Kompensācijas kārtība

01.06.2015.  |   Drukas versija

Zāļu iegādes kompensācijas sistēma nodrošina pacientiem iespēju saņemt noteiktu slimību ārstēšanai nepieciešamos medikamentus, kurus pilnībā vai daļēji apmaksā valsts un kuri ir iekļauti Kompensējamo zāļu sarakstā (KZS).

Tas sastāv no:

 • A saraksta, kurā iekļauti līdzvērtīgas efektivitātes medikamenti;
 • B saraksta, kurā iekļautajiem medikamentiem KZS nav līdzvērtīgas efektivitātes zāļu.
 • C saraksta, kurā tiek iekļautas zāles, kuru izmaksas viena pacienta ārstēšanai gadā pārsniedz 4268,62 eiro un ražotājs zāļu kompensācijas izdevumus noteiktam pacientu skaitam apņemas segt no saviem līdzekļiem.

Zāles valsts kompensē 100%, 75% un 50% apmērā atkarībā no diagnozes.

Ir arī M saraksts, no kura ārsts var izvēlēties zāles grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām un bērniem līdz 24 mēnešu vecumam (stājās spēkā ar 2012.gada 1.septembri). M sarakstā iekļautās zāles valsts kompensē:

 • bērniem līdz 24 mēnešu vecumam ar kompensācijas apmēru 50%;
 • grūtniecēm un sievietēm līdz 42 pēcdzemdību perioda dienām ar kompensācijas apmēru 25%.

Saņemot kompensējamās zāles vai medicīniskās ierīces ar 100% kompensāciju, aptiekā pacientam jāpiemaksā 0,71 eiro par katru recepti. Šis maksājums nav jāveic par receptēm, kas izrakstītas bērniem līdz 18 gadu vecumam; ja zāļu aptiekas cena ir līdz 4,27 eiro; trūcīgajām personām.


Aktualitātes

Bērniem 100% kompensē zāles un medicīniskās ierīces

No 2014.gada bērniem līdz 18 gadiem zāles un medicīniskās ierīces no Kompensējamo zāļu saraksta tiek apmaksātas 100% apmērā. Līdzvērtīgas efektivitātes zāļu grupās 100% tiks apmaksātas lētākās līdzvērtīgas efektivitātes zāles (100% lētāko zāļu kompensācija bērniem neattiecas uz M sarakstā iekļautajām zālēm).

 

Jauna kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču izrakstīšanas kārtība

No 2012.gada 1.janvāra ir ieviesta jauna kompensējamo zāļu (arī medicīnisko ierīču) izrakstīšanas kārtība, kas veidota ar mērķi veicināt lētāku līdzvērtīgas efektivitātes kompensējamo zāļu izrakstīšanu.

Tā paredz, ka ārsts uz receptes izrakstīs attiecīgajai diagnozei paredzēto zāļu vispārīgo nosaukumu, ja pacients pirmo reizi saņems konkrētai diagnozei paredzētās kompensējamās zāles. Savukārt aptiekā farmaceits izsniegs lētākās attiecīgā vispārīgā nosaukuma zāles. Ja aptiekā izsniegtās lētākās zāles nesniegs vēlamo terapeitisko efektu, tad ārsts varēs izrakstīt citas zāles, sākot ar nākamajām lētākajām attiecīgā vispārīgā nosaukuma zālēm.

Pacientiem, kas līdz šim jau saņēmuši kompensējamās zāles kādai konkrētai diagnozei – attiecīgajai diagnozei zāļu izrakstīšanas kārtība paliks tāda pati kā iepriekš. Ārsts varēs izrakstīt konkrētu zāļu nosaukumu.

Tāpēc jāatgādina, ka valsts šajā gadījumā 50, 75, 100% apmērā (atkarībā no konkrētās diagnozes kompensācijas apmēra) kompensē lētākās no zālēm ar līdzvērtīgu efektivitāti. Ja pacientam ir izvēlētas dārgākas zāles, starpība starp lētākām un dārgākām jāsedz pašam pacientam. Tāpēc aicinām pacientus apspriest ar ārstu lētāko līdzvērtīgas efektivitātes zāļu lietošanas iespēju. 

Arī trūcīgiem pacientiem pilnībā 100%, 75% un 50% kompensācijas gadījumā tiek apmaksāts lētākais medikaments. Konsultējoties ar ārstu vai farmaceitu, pacientam ir tiesības saņemt informāciju par lētāku zāļu iegādi.


Kompensējamo zāļu saraksta aktualizēšana

Par izmaiņām saistībā ar Kompensējamo zāļu saraksta aktualizēšanu tiek informēti gan ārsti, nosūtot sagatavotu informatīvo materiālu, gan pacienti ar mediju un NVD mājaslapas starpniecību.

NVD regulāri veic KZS jau iekļauto medikamentu:

 • cenu analīzi, salīdzinot ar cenām citās Eiropas Savienības valstīs;
 • efektivitātes analīzi, balstoties uz jaunāko zinātnisko pētījumu datiem.

Tas sniedz iespēju:

 • panākt cenu samazinājumu KZS jau iekļautajām zālēm, samazinot arī pacienta līdzmaksājumu;
 • nodrošināt pacientiem citu izmaksu un terapeitiski efektīvāku zāļu kompensāciju;
 • samazināt izdevumus KZS iekļauto zāļu kompensācijai, nodrošinot zāļu kompensāciju lielākam pacientu skaitam.

Kompensējamo zāļu saraksta veidošana

KZS veidošanas pamatprincips – sarakstā tiek iekļautas terapeitiski un izmaksu efektīvas zāles, kas atbilst starptautiskām ārstēšanas vadlīnijām.

Medikamentu iekļaušanai Kompensējamo zāļu sarakstā var pieteikt ikviens zāļu ražotājs vai izplatītājs, norādot arī attiecīgā medikamenta cenu. Nacionālais veselības dienests izvērtē katra KZS pieteiktā medikamenta:

 • salīdzinošo efektivitāti. Tiek salīdzināta efektivitāte ar citu konkrētas slimības ārstēšanā izmantoto medikamentu efektivitāti (balstoties uz zinātnisko pētījumu datiem, kā arī vietējām un starptautiskām ārstēšanas vadlīnijām);
 • cenu. Tiek izvērtēta medikamenta cena, salīdzinot ar cenām citās Eiropas Savienības valstīs. KZS iekļaujamo zāļu cenai jābūt ne augstākai kā trešajai zemākajai starp Eiropas Savienības valstīm un ne augstākai kā Igaunijā un Lietuvā. Turklāt cena tiek salīdzināta ar medikamenta terapeitiskajiem ieguvumiem.

Zāļu kompensācijas kārtība Latvijā ir izveidota balstoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 89/105/EEK (par to pasākumu pārskatāmību, kas reglamentē cilvēkiem paredzēto zāļu cenas un to iekļaušanu valstu apdrošināšanas sistēmās). Zāļu kompensācijas kārtību nosaka LR Ministru kabineta noteikumi nr. 899. (31.10.2006.) „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība".