Iesniegumu veidlapas

22.12.2017.  |   Drukas versija

Iedzīvotājiem

Eiropas veselības apdrošināšanas karte

Atbrīvojums no pacienta iemaksu veikšanas

Medikamentu kompensēšana individuālā kārtībā (iesniegums sagatavojams brīvā formā)

Atlīdzība no Ārstniecības riska fonda

S veidlapas

E104 veidlapa

Izdevumu atmaksa par citā ES, EEZ dalībvalstī vai Šveicē saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem


Speciālistiem

Recepšu veidlapu iegāde

Kompensējamie medikamenti un medicīnas ierīces

Medicīnas pakalpojumu iekļaušana un tarifu pārrēķināšana (iesniegums sagatavojams brīvā formā)

Medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšana

Klīnisko vadlīniju reģistrēšana