Kontaktpunkts

15.03.2016.  |   Drukas versija

Kas ir Kontaktpunkts?

Kontaktpunkts ir informācijas centrs, kas sniedz informāciju par savas (šeit - Latvijas) valsts veselības aprūpes sistēmu un pārrobežu veselības aprūpes
pakalpojumu saņemšanas kārtību:

  • Eiropas Komisijas mājaslapā publicēts saraksts ar visu dalībvalstu kontaktpunktiem.
  • Par konkrētas valsts veselības aprūpes sistēmu informāciju iespējams uzzināt no konkrētās valsts kontaktpunkta/informācijas centra.

Latvijā Nacionālais veselības dienests pilda Kontaktpunkta funkcijas.

Kā izmantot Kontaktpunktu?

Kontaktpunkts sniedz informāciju:

Mājaslapā atbilstoši Pārrobežu veselības aprūpes Direktīvai tiek sniegta informācija par:

  • pacientu tiesībām;
  • veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu;
  • veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem;
  • obligātām prasībām ārstniecības iestādēm;
  • ārstniecības riska fondu;
  • sūdzību par veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti iesniegšanas kārtību;
  • kārtību, kādā iespējams saņemt veselības aprūpes pakalpojumus ārvalstīs.

 

* Brīdinām, ka lielā zvanītāju skaita dēļ savienojumu ar operatoru atsevišķos gadījumos varētu būt jāgaida ilgāk par 10 minūtēm!