Informācija individuālās aizsardzības līdzekļu saņēmējiem

18.05.2020.  |   Drukas versija

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka no valsts budžeta līdzekļiem iegādāto individuālo aizsarglīdzekļu (aizsargmasku un respiratoru) piegāde ārstniecības iestādēm no 2020. gada 27. aprīļa tiek veikta ar Latvijas pasta starpniecību.

Šobrīd ārstniecības iestādēm, kas ir līgumā ar NVD un sniedz sekundāros veselības aprūpes vai zobārstniecības pakalpojumu, tiek piegādāti aprīļa mēnesim plānotie, bet iepriekš nepiegādātie respiratoru un aizsargmaksu apjomi (sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem tiek piegādāti respiratori, zobārstniecības pakalpojumu sniedzējiem tiek piegādāti gan respiratori, gan sejas aizsargmaskas).

No 2020. gada 5. maija tiks uzsākta sejas aizsargmasku un respiratoru izdale maija mēnesim ārstniecības iestādēm, kas ir līgumā ar NVD un tām ārstniecības iestādēm, kas aizpildīja anketu NVD mājas lapā par aizsarglīdzekļu nepieciešamību (t.sk. arī augstāk minētajām ārstniecības iestādēm, kuras maija mēnesim plānotos respiratoru un aizsargmasku apjomus saņems otrajā sūtījumā).

Zemāk pieejami individuālo aizsarglīdzekļu saraksti, kas izdalīti vai tiks izdalīti ar Latvijas pasta starpniecību. Informācija atspoguļota sadalījumā pa filiālēm un pakalpojumu veidiem (ģimenes ārsti, sekundāri veselības aprūpes pakalpojumi (SAVA), hemodialīze, mājas aprūpe, zobārstniecība, kas ir attiecināmi uz NVD līgumpartneriem un atsevišķi sadaļa – maksas pakalpojumi, kas attiecināma uz ārstniecības iestādēm, kas aizpildījušas anketu NVD mājas lapā par individuālo aizsardzības līdzekļu nepieciešamību) izdalāmais sejas aizsargmasku un respiratoru skaits. Ir pieejami divu veidu saraksti:


! Svarīga informācija

Piegādes principi:

Piegādes notiks uz ārstniecības iestādes juridisko adresi, kas norādīta Ārstniecības iestāžu reģistrā vai uz atbilstošu pasta nodaļu pēc ārstniecības iestādes juridiskās adreses.

Savas ārstniecības iestādes aktuālos datus (juridisko adresi, kontaktinformāciju - e-pasta adresi un tālruņa numuru) var apskatīt Veselības inspekcijas mājas lapā – www.vi.gov.lv, sadaļā – Ārstniecības iestāžu reģistrs, pārbaudot savas ārstniecības iestādes datus.

! Latvijas pasts pirms piegādes veikšanas sazināsies ar ārstniecības iestādi pa uzrādīto tālruņa numuru Ārstniecības iestāžu reģistrā. Ja gadījumā juridiskā adrese, kā piegādes adrese ārstniecības iestādei nav ērta, saziņas brīdī ārstniecības iestāde ir tiesīga vienoties ar Latvijas pastu par citu piegādes adresi.

1. Ar kurjera starpniecību apjomi tiks piegādāti:

  • Rīgas pilsētas ārstniecības iestādēm;
  • tām ārstniecības iestādēm, kurām piešķirtais aizsargmasku apjoms uz ārstniecības iestādi ir virs 1250 gab.

2. Uz atbilstošu pasta nodaļu:

  • tām ārstniecības iestādēm, kuru piešķirtais aizsargmasku apjoms mēnesim ir zem 1250 gab. un, kuras atrodas ārpus Rīgas.

Pēc individuālo aizsarglīdzekļu saņemšanas ārstniecība iestādes atbildīgajām personām nepieciešams pārbaudīt saņemtā individuālās aizsardzības līdzekļu apjoma atbilstību NVD mājas lapā publicētajā sarakstā (skatīt augstāk) norādītajam apjomam, kā arī aizpildīt un parakstīt pieņemšanas-nodošanas aktu un atsūtīt to uz e-pastu: gramatvediba@vmnvd.gov.lv.

Pieņemšanas nodošanas akts - pieejams šeit.


Sīkāku informāciju par individuālo aizsarglīdzekļu aprēķinu un piešķirto apjomu var noskaidrot, sazinoties ar NVD teritoriālajām nodaļām:

Rīgas nodaļa:

Zemgales nodaļa:

Kurzemes nodaļa:

Latgales nodaļa:

Vidzemes nodaļa:


NVD aicina iesūtīt priekšlikumus un/vai sūdzības par IAL kvalitāti, apjomiem, izsniegšanas nodrošinājumu u.c. uz e-pastu: ial@vmnvd.gov.lv.

Sūdzības iesūtīšanas gadījumā, lūdzam pievienot papildus informāciju:

  • Iestādes nosaukums;
  • IAL saņemšanas datums;
  • Kvalitātes problēmas īss apraksts;
  • Nekvalitatīvā IAL fotogrāfija;
  • Nekvalitatīvā IAL iepakojuma fotogrāfija (ja IAL izsniegts iepakojumā).