Zemgales nodaļas aktualitātes

21.09.2018.  |   Drukas versija

Informācija pacientiem par ģimenes ārstu jaunu prakšu atvēršanu, prakšu slēgšanu,
atrašanās vietas izmaiņām un cita aktuāla informācija

 

  • No 2018. gada 1. oktobra tiek izbeigtas līgumattiecības ar ģimenes ārsti Ainu Gerhardi un viņas praksē reģistrētie pacienti tiks atreģistrēti. Ainas Gerhardes prakses darbības pamatteritoriju pārņems ģimenes ārste Anastasija Baholdina un atreģistrētie pacienti, kuru dzīvesvieta ir ārstes darbības pamatteritorijā - Ozolnieku novada Cenu pagastā un Ozolnieku pagastā, tiks piereģistrēti pie Anastasijas Baholdinas, tālr. 63050473. Pārējie atreģistrētie pacienti aicināti reģistrēties pie ģimenes ārsta, kura darbības pamatteritorijā atrodas personas dzīvesvieta. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams mājaslapas sadaļā "Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām". Jautājumu gadījumā sazinieties ar Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv .
  • No 2018. gada 1. septembra tiek izbeigtas līgumattiecības ar pediatri Zinaidu Vītolu un viņas praksē reģistrētie pacienti tiks atreģistrēti. Zinaidas Vītolas prakses darbības pamatteritoriju pārņems ģimenes ārste Santa Gulbe un atreģistrētie pacienti, kuru dzīvesvieta ir ārstes darbības pamatteritorijā - Bauskas novada Bauskas pilsētā, Rundāles novada Rundāles pagastā un Viesturu pagasta - Viesturos, tiks piereģistrēti pie Santas Gulbes, tālr. 63962130. Pārējie atreģistrētie pacienti aicināti reģistrēties pie ģimenes ārsta, kura darbības pamatteritorijā atrodas personas dzīvesvieta. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams mājaslapas sadaļā "Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām". Jautājumu gadījumā sazinieties ar Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv.
  • No 2018. gada 1. augusta darbu Iecavas veselības centrā izbeidz ģimenes ārste Tamāra Gorohova un viņas praksē reģistrētie pacienti tiks atreģistrēti. Tamāras Gorohovas prakses darbības pamatteritoriju pārņems ģimenes ārste Aiga Markevica un atreģistrētie pacienti, kuru dzīvesvieta ir ārstes darbības pamatteritorijā - Iecavas novadā, tiks piereģistrēti pie Aigas Markevicas, tālr. 63941481. Pārējie atreģistrētie pacienti aicināti reģistrēties pie ģimenes ārsta, kura darbības pamatteritorijā atrodas personas dzīvesvieta. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams mājaslapas sadaļā "Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām". Jautājumu gadījumā sazinieties ar Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv
  • No 2018.gada 1.aprīļa tiek izbeigts līgums ar ģimenes ārstu Uldi Grietiņu un pie ārsta reģistrētie pacienti tiks atreģistrēti. Ulda Grietiņa prakses darbības pamatteritoriju pārņems ģimenes ārste Inga Apeināne un atreģistrētie pacienti, kuru dzīvesvieta ir ārstes darbības pamatteritorijā – Neretas, Pilskalnes un Zalves pagastos, tiks piereģistrēti pie Ingas Apeinānes. Ģimenes ārstes Ingas Apeinānes tālrunis 65176340. Pārējie atreģistrētie pacienti aicināti reģistrēties pie ģimenes ārsta, kura darbības pamatteritorijā atrodas personas dzīvesvieta. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams mājas lapas sadaļā "Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām". Jautājumu gadījumā sazinieties ar Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv
  • No 2018.gada 1. marta tiek izbeigts līgums ar ģimenes ārsti Tatjanu Kangari un pie ārstes reģistrētie pacienti tiks atreģistrēti. Atreģistrētie pacienti aicināti reģistrēties pie ģimenes ārsta, kura darbības pamatteritorijā atrodas personas dzīvesvietā. Pļaviņu novada ģimenes ārstu prakses - Zelča Astrīda - ģimenes ārsta prakse - Odzienas iela 1, Pļaviņas - 65133276; Lejniece Inese - ģimenes ārsta prakse - Raiņa iela 70-18, Pļaviņas - 65133107 un Aveņu iela 2-1, Vietalva - 65129178; Mauliņa Anita - ģimenes ārsta prakse - Dzirnavu iela 3-16, Pļaviņas - 65134112. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams mājas lapas sadaļā "Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām". Jautājumu gadījumā sazinieties ar Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv
  • No 2018. gada 1. janvāra tiek izbeigtas līgumattiecības ar ģimenes ārstu Daini Kaķi un viņa praksē reģistrētie pacienti tiek atreģistrēti. Atreģistrētie pacienti aicināti reģistrēties pie ģimenes ārsta, kura darbības pamatteritorijā atrodas personas dzīvesvieta. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams mājaslapas sadaļā „Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām”. Jautājumu gadījumā sazinieties ar Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv.
  • No 2018. gada 1. janvāra tiek pārtrauktas līgumattiecības ar ģimenes ārsti Viju Podnieci un viņas praksē reģistrētie pacienti tiek atreģistrēti. Atreģistrētie pacienti, kuru dzīvesvieta ir ārstes darbības pamatteritorijā – Dobeles novada Dobeles pilsētā un Bērzes pagastā - Miltiņos, tiks piereģistrēti pie ģimenes ārstes Monikas Stacēvičas, kas ir prakses darbības pamatteritorijas pārņēmēja. Ģimenes ārstes Monikas Stacēvičas tālrunis 63725374. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams mājaslapas sadaļā "Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām". Jautājumu gadījumā sazinieties ar Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv.
  • No 2017. gada 1. decembra tiek pārtrauktas līgumattiecības ar ģimenes ārsti Gunu Zineri un viņas praksē reģistrētie pacienti tiek atreģistrēti. Atreģistrētie pacienti, kuru dzīvesvieta ir ārstes darbības pamatteritorijā – Jēkabpils novada Zasas pagastā, tiks piereģistrēti pie ģimenes ārstes Baibas Bērziņas, kas ir prakses darbības pamatteritorijas pārņēmēja. Ģimenes ārstes Baibas Bērziņas tālrunis 65229702, 28666967. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams mājaslapas sadaļā „Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām”. Jautājumu gadījumā sazinieties ar Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv.

Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļā Jelgavā, Zemgales prospektā 3, tālr. 63027249, 63007086, e-pasts: zemgale@vmnvd.gov.lv.