Valsts apmaksātie pakalpojumi

02.02.2016.  |   Drukas versija

Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumi Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" nosaka veselības aprūpes pakalpojumu apjomu, kas tiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem, kā arī kārtību, kādā tiek sniegti veselības aprūpes pakalpojumi.

Šo noteikumu sarakstā "Veselības aprūpes pakalpojumu tarifi par profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumiem" ir noteikti veselības aprūpes pakalpojumi, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem un tajā ir ietverta informācija par katras manipulācijas kodu, nosaukumu un tarifu, atbilstoši kuram Nacionālais  veselības dienests veic samaksu par veselības aprūpes pakalpojumu.

Saraksts ietver veselības aprūpes pakalpojumus, kurus pacients var saņemt ārstniecības iestādēs, kuras ir noslēgušas līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Saraksts "Veselības aprūpes pakalpojumu tarifi par profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumiem":