Programmas rezultāti

25.07.2018.  |   Drukas versija
Dzemdes kakla vēža skrīninga atsaucība 2018. gada 6 mēnešos
NVD TN Sagatavoto uzaicinājumu skaits Izmeklējumu veikušās personas
Skaits % sadalījums pa TN Skaits % no uzaicināto skaita
Kurzemes 11 604 14.3% 5 914 51.0%
Rīgas 37 991 46.7% 17 017 44.8%
Zemgales 11 619 14.3% 5 963 51.3%
Vidzemes 9 344 11.5% 5 538 59.3%
Latgales 10 766 13.2% 7 100 65.9%
Latvijā 81 324 100.0% 41 532 51.1%

 

Dzemdes kakla vēža skrīninga atsaucība 2018. gada 6 mēnešos
NVD TN Skrīninga testa rezultāta kods
A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
Kurzemes 24 5 698 123 41 22 4 2 0
Rīgas 71 16 545 172 137 74 11 7 0
Zemgales 20 5 825 56 32 23 3 4 0
Vidzemes 19 5 372 62 46 27 8 4 0
Latgales 26 6 903 60 76 26 2 7 0
Latvijā 160 40 343 473 332 172 28 24 0

Skrīninga testa rezultāta koda skaidrojums 

A0  Testēšana bez rezultāta

A1 Nav atrasts intraepiteliāls bojājums

A2  ASC - US: neskaidras nozīmes daudzkārtainā plakanā (skvamozā) epitēlija šūnu atipiskās izmaiņas

A3  LSIL: viegla displāzija

A4  HSIL: vidēja/smaga displāzija

A5  AGUS: neskaidras nozīmes glandulārā epitēlija šūnu atipiskās izmaiņas

A6  Malignizācijas pazīmes

 A7  Saplīsis stikliņšKrūts vēža skrīninga atsaucība 2018. gada 6 mēnešos
NVD TN Sagatavoto uzaicinājumu skaits Izmeklējumu veikušās personas
skaits % sadalījums pa TN skaits % no uzaicināto skaita
Kurzemes 8 793 14.8% 4 622 52.6%
Rīgas 26 167 44.1% 11 832 45.2%
Zemgales 8 679 14.6% 4 268 49.2%
Vidzemes 7 343 12.4% 4 065 55.4%
Latgales 8 371 14.1% 4 116 49.2%
Latvijā 59 353 100.0% 28 903 48.7%

 

Krūts vēža skrīninga atsaucība 2018. gada 6 mēnešos
NVD TN Skrīninga testa rezultāta kods
R1 R2 R3 R4 R5
Kurzemes 1 959 2 250 370 37 6
Rīgas 2 779 8 282 650 105 16
Zemgales 949 2 981 291 40 7
Vidzemes 1 861 1 960 213 29 2
Latgales 1 242 2 052 783 31 8
Latvijā 8 790 17 525 2 307 242 39

Skrīninga testa rezultāta koda skaidrojums 

R1 – Norma

R2 – Potenciāli labdabīga atrade/atsevišķs labdabīgs veidojums

R3 – Aizdomas par patoloģiju/lokālas patoloģiskas izmaiņas

R4 – Potenciāla malignitāte/aizdomas par ļaundabīgu veidojumu

R5 – Pierādīta malignitāte /ļaundabīga atrade

 

 


 

Zarnu vēža skrīninga atsaucība 2018.gada 6 mēnešos*
NVD TN  Iedzīvotāju skaits mērķa grupā** Izmeklējumu veikušās personas*** Personas ar pozitīvu testa rezultātu
Skaits % sadalījums pa TN Skaits % no reģistēto skaita Skaits % no izmeklēto skaita
Kurzeme 94 807 15% 6 882 7.3% 263 3.8%
Rīga 267 854 43% 20 978 7.8% 600 2.9%
Zemgale 90 613 15% 8 340 9.2% 328 3.9%
Vidzeme 78 783 13% 7 121 9.0% 216 3.0%
Latgale 87 603 14% 8 324 9.5% 109 1.3%
Latvijā 619 660 100% 51 645 8.3% 1516 2.9%

* No 2014. gada zarnu vēža skrīninga mērķa grupa ir sievietes un vīrieši vecumā no 50 līdz 74 gadiem.

** Dati no veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas "Vadības informācijas sistēma" veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju reģistra.

*** Unikālo pacientu skaits.

 

Krūts vēža skrīninga atsaucība 2017.gada 8 mēnešos

NVD TN 

Skrīninga testa rezultāta kods

R1

R2

R3

R4

R5

Kurzemes

1 910

3 365

892

42

8

Rīgas

3 947

10 290

2 060

131

30

Zemgales

1 166

3 927

724

33

7

Vidzemes

2 099

2 207

559

25

6

Latgales

1 738

2 960

1 243

88

18

Latvijā 

10 860

22 749

5 478

319

69