Rīgas nodaļas aktualitātes

04.09.2018.  |   Drukas versija

Informācija pacientiem par ģimenes ārstu jaunu prakšu atvēršanu, prakšu slēgšanu, atrašanās vietas izmaiņām un cita aktuāla informācija

 

Rīgas nodaļa informē -

2016. gada 1. septembrī stājās spēkā Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" (MK noteikumi Nr. 1529) grozījumu 39. punkts šādā redakcijā:

"Ja ģimenes ārsts izbeidz līgumattiecības ar dienestu, dienests piecu darbdienu laikā svītro personu no ģimenes ārsta pacientu saraksta. Personu, kuras dzīvesvieta ir ģimenes ārsta pamatteritorijā, dienests pārreģistrē pie ģimenes ārsta, kurš pārņem attiecīgā ģimenes ārsta praksi vai darbības pamatteritoriju, arī tās daļu. Informāciju par pacientu svītrošanu no ģimenes ārsta pacientu saraksta un pārreģistrāciju dienests publicē vietējos plašsaziņas līdzekļos vai dienesta tīmekļvietnē, ja attiecīgajā teritorijā to nav iespējams publicēt vietējos plašsaziņas līdzekļos. Informācijā norāda pacienta tiesības izvēlēties citu ģimenes ārstu."

Atgādinām, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr. 1529 30. punktu "Katrai personai ir tiesības izvēlēties ģimenes ārstu. Lai reģistrētos ģimenes ārsta pacientu sarakstā, persona vēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un atbilstoši šo noteikumu 8.pielikumam noslēdz vienošanos divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Viens vienošanās eksemplārs paliek pie ģimenes ārsta, otrs pie personas."

 

 • No 2018. gada 1. septembra ģimenes ārsta Jurija Jermaka reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 1. septembra pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Ludmilas Terjajevas (Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS, Melīdas iela 10, Rīga, LV-1015, tālr. 67340442).
 • No 2018. gada 1. augusta ģimenes ārstes Ingas Vāveres reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 1. augusta pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Tatjanas Malašonokas (Ārsts TM, SIA, Valdeķu iela 65, Rīga, LV-1058, tālr. 67676731, 66102055).
 • No 2018. gada 1. augusta ģimenes ārstes Mārītes Vikanes reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 1. augusta pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Anetes Vjakses (Veselības centru apvienība, AS, Zāģeru iela 11, Rīga, LV-1005, tālr. 67509640, 67509641).
 • No 2018. gada 1. jūlija ģimenes ārstes Runces Zinaīdas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 10. jūlija pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Sergeja Davidoviča-Ščerbacka (Dziedniecība, SIA, Rušonu iela 15, Rīga, LV-1057, tālr. 67131313).
 • No 2018. gada 16. maija ģimenes ārstes Upmanes Vitas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 2. jūlija pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Madaras Liepiņas (Jekaterinas Gerķes ģimenes ārsta prakse, SIA, Lauku iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121, tālr. 20421009).
 • No 2018. gada 1. maija ģimenes ārsta Darjas Čiško reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 2. maija pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Viktorijas Cvetkovas (Dziedniecība, SIA, Valdeķu ielā 65, Rīgā, LV-1058, tālr. 67676731, 66155253).
 • No 2018. gada 5. maija Bernedites Prikules reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 7. maija pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Ilzes Leimanes (Dr. Ilzes Leimanes ģimenes ārstes prakse, SIA, Raiņa iela 5A-2, Siguldas, Siguldas novads, LV-2150, tālr. 26683242).
 • No 2018. gada 1. aprīļa ģimenes ārsta Ilmas Jankovskas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 1. aprīļa pārreģistrēti  pie ģimenes ārsta Nadīnes Muciņas (Dziedniecība, SIA, Rušonu iela 15, Rīga, LV-1057, tālr. 67131313).
 • No 2018. gada 1. februāra ārsta pediatra Ainas Daņiļēvičas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 1. februāra pārreģistrēti  pie ģimenes ārsta Aijas Kalniņas (Kauguru veselības centrs, PSIA, Raiņa iela 98a, Jūrmala, LV-2016, tālr. 67736350).
 • No 2018. gada 1. janvāra ģimenes ārsta Allas Soboļevas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 1. janvāra pārreģistrēti  pie ģimenes ārsta Anastasijas Toprinas (Iekšlietu ministrijas poliklīnika, Valsts SIA, Čiekurkalna 1.līnija -1, I korpuss, Rīga, LV - 1026  tālr. 67829938, 67829939).
 • No 2018. gada 1. janvāra ģimenes ārsta Brigitas Kalniņas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 1. janvāra pārreģistrēti  pie ģimenes ārsta Jūlijas Prokofjevas (Dziedniecība, SIA, Valdeķu iela 65, Rīga, LV-1058, tālr. 67676731).
 • No 2018. gada 1. janvāra ģimenes ārsta Ilzes Meldriņas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 1. janvāra pārreģistrēti  pie ģimenes ārsta Žannas Rakas (Rīgas veselības centrs, SIA, Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058, tālr. 20028801).
 • No 2018. gada 1. janvāra ģimenes ārsta Ivana Fariņeca reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 1. janvāra pacienti var pārreģistrēties pie jebkura cita brīvi izvēlēta ģimenes ārsta, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu.
 • No 2017. gada 1. jūlija ģimenes ārsta Ilgas Liepas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Ilzes Liepas Vītiņas (ĢIMENES ĀRSTA PRAKSE, SIA, Gaujas 13/15, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164, tālr. 67997397).
 • No 2017. gada 1. jūlija ģimenes ārsta Skaidrītes Konstantinovičas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2017. gada 1. augusta pārreģistrēti  pie ģimenes ārsta Lailas Alupas (Veselības centru apvienība, AS, Zāģeru iela 11, Rīga, LV-1005, tālr. 67509640, 67509641).
 • No 2017. gada 1. jūnija ģimenes ārsta Gaļinas Loor reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un tiks pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Santas Stepiņas (Stepiņa Santa – ģimenes ārsta prakse, Lielvārdes iela 13, Rīga, LV-1006, tālr. 68624262).
 • No 2017. gada 15. maija pediatra Ināras Kasparovas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un tiks pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Jekaterīnas Stepičevas  (Dubultu poliklīnika, SIA, Jūrmala, Dubulti, Slokas iela 26, LV-2015, tālr. 67760077).
 • No 2017. gada 15. maija ģimenes ārsta Viktorijas Fokinas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un tiks pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Jeļenas Daniļenko (Dziedniecība, SIA, Buļļu iela 9, Rīga, LV-1055, tālr. 66102002).
 • No 2017. gada 2. maija ģimenes ārsta Anitas Krievānes reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un tiks pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Ināras Lielkalnes (Kauguru veselības centrs, PSIA, Raiņa iela 98a, Jūrmala, LV-2016, tālr. 67736350).  
 • No 2017. gada 1. aprīļa ģimenes ārsta Mirdzas Jevstafjevas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Ivetas Janmeres (Ivetas Janmeres ģimenes ārsta prakse, SIA, Duntes iela 15A, Rīga, LV-1005, tālr. 29334224). 

Rīgas nodaļas teritorijā bērnus var piereģistrēt pie pediatriem:

 • Ieva Reinholde ārsta prakse pediatrijā, Rīga, Artilērijas iela 6-4, tālr. 67270023;
 • Irina Rudometova, pediatre, Rīgas veselības centrs, SIA, Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058, tālr. 67677515, 67677671;
 • Gunta Užāne, pediatre, Veselības centru apvienība, AS, Rīga,  Juglas iela 2, tālr. 67521270, 67528961.

 

  Jaunas ģimenes ārstu prakses

Ģimenes ārsta vārds, uzvārds

Iestādes nosaukums

Adrese

Tālrunis

Datums

Ludmila Terjajeva Latvijas Jūras medicīnas centrs Melīdas iela 10, Rīga, LV-1005 67340442 01.09.2018.
Tatjana Malašonoka Ārsts TM Valdeķu iela 65, Rīga, LV-1058 67676731, 66102055 01.08.2018.
Anete Vijakse Veselības centru apvienība Zāģeru iela 11, Rīga, LV-1005 67509640, 67509641 01.08.2018.
Sergejs Davidovičs-Ščerbackis

Dziedniecība

Rušonu 15, Rīga, LV-1057 67131313 10.07.2018.

Madara Liepiņa

Jekaterinas Gerķes ģimenes ārsta prakse

Lauku iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121

20421009

01.07.2018.

Ilze Leimane

Dr. Ilzes Leimanes ģimenes ārstes prakse 

Raiņa iela 5A-2, Siguldas, Siguldas novads, LV-2150

26683242

05.05.2018.

Viktorija Cvetkova 

Dziedniecība 

Valdeķu ielā 65, Rīgā, LV-1058

67676731, 66155253

02.05.2018.

Olga Čivžele

Med Plus Ārstu prakse

Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166

25377390

01.05.2018.

Nadīne Muciņa

Dziedniecība

Rušonu 15, Rīga,  LV-1057

67131313

01.04.2018.

Aija Kalniņa 

Kauguru veselības centrs

Raiņa iela 98a, Jūrmala, LV-2016

67736350

01.02.2018.

Anastasija Toprina

Iekšlietu ministrijas poliklīnika

Čiekurkalna 1.līnija -1, I korpuss, Rīga, LV - 1026

67829938, 67829939

01.01.2018.

Žanna Raka

Rīgas veselības centrs

Spulgas iela 24, Rīga, LV - 1058

20028801

01.01.2018.

Jūlija Prokofjeva

Dziedniecība

Valdeķu iela 65, Rīga, LV-1058

67676731

01.01.2018.

Ludmila Zeiļuka

Ludmilas Zeiļukas ārsta prakse

Gaujas 13/15, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

29218866

01.12.2017.

Laila Alupa

Veselības centru apvienība

Zāģeru iela 11, Rīga, LV-1005

67509640, 67509641

01.08.2017.

Ilze Liepa Vītiņa

Ģimenes ārsta prakse

Gaujas 13/15, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

67997397

01.07.2017.

Santa Stepiņa

Stepiņa Santa – ģimenes ārsta prakse

Lielvārdes iela 13, Rīga, LV-1006

68624262

01.06.2017.

Iveta Janmere

Ivetas Janmeres ģimenes ārsta prakse

Duntes iela 15A, Rīga, LV-1005

29334224

12.04.2017.

 

  Mainītas ģimenes ārstu prakšu vietas

Ģimenes ārsta vārds, uzvārds

Iestādes nosaukums

Adrese

Tālrunis

Datums

Lidija Laganovsa Lidijas Laganovskas ģimenes ārsta prakse Juglas iela 2, Rīga, LV-1024 29710204 01.09.2018.

Inese Bārbale

Harmonija Plus, SIA

Brīvības iela 68-9, Rīga, LV-1011

67299515

21.05.2018.

Terēza Treikališa

Treikališa Terēza – ģimenes ārsta prakse

Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058

67677516

22.11.2017.

Bernadeta Matuseviča

Matuseviča Bernadeta - ārsta prakse pediatrijā

Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058

67677516

22.11.2017.

Elga Kunstberga

Kunstberga Elga – ģimenes ārsta prakse

Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058

67677671

22.11.2017.

Marina Spasova

Spasova Marina – ģimenes ārsta prakse

Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058

67677516

22.11.2017.

Anna Skribnovska

Skribnovska Anna - ģimenes ārsta prakse

Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058

66103380

01.01.2018.

Laimdota Berķe-Berga

Berķe-Berga Laimdota - ģimenes ārsta prakse

Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058

66103379, 29724721

01.01.2018.

Santa Stepiņa

Stepiņa Santa – ģimenes ārsta prakse

Lielvārdes iela 13-1, Rīga, LV-1006

68624262

01.12.2017.

Ilze Breča

Breča Ilze – ģimenes ārsta prakse

Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058

66102216

30.11.2017.

Gunta Jāvalde

Jāvalde Gunta – ģimenes ārsta prakse

Juglas iela 2, Rīga, LV-1024

66102129

23.11.2017.

Valentīna Vīgante

Vīgante Valentīna – ģimenes ārsta prakse

Juglas iela 2, Rīga, LV-1024

66102128

23.11.2017.

Kristīne Birzniece-Bērziņa

Birzniece-Bērziņa Kristīne - ģimenes ārsta prakse

Rīgas iela, 4A, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135

67918303

08.11.2017. 

Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Rīgas nodaļā - Cēsu ielā 31, tālr. 67201294, e-pasts: riga@vmnvd.gov.lv vai zvanot uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 80001234.

·         No 2018. gada 1. jūlija ģimenes ārstes Runces Zinaīdas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu. Pacienti var vērsties vai pārreģistrēties pie jebkura cita brīvi izvēlēta ģimenes ārsta, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu. 

·         No 2018. gada 16. maija ģimenes ārstes Upmanes Vitas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 2. jūlija pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Madaras Liepiņas (Jekaterinas Gerķes ģimenes ārsta prakse, SIA, Lauku iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121, tālr. 20421009). 

·         No 2018. gada 1. maija ģimenes ārsta Darjas Čiško reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 2. maija pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Viktorijas Cvetkovas (Dziedniecība, SIA, Valdeķu ielā 65, Rīgā, LV-1058, tālr. 67676731, 66155253).

·          No 2018. gada 5. maija Bernedites Prikules reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 7. maija pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Ilzes Leimanes (Dr. Ilzes Leimanes ģimenes ārstes prakse, SIA, Raiņa iela 5A-2, Siguldas, Siguldas novads, LV-2150, tālr. 26683242). 

·         No 2018. gada 1. aprīļa ģimenes ārsta Ilmas Jankovskas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 1. aprīļa pārreģistrēti  pie ģimenes ārsta Nadīnes Muciņas (Dziedniecība, SIA, Rušonu iela 15, Rīga, LV-1057, tālr. 67131313). 

·         No 2018. gada 1. februāra ārsta pediatra Ainas Daņiļēvičas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 1. februāra pārreģistrēti  pie ģimenes ārsta Aijas Kalniņas (Kauguru veselības centrs, PSIA, Raiņa iela 98a, Jūrmala, LV-2016, tālr. 67736350). 

·         No 2018. gada 1. janvāra ģimenes ārsta Allas Soboļevas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 1. janvāra pārreģistrēti  pie ģimenes ārsta Anastasijas Toprinas (Iekšlietu ministrijas poliklīnika, Valsts SIA, Čiekurkalna 1.līnija -1, I korpuss, Rīga, LV - 1026  tālr. 67829938, 67829939). 

·         No 2018. gada 1. janvāra ģimenes ārsta Brigitas Kalniņas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 1. janvāra pārreģistrēti  pie ģimenes ārsta Jūlijas Prokofjevas (Dziedniecība, SIA, Valdeķu iela 65, Rīga, LV-1058, tālr. 67676731). 

·         No 2018. gada 1. janvāra ģimenes ārsta Ilzes Meldriņas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 1. janvāra pārreģistrēti  pie ģimenes ārsta Žannas Rakas (Rīgas veselības centrs, SIA, Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058, tālr. 20028801). 

·         No 2018. gada 1. janvāra ģimenes ārsta Ivana Fariņeca reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2018. gada 1. janvāra pacienti var pārreģistrēties pie jebkura cita brīvi izvēlēta ģimenes ārsta, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu.

·         No 2017. gada 1. jūlija ģimenes ārsta Ilgas Liepas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Ilzes Liepas Vītiņas
(ĢIMENES ĀRSTA PRAKSE, SIA,
Gaujas 13/15, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164, tālr. 67997397).

·         No 2017. gada 1. jūlija ģimenes ārsta Skaidrītes Konstantinovičas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un no 2017. gada 1. augusta pārreģistrēti  pie ģimenes ārsta Lailas Alupas (Veselības centru apvienība, AS, Zāģeru iela 11, Rīga, LV-1005, tālr. 67509640, 67509641).

·         No 2017. gada 1. jūnija ģimenes ārsta Gaļinas Loor reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un tiks pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Santas Stepiņas (Stepiņa Santa – ģimenes ārsta prakse, Lielvārdes iela 13, Rīga, LV-1006, tālr. 68624262).

·         No 2017. gada 15. maija pediatra Ināras Kasparovas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un tiks pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Jekaterīnas Stepičevas  (Dubultu poliklīnika, SIA, Jūrmala, Dubulti, Slokas iela 26, LV-2015, tālr. 67760077).

·         No 2017. gada 15. maija ģimenes ārsta Viktorijas Fokinas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un tiks pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Jeļenas Daniļenko (Dziedniecība, SIA, Buļļu iela 9, Rīga, LV-1055, tālr. 66102002).

·         No 2017. gada 2. maija ģimenes ārsta Anitas Krievānes reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un tiks pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Ināras Lielkalnes (Kauguru veselības centrs, PSIA, Raiņa iela 98a, Jūrmala, LV-2016, tālr. 67736350).   

·         No 2017. gada 1. aprīļa ģimenes ārsta Mirdzas Jevstafjevas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Ivetas Janmeres (Ivetas Janmeres ģimenes ārsta prakse, SIA, Duntes iela 15A, Rīga, LV-1005, tālr. 29334224).