr. 67270023; 
 • Irina Rudometova, pediatre, SIA "Rīgas veselības centrs", Rīga, Valdeķu iela 57, tālr. 67677515, 67677671;
 • Gunta Užāne, pediatre, AS "Veselības centru apvienība”, Rīga, Juglas iela 2, tālr. 67521270, 67528961.

 

Jaunas ģimenes ārstu prakses

Ģimenes ārsta vārds, uzvārds

Iestādes nosaukums Adrese Tālrunis Datums 

Žanna Raka 

Rīgas veselības centrs  Spulgas iela 24, Rīga, LV - 1058  20028801  01.01.2018. 
Jūlija Prokofjeva Dziedniecība Valdeķu iela 65, Rīga, LV-1058 67676731 01.01.2018.
Laila Alupa Veselības centru apvienība Zāģeru iela 11, Rīga, LV-1005 67509640, 67509641 01.08.2017.
Ilze Liepa Vītiņa Ģimenes ārsta prakse Gaujas 13/15, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 67997397 01.07.2017.
Santa Stepiņa Stepiņa Santa – ģimenes ārsta prakse Lielvārdes iela 13, Rīga, LV-1006

68624262

01.06.2017.
Jekaterīna Stepičeva Dubultu poliklīnika Jūrmala, Dubulti, Slokas iela 26, LV-2015 67760077 15.05.2017.
Ināra Lielkalne Kauguru veselības centrs Raiņa iela 98a, Jūrmala, LV-2016 67736350 02.05.2017.
Iveta Janmere Ivetas Janmeres ģimenes ārsta prakse Duntes iela 15A, Rīga, LV-1005 29334224 12.04.2017.
Ilva Gailuma Možums-1 Bruņinieku ielā 8, Rīgā, LV-1010 67273435 10.04.2017.
Laura Veide Lauras Veides ģimenes ārsta prakse Anniņmuižas bulvāris 85, Rīga, LV-1029 67426130 01.04.2017.

 

 

Mainītas ģimenes ārstu prakšu vietas

Ģimenes ārsta vārds, uzvārds
Iestādes nosaukums
Adrese
Tālrunis
Datums
Laimdota Berķe-Berga
Berķe-Berga Laimdota - ģimenes ārsta prakse
Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058
66103379, 29724721
01.01.2018.
Anna Skribnovska
Skribnovska Anna - ģimenes ārsta prakse
Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058
66103380
01.01.2018.
Santa Stepiņa Stepiņa Santa – ģimenes ārsta prakse Lielvārdes iela 13-1, Rīga, LV-1006 68624262 01.12.2017.
Ilze Breča Breča Ilze – ģimenes ārsta prakse Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058 30.11.2017.
Valentīna Vīgante Vīgante Valentīna – ģimenes ārsta prakse Juglas iela 2, Rīga, LV-1024 66102128 23.11.2017
Gunta Jāvalde Jāvalde Gunta – ģimenes ārsta prakse Juglas iela 2, Rīga, LV-1024 66102129 23.11.2017
Kristīne Birzniece-Bērziņa
Birzniece-Bērziņa Kristīne - ģimenes ārsta prakse
Rīgas iela, 4A, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135
67918303
08.11.2017.
Ligita Zeltiņa
“Thymus”
Rīgas iela, 4A, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135
67918303, 61301366
04.09.2017.
Ārija Ancāne
Ā.Ancānes ģimenes ārsta prakse
Rīgas iela 46A, Baldone, LV-2125 67932385
15.05.2017.
Māra Pīleņģe
Pīleņģe Māra – ģimenes ārsta un arodveselības un arodslimību ārsta prakse
Lācplēša iela 38, Rīga, V-1011
67280708
10.03.2017

 

Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Rīgas nodaļā - Cēsu ielā 31, tālr. 67201294, e-pasts: riga@vmnvd.gov.lv vai zvanot uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 80001234.

Centrālais birojs

Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja

Rīga, Latvija, LV-1012

Sekretariāts: 67043700

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234

Fakss: 67043701

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv