Nacionālais veselības dienests (NVD) ir Veselības ministrijas padotības iestāde, kuras mērķis ir īstenot valsts politiku veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā un administrēt veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus, nodrošinot racionālu un maksimāli efektīvu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, kā arī īstenot valsts politiku E-veselības ieviešanā. 

NVD administrē veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus, slēdz līgumus un norēķinās par sniegtajiem pakalpojumiem, veic veselības aprūpes pakalpojumu plānošanu, tarifu aprēķināšanu, veido kompensējamo zāļu sarakstu, vada E-veselības projektus, kā arī nodrošina atlīdzības izmaksas no Ārstniecības riska fonda atbilstoši Veselības inspekcijas lēmumam. NVD uzsāka darbību 2011. gada 1. novembrī. 

NVD misija
Samērojot iedzīvotāju vajadzības ar pieejamajiem valsts budžeta līdzekļiem, nodrošinām mūsdienīgu valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.

NVD vīzija
Uz iedzīvotājiem orientēti darbinieki, kuri sadarbojas ar ārstniecības iestādēm, nodrošina kvalitatīvus, izmaksu efektīvus veselības aprūpes pakalpojumus, attīstot jaunas iedzīvotāju veselības aprūpes iespējas un mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanu veselības aprūpē.

 

Saistītie dokumenti