Medicīniskā rehabilitācija

15.04.2019.  |   Drukas versija

Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu mērķis ir nodrošināt personām ar noteiktiem funkcionāliem ierobežojumiem šo ierobežojumu mazināšanu vai novēršanu, kā arī komplikāciju riska novērtēšanu un mazināšanu.

Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus sniedz fizikālās un rehabi­li­tācijas medicīnas ārsti, funkcionālie speciālisti konsultāciju, multiprofesionālu vai monoprofesionālu medicīniskās rehabilitācijas pakalpo­jumu veidā, piedaloties citām ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām.


Veicot pacientu atlasi medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts novērtē:

  • pacienta veselības stāvokli un ar to saistītos funkcionālos ierobežojumus;
  • medicīniskās rehabilitācijas potenciālu;
  • pacienta un viņa piederīgo motivāciju;
  • veselības stāvokļa stabilitāti rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai;
  • optimālāko medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas veidu.

To, vai medicīnisko rehabilitāciju nepieciešams saņemt ambulatori, dienas stacionārā, stacionārā vai mājās, nosaka fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, izvērtējot pacienta veselības stāvokli.

Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus pacients var saņemt ambulatorā ārstniecības iestādē, tajā skaitā dienas stacionārā, un stacionārā ārstniecības iestādē - Nacionālajā rehabiltācijas centrā "Vaivari", Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, Vidzemes slimnīcā, Liepājas reģionālajā slimnīcā, kā arī, sākot ar 2019. gada 1.aprīli - Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā, Rīgas 2. slimnīcā, Jēkabpils reģionālā slimnīcā un Rēzeknes slimnīcā.


Medicīniskā rehabilitācija mājās

Ārstniecības iestādes, kas sniedz valsts apmaksātu medicīnisko rehabilitāciju mājās:

Insulta pacienti medicīnisko rehabilitāciju var saņemt mājās, veselības aprūpes mājās pakalpojuma ietvaros. Lai saņemtu medicīnisko rehabilitāciju mājās, insulta pacientiem (diagnozes I60 Subarahnoidāls asinsizplūdums, I61 Intracerebrāls asinsizplūdums, I63 Smadzeņu infarkts, I64 Insults, neprecizējot, vai tas ir asinsizplūdums vai infarkts, I69 Cerebrovaskulāru slimību sekas) un bērniem, kas atrodas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē, nepieciešams nosūtījums no fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta, kā arī sastādīts medicīniskās rehabilitācijas plāns. Turklāt, lai pacients iespējami ātri saņemtu šos pakalpojumus un atveseļošanās procesā nebūtu pārtraukums, nosūtījumu ieteicams noformēt un rehabilitācijas plānu sastādīt tieši izrakstoties no ārstēšanās stacionārā.

Ja pacients ir jau izrakstījies no stacionāra un nosūtījums uz rehabilitāciju nav noformēts, tad ģimenes ārsts var izsniegt nosūtījumu pie fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta, kurš izvērtē medicīniskās rehabilitācijas saņemšanas iespējas un, ir tiesīgs izsniegt nosūtījumu, kā arī sastādīt rehabilitācijas plānu. Medicīnisko rehabilitāciju mājās var saņemt arī ar ģimenes ārsta nosūtījumu, kam pievienots medicīniskās rehabilitācijas plāns, ja ģimenes ārsts ir apguvis zināšanas par funkcionālo ierobežojumu novērtēšanu un to mazināšanas vai novēršanas iespējām.

Tiek apmaksātas arī fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta mājas vizītes pie insulta pacientiem, kuri saņem rehabilitācijas pakalpojumus veselības aprūpes mājās ietvaros. Rehabilitāciju mājās atbilstoši sastādītajam rehabilitācijas plānam nodrošina fizioterapeits, fizioterapeita asistents, ergoterapeits vai audio logopēds.

Valsts apmaksātas fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta mājas vizītes var saņemt arī šādi pacienti, kuriem ir nepieciešama veselības aprūpe mājās:

  • bērni, kas atrodas "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē;
  • pacienti ar sekām pēc muguras smadzeņu bojājuma (ar diagnozi T91.3);
  • pacienti ar cerebrovaskulārām slimībām (ar diagnozēm I60, I61, I63, I64 vai I69).